National Repository of Grey Literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Teorie a praxe české etymologické lexikografie
Vykypěl, Bohumil ; Boček, Vít
Sborník ke kulatému stolu Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Příspěvky jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu.
Marginalia etymologica Bohemica
Vykypěl, Bohumil
In the present paper, the author discusses the word lech found in the treatise De orthographia Bohemica, explains the loss of H- in Old Czech Hřěk and Hřehoř, points out that the suffi x -tel- is an Old Church Slavonic particularity and writes what Holub and Kopečný contributed to the question of the subject of etymology.
Slavonic articles in areal context: a contribution to explicatiove contrastive linguistics
Vykypěl, Bohumil
In the present paper, the author deals with the category of "article" in languages of North, Central and South-Eastern Europe.
(Old Church) Slavonic etymology and Indo-European studies
Vykypěl, Bohumil
The present paper deals with the role of Old Church Slavonic and Old Czech in Indo-European studies. The author demonstrates that the marginality of Old Czech is hardly justified.

National Repository of Grey Literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.