National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Baroque landscaping. Comparing the Schlicksʼ and Saxe-Lauenburgsʼ attitude
Vokurka, Michal ; Zdichynec, Jan (advisor) ; Chodějovská, Eva (referee)
Studying the early modern landscape during the baroque period was often linked to some kind of idealization of the relationship between the pre-modern man and the landscape they lived in. On the example of the 17 Saxe-Lauenburg manor districts I pointed out that the approach to the landscape used to be more functional and pragmatic than the existing literature assumed. The aristocratic representation and power legitimization was historically emphasised by building the landscape after the Thirty Years' War as well the dominancy of Catholicism. Comparing activities of the Saxe-Lauenburgs with the Schlick family and their exceptional composed landscape around Kopidlno, Staré Hrady and Veliš some common and particular trends in the making of landscape became apparent.
Julius Henry of Saxe-Lauenburg (1586-1665). Builder of a military career, of a landed dominion and of the eighth wonder of the world
Vokurka, Michal ; Šedivá Koldinská, Marie (advisor) ; Hojda, Zdeněk (referee)
This bachelor thesis is focused on Julius Henry of Saxe-Lauenburg, an aristocrat from a large family from Lower Saxony, who converted to Catholicism and made a career in the Emperor's army as one of Wallenstein's officers. He gained some large confiscated estates in west Bohemia. Thanks to his wedding politics he became one of the richest aristocrats in the country after the Thirty Year's War. He founded famous gardens around his residences, especially the one in Ostrov, which was called the eight world's wonder. During his long live he acted as an emissary and diplomat, mostly representing the Emperor in the court of the Elector of Saxony. His financial and social capital enabled him to rank high among the czech aristocracy, even though he came to the Catholic Habsburg Monarchy from a Protestant social enviroment.
Analysis of community planning of social services in Prague and his impact on budget of social services
Vokurka, Michal ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Tomeš, Igor (referee)
Name of diploma thesis: Analysis of community planning of social services in Prague and his impact on budget of social services Name and surname of author: Michal Vokurka Study branch: social work Head of diploma thesis: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. Opponent of diploma thesis: Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Regions have to process medium-term plan of social services development in cooperation with municipalities, representatives of social services providers and representatives of people, whom are social services provided by the law 108/2006 about social services, while municipalities can. This in case of Prague as a compact structure brings lot of questions. Method of formation plan of social services development in partnership of all interested parties is named community planning of social services. Diploma thesis is focused on answering question, if the method of community planning is in Prague used and is in conformity with Criterions of quality of social services planning on the level of Prague as region on the one side and Prague as complex municipalities on the other side. And also if community planning of social services is reflected in budgets of Prague as region and individual Prague municipalities, which introduced community planning and have plans of social services approved by local...
Verifying the standadrds of low-threshold facilites for childern and youth in Prague 2006
Vokurka, Michal ; Matoušek, Oldřich (referee) ; Matoušek, Oldřich (advisor)
Předložená bakalářská práce přímo navazuje na výzkum diplomové práce H. Solařové, která se tímto tématem zabývala v roce 2003. Výzkum byl zopakován po dvou letech za užití stejné metodologie. Za tuto dobu se počet NZDM zvýšil, výzkum byl tedy proveden jak v "původních" zařízeních zařazených do výzkumu v roce 2003, tak u nově vzniklých NZDM. Byly zachovány stejné cíle - zjistit jak jsou Standardy NZDM v praxi dodržovány, jestli se k nim zařízení hlásí a co si o nich myslí samotní pracovníci. K těmto cílům byl přidán navíc cíl srovnat získaná data s rokem 2003. Samotná práce je členěna na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je členěna do 10 kapitol a je zaměřena na podrobný popis problematiky NZDM a témata, která s problematikou NZDM úzce souvisejí. Mezi tato témata bylo zařazeno téma volného času z hlediska jeho naplňování dětmi a mládeží, dále problematika dospívání, která se úzce dotýká cílových skupin NZDM a téma prevence rizikového chování, v němž mají NZDM jasné a nezastupitelné místo. Podrobný popis problematiky NZDM se soustředí na jasné definování a vymezení NZDM jako sociální služby, na definování cílové skupiny na niž jsou NZDM Literatura 60 orientována. Poté jsou popsány cíle NZDM a jejich služby, které mají vést, k jejich realizaci. Důležité jsou kapitoly zabývající...

See also: similar author names
1 Vokurka, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.