Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztlaková mechanizace soutěžního modelu letadla
Vrba, Martin ; Koštial, Rostislav (oponent) ; Koutník, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na sestavení přehledu vztlakové mechanizace, a to jak na náběžných, tak i odtokových hranách, používané na modelech letadel a bezpilotních prostředcích. Stručně vysvětluje jejich princip a funkce. Popisuje postup výpočtu návrhového letového režimu pro soutěžní letoun podle specifikací soutěže Air Cargo Challenge.
DECISIONS
Vrba, Martin ; Magid, Václav (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Předložená práce se snaží reflektovat strukturu lidského světa, který skrze svou sebedestruktivní tendenci zároveň utváří nadčlověka v podobě umělé inteligence. Zkoumá možnosti naší imaginace a to, nakolik dokážeme uvažovat o umělé inteligenci jako svého druhu pokračovatelce lidského rodu. Ruku v ruce s tím se snaží vytvářet napětí mezi partikulárními eticko-politickými rozhodnutími a následnou svazující strukturou, která z nich vyplývá.
Interkulturní pracovní prostředí, kulturní šok, adaptace a trénink
Vrba, Martin ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Paták, Milan (oponent) ; Bláha, Jiří (oponent)
Touto prací bych chtěl čtenáři zprostředkovat vhled do interkulturní problematiky a do vybraných zahraničních zdrojů. Témata a zdroje vybírám na základě vlastních studií a zahraničních zkušeností, a tudíž je sám považuji za stěžejní nejen pro teoretické pochopení jednotlivých oblastí interkulturní problematiky, ale také pro praktické využití při vlastní přípravě na zahraniční pobyt či při tvorbě koncepce interkulturního tréninku pro ostatní. Věřím, že pro ty, kteří na svoji dlouhodobou zahraniční zkušenost teprve čekají, se tato práce stane zdrojem inspirace k usnadnění adaptace v novém prostředí. Těm, kteří již mají své zahraniční působení za sebou, či se právě v zahraničí pohybují, může čtení této práce často připadat jako čtení vlastního deníku z doby zahraničního pobytu, jako by teorii v této práci zpracovanou již vlastně prožili v praxi. Ostatně, právě tento pocit jsem měl i já při načítání pramenů k této práci. 8
Zdravotně technické instalace v historické budově
Vrba, Martin ; Aberlová, Simona (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v historické budově. Teoretická část se po analýze tématu věnuje problematice odvádění odpadních vod z objektu a podzemních podlaží. Dále se jsou zpracovány teoretická řešení zdravotně technických instalací a zpracovány varianty. Vhodnější z variant je nakonec dopracována v podrobnostech prováděcího projektu.
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ DOPRAVY V RŮZNĚ VELKÝCH PODNICÍCH
VRBA, Martin
Cílem mé diplomové práce je na základě analýzy srovnat organizaci a řízení dopravy ve dvou podnicích, z nichž jeden provozuje dopravu jako svoji hlavní činnost, druhý jako činnost vedlejší, zpravidla jen pro vlastní potřebu. Na základě mnou zjištěných údajů jsem srovnával organizaci řízení dopravy firmy Duropack Bupak Papírna, s.r.o. a dopravního podniku ČSAD JIHOTRANS, a.s. Součástí této práce je i úvaha, zda není místo outsourcingu pro firmu Duropack Bupak Papírna, s.r.o. výhodnější provádět dopravu vlastními prostředky.

Viz též: podobná jména autorů
10 VRBA, Martin
1 VRBA, Miroslav
2 Vrba, Marek
1 Vrba, Martin,
2 Vrba, Matěj
1 Vrba, Michal
11 Vrba, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.