Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role of proteins associated with the Cannabinoid receptor 1 in endocannabinoid signaling
Vozárová, Denisa ; Blahoš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Dôležitým predpokladom pre zachovanie homeostázy a správnej funkčnosti v každom živom organizme je schopnosť buniek komunikovať medzi sebou a okolitým prostredím. Bunka je prostredníctvom receptorov schopná neustále spracovávať obrovské množstvo extracelulárnych podnetov, ktoré sú do nej ďalej prenášané. Najväčšiu triedu predstavujú receptory spojené s G-proteínmi, do ktorej sa zaraďuje aj Kanabinoidný receptor typu 1 (CB1R). Endokanabinoidný systém reguluje v tele radu dôležitých procesov ako je učenie, príjem potravy, motorika a iné. Obezita predstavuje veľký problém súčasnej spoločnosti, pričom snaha o objasnenie jej molekulárno-genetickej podstaty viedla k objaveniu proteínu Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). Tento proteín sa podieľa na regulácii energetickej rovnováhy a jeho nadexpresia vedie k vývoju obezity. SGIP1 bol detekovaný ako interakčný partner CB1R, pričom sa zistilo, že je zapojený do procesu internalizácie receptora prostredníctvom klatrínovej endocytózy (CME). Kľúčovými proteínmi pre jej iniciáciu a rannú fázu sú FCHO1/2, s ktorými vykazuje SGIP1 vysokú sekvenčnú homológiu. Avšak vplyv SGIP1 na internalizáciu aktivovaného receptora je narozdiel od FCHO1/2 inhibičný, pričom mechanizmus jeho pôsobenia zatiaľ nie je...
Role of proteins associated with the cannabinoid receptor 1 in endocannabinoid signaling
Vozárová, Denisa ; Blahoš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Dôležitým predpokladom pre zachovanie homeostázy a správnej funkčnosti v každom živom organizme je schopnosť buniek komunikovať medzi sebou a okolitým prostredím. Bunka je prostredníctvom receptorov schopná neustále spracovávať obrovské množstvo extracelulárnych podnetov, ktoré sú prenášané ďalej do bunky. Najväčšiu triedu predstavujú receptory spojené s G-proteínmi, do ktorej sa zaraďuje aj Kanabinoidný receptor typu 1 (CB1R). Endokanabinoidný systém reguluje v tele radu procesov ako je učenie, príjem potravy, motorika a iné. Obezita predstavuje veľký problém súčasnej spoločnosti, pričom snahou o objasnenie jej molekulárno-genetickej podstaty bol objavený proteín Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). SGIP1 sa podieľa na regulácii energetickej rovnováhy, pričom jeho nadexpresia vedie k vývoju obezity. SGIP1 bol detekovaný ako interakčný partner CB1R, pričom sa zistilo že je zapojený do internalizácie prostredníctvom klatrínovej endocytózy. SGIP1 vykazuje homológiu s dôležitými proteínmi, ktoré sa podieľajú na rannej fáze endocytózy - FCHO1/2. Vplyv SGIP1 na internalizáciu je inhibičný a zatiaľ nie je detailne objasnený. Cieľom tejto práce je štúdium jeho jednotlivých domén v súvislosti s klatrín-sprostredkovanou endocytózou. Kľúčové...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.