Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
STRUCTURAL, THERMODYNAMICS AND PHYSICAL PROPERTIES OF Zn Sn Al ALLOYS
Drápala, J. ; Musiol, J. ; Petlák, D. ; Vodárek, V. ; Smetana, B. ; Zlá, S. ; Kostiuková, G. ; Kroupa, Aleš ; Sidorov, V.E.
Some results of thermodynamic, structural and physical properties of Al-Sn-Zn alloys are presented in our paper. The ternary Al-Sn-Zn alloys were prepared in a resistance furnace in evacuated ampoules. The alloys were studied metallographically, their micro-hardness and X-ray micro-analysis (EDX, SEM) of individual phases were measured. Temperatures of phase transitions (liquidus, solidus, invariant reactions, etc.) were obtained using the DTA method (Setaram SETSYS 18 (TM)). The long time annealing (250, 300, 350 degrees C, 3, 7, 14 or 28 days) was used in order to achieve the thermodynamic equilibrium. The results were confronted with thermodynamic modelling of the ternary Al Sn Zn system in the Institute of Physics of Materials AS of the Czech Republic in Brno. We have studied density (by gamma-absorption method), electrical resistivity (by contactless method in rotating magnetic field) and magnetic susceptibility (by Faraday's method) of some Al-Sn-Zn alloys containing up to 10 at.% of aluminum and up to 65 at.% of zinc. The increasing of zinc content resulted in the decrease of the density and susceptibility values, except for one sample. The resistivity values practically didn't depend on the zinc content in the crystalline state, whereas a maximum was found for one of the samples in the liquid state. This work has been made in the frame of COST Action MP0602 project 'Advanced Solder Materials for High-Temperature Application'.
Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků
Pernica, Vítězslav ; Čech, Jan (oponent) ; Vodárek, Vlastimil (oponent) ; Havlíček,, František (oponent) ; Šenberger, Jaroslav (vedoucí práce)
Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé doby tuhnutí většinou dochází k segregaci příměsí v oceli, která způsobuje řadu metalurgických vad. Práce měla za cíl sledovat jevy makrosegregace ve stěně masivního experimentálního odlitku, resp. části skutečného supertěžkého odlitku určeného pro cementářské pece (hmotnost 210t). Ocelový odlitek pro výzkum byl vyroben ve slévárně VHM, a.s., která daný sortiment odlitků stále produkuje. Dodaný výřez odlitku byl dále rozdělen na menší části pro bližší zkoumání. Z šetření vyplynuly informace o makrostruktuře odlitku a také o chemické heterogenitě vybraných prvků ve stěně odlitku. Heterogenitu vybraných prvků (C, Mn Si, Cr, S, P) přehledně zobrazují vytvořené vizuální koncentrační mapy. Na základě experimentálních dat byly naměřené výsledky segregací konfrontovány s výsledky modelování segregací komerčním simulačním softwarem ProCAST. Z toho vyplynulo, že predikce makrosegregací v odlitku není v souladu se skutečností. V závěru je krátké porovnání výsledků z experimentálního odlitku s dříve vyráběnými odlitky stejného typu a jsou provedeny interpretace výsledků shrnující zjištěný rozsah makrosegregací zkoumaného vzorku.
Aplikace metody difrakce zpětně odražených elektronů v materiálovém inženýrství
Man, Ondřej ; Vodárek, Vlastimil (oponent) ; Svoboda, Milan (oponent) ; Švejcar, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá principy a obecnými aplikacemi metody difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Jsou popsány praktické zkušenosti v aplikacích metody při studiu jednak vysoce deformované struktury mědi a její stability při tepelné expozici a dále při určování fázového složení oceli TRIP při různých úrovních vnesené deformace. Jsou diskutována omezení metody EBSD a je rozebírána její rozlišovací schopnost v porovnání s vybranými komplementárními analytickými metodami.
New types of lead-free solders and their properties
Drápala, J. ; Petlák, D. ; Malcharcziková, J. ; Vodárek, V. ; Konečná, K. ; Smetana, B. ; Zlá, S. ; Kostiuková, G. ; Seidlerová, J. ; Lasek, S. ; Madaj, M. ; Kroupa, Aleš ; Urbánek, J. ; Dušek, K. ; Sedláček, J. ; Sidorov, V.E.
Ternary and binary alloys with different ratios of Ag, Al, Bi, Cu, In, Mg, Sb, Sn and Zn were prepared experimentally. The following characteristics were studied: temperatures and enthalpies of phase transformations (DTA, TG, DSC), macro-and micro-structural analysis, micro-hardness, chemical analysis, X-ray and density measurements and electrical resistivity of selected solders, test of wettability with or without use of fluxes, measurement of corrosion properties.
Použití termodynamických výpočtů pro optimalizaci chemického složení feritických žárupevných ocelí
Foldyna, V. ; Kroupa, Aleš ; Kuboň, Z. ; Jakobová, A. ; Vodárek, V.
Termodynamické výpočty umožňují předvídat množství Mo a/nebo W v tuhém roztoku a množství V a/nebo Nb vázaného na karbidy nebo nitridy. Stanovené strukturní změny pozorované v průběhu creepové expozice a výsledky zkoušek tečení potvrzují užitečnost termodynamických výpočtů a potvrzují užitečnost těchto výpočtů pro zpřesnění chemického složení známých typů ocelí i pro návrh nových typů ocelí.
Prediction of senzitization to intergranular corrosion in AISI 316L stainless steel
Matula, M. ; Hyspecká, L. ; Svoboda, Milan ; Vodárek, V. ; Dagbert, C. ; Galland, J. ; Cavallini, M.
Sensitization of stainless steels AISI 316L to integranular corrosion was studied by comparison of microstructural examination and electrochemical corrosion tests. It is shown that the normalization of chromium depletion and results of the Double Loop Electrochemical Potentiokinetic Reactivation gave mutually comparable results.

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.