National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Graduates of secondary schools and the labor market. Industry: Law, legal and public administration
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Contains important and available information about the number of newly admitted students and graduates, their readiness and success in the transition to the labor market or to further education, about whether graduates actually in the field working etc., for selected industries, here specifically for industry Law, Legal and Public Law Activities. It is not a separate sector, but rather activities that intersect across all sectors of the economy.
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of the educational and professional structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union - 2016/17
Vojtěch, Jiří ; Chamoutová, Daniela
The publication informs about the development of the educational structure of secondary education through the development of the numbers and shares of newly admitted pupils in 1st grade (for multi-year grammar schools in years corresponding to 1st year of secondary school) and on the development of the number of admitted pupils in further education and higher vocational education, by region. The material also provides data on the development of the branch structure of secondary and higher education broken down by group of branches, incl. graphs and tables for the years 2011 to 2016.
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of the educational and professional structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union 2015/16
Vojtěch, Jiří ; Paterová, Pavla
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2010 až 2015. Druhá část publikace se zabývá postavením mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU. Pozornost je věnována jejich vzdělanostní úrovni, předčasným odchodům ze vzdělávání a nezaměstnanosti, tentokrát i v porovnání místních a cizinců. Zajímavá je i analýza osob ve skupině NEET, což jsou mladí lidé, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní žádného vzdělávání nebo odborné přípravy.
Fulltext: Download fulltextPDF
Graduates of secondary schools and the labor market. Industry: Mechanical engineering
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Information on the numbers of newly admitted pupils and school leavers, their readiness and success in the transition to the labor market, or to further education, whether the graduates actually work in the field, etc., for selected sectors, specifically for the mechanical engineering sector here.
Fulltext: Download fulltextPDF
External link: Download fulltexthttp://www.nuv.cz/file/801
Graduates of secondary schools and the labor market. Industry: Construction
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Information on the numbers of newly admitted pupils and school leavers, their readiness and success in the transition to the labor market, or further education, whether the graduates actually work in the field, etc., for the selected sectors, here specifically for the construction industry.
Fulltext: Download fulltextPDF
External link: Download fulltexthttp://www.nuv.cz/file/802
Unemployment of graduates with secondary and tertiary professional education - 2017
Úlovec, Martin ; Vojtěch, Jiří
The publication summarizes information on the current state of unemployment of graduates of secondary and higher vocational education and maps its development on the basis of a comparison of the results for previous years.
Fulltext: Download fulltextPDF
External link: Download fulltexthttp://www.nuv.cz/vystupy/nezamestnanost-absolventu-ss-a-vos-2017
Analysis of the educational offer of secondary schools
Chamoutová, Daniela ; Vojtěch, Jiří ; Chomová, Pavla
Publications The analysis of the educational offer is based on a previously published study of the same name published in 2010. The data describing the educational offer of the schools in the school years 1998/99, 2003/04, 2008/09 is supplemented by the values for the school year 2016/17.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis of advertising job offers in daily press and on the Internet - 2016
Novotná, Hana ; Vojtěch, Jiří
The analysis focuses on the structure of demand for occupations and sought qualifications and competencies. This is a quantitative survey in order to gather relevant information about the structure of the most frequently encountered types of professions and the qualifications and competences sought by applicants, including the demands for education, language skills, practice and other skills, abilities and skills of adepts in the professions.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Vojtěch, J.
4 Vojtěch, Jakub
1 Vojtěch, Jan
1 Vojtěch, Jaroslav
2 Vojtěch, Jonáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.