Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hranice současného fotografického dokume ntu
Vosáhlo, Martin ; KOLÁŘ, Viktor (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
Diplomová práce nesoucí název Hranice současného fotografického dokumentu je zaměřena na specifický vývoj, kterým prošla zahraniční dokumentární fotografie přibližně za poslední dvě desetiletí. Práce je rozdělena do tří samostatných kapitol, každá z nich pojednává o rozdílném tématu. První kapitola se zabývá procesem integrace dokumentární fotografie do uměleckého kontextu. Následující kapitola podrobně referuje o novém trendu uvnitř dokumentární fotografie, který je nazýván koncepční fotografický dokument. Třetí část je věnována pozoruhodné osobnosti soudobé dokumentární fotografie ? Allanu Sekulovi. Jeho fotografické a s ním úzce spojené teoretické dílo je natolik specifické, že mu je vyčleněn samostatný prostor.
Sokol ve fotografii 1918-1948
Vosáhlo, Martin ; Scheufler, Pavel (vedoucí práce) ; Bárta, Jaroslav (oponent) ; Jůn, Libor (oponent)
Sokolská organizace se v letech 1918-1938 ocitla na vrcholu svého vývoje. Všesokolské slety se staly široce reflektovanými mediálními událostmi tehdejší doby s velkým politickým podtextem, fotografie je jejich nezbytným souputníkem. Sokol fotografie hojně užívá nejen jako záznamu své činnosti, ale i pro svou rozsáhlou propagaci. Vytváří především široce pojaté obrazové kompilace v podobě sletových památníků, které ze zpětného pohledu reflektují jeho vnitřní vývoj. Klíčové je i pozadí vzniku tohoto fotografického záznamu, jeho vývoj, autorská i estetická různorodost. Z druhé strany je to pak obrazové svědectví tehdejšího fotožurnalismu. Ve dvacátých letech stoupá úloha fotografie ve sdělovacích prostředcích, objevují se obrazové časopisy, v českém kontextu je to především časopis Pestrý týden, který Sokolu věnuje značnou pozornost. Vytváří se tak protiváha vůči fotografické sebeprezentaci ze strany Sokola, vzniká možnost komparace a vzájemného ovlivňování.

Viz též: podobná jména autorů
2 Vosáhlo, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.