Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lobbing nestátních neziskových organizací v procesu tvorby zákona o bezplatné právní pomoci
Wünschová, Anna ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce sleduje případ lobbingu nestátních neziskových organizací v procesu tvorby zákona o bezplatné právní pomoci. V první části lze nalézt definice lobbingu a jeho aktérů, dále kategorizuje zdroje, techniky a funkce lobbingu. Součástí práce je shrnutí problematických míst zákona o bezplatné právní pomoci, systém jejího poskytování před začátkem lobbingu organizací a organizacemi navrhovaná řešení problému. V kapitole konceptuálního rámce představuje práce některé teorie občanské společnosti hovořící o funkci nestátních neziskových organizací hájit zájmy občanů a modely partnerství občanského sektoru a státu. Ve své výzkumné části práce analyzuje lobbingové neziskových organizací v procesu tvorby zákona o BPP a důvody jeho neúspěšného výsledku.

Viz též: podobná jména autorů
1 Wünschová, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.