National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strategie používání PVC výrobků‚ následné odstranění
BARKOV ČR, spol. s r.o. ; Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav chemie ochrany prostředí ; Ústav makromolekulární chemie AV ČR ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kozáková, Bohdana
Použití metody LCA pro srovnání PVC výrobků a alternativních materiálů. Environmentální a zdravotní rizika způsobená výrobky z PVC. Systém sběru a fyzikální recyklace odpadu PVC podlahových krytin.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.