Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh experimentálního přípravku pro testování účinnosti chladících kanálů
Jež, Jan ; Musil, Filip (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a konstrukcí experimentálního zařízení pro měření účinnosti chladicích kanálů vyskytujících se v elektrických strojích. Zařízení měří součinitel přestupu tepla při turbulentním proudění vzduchu kanálem a součinitel tření v kanálu. Na základě těchto údajů lze usuzovat na účinnost chlazení kanálu dané konfigurace.
Přenosné automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin
Veis, Samuel ; Huzlík, Rostislav (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návžením a realizací pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin ventilátorů, elektrických strojů a jiných elementů. Práca obsahuje rozsáhlou rešeržní část ohledem vzduchotechnické problematiky. V práci byl navržen meřící kanál, elektronika, senzorika, řídící algoritmus i uživatelská aplikace. Pracoviště bylo zrealizováno a otestováno.
Senzor měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji
Lavička, Jiří ; Huzlík, Rostislav (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Tato práce je tvořena popisem návrhu a výroby zařízení k měření rychlosti vzduchu vytvořeného v rámci její praktické části. V úvodu jsou uvedeny základní teoretické informace vztahující se k dané problematice, v dalších kapitolách už je rozebírán návrh a výroba měřícího zařízení společně s popisem kalibračního procesu. Na závěr práce je umístěna kapitola popisující, jak bylo vyrobené zařízení pro měření rychlosti proudění vzduchu otestováno.
MĚŘICÍ STANOVIŠTĚ PRO OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ TEPELNÉ TRUBICE V HŘÍDELI ELEKTRICKÉHO STROJE
Kučera, Jaroslav ; Cipín, Radoslav (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Má bakalářská práce navazuje na mou semestrální práci, která se věnovala návrhu měřícího stanoviště simulujícího chlazení rotoru elektrického stroje za použití tepelné trubice v hřídeli, a rozšiřuje ji o praktickou zkoušku, kde měřením ověřím správnost svého návrhu a ověřím správnou funkci všech jeho částí, případně provedu úpravy.
Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení
Hanych, Libor ; Vlach, Radek (oponent) ; Nahodil, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vibrodiagnostikou a jejím využitím při monitorování přenosu vibrací během broušení velkých hřídelí ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Práce se věnuje návrhu diagnostického systému pro testování obráběcího stroje a stanovení metodiky měření pro zjištění přenosu vibrací z brousícího vřetene na obrobek. Z naměřených dat jsou stanoveny vlivy, které ovlivňují kvalitu broušeného povrchu. V závěru práce je popsán návrh na vytvoření diagnostického a měřícího systému.
Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety
Veselý, Petr ; Vlach, Radek (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými magnety v šesti a osmipólové verzi pro výkon 65 kW a 3000 otmin-1. Motory jsou porovnávány mezi sebou a s motorem s magnety na povrchu, který byl v této práci také navržen. Nakonec jsou všechny motory srovnány s již vyrobeným a změřeným šestipólovým motorem.
Programme for calculation of electric machine shaft deflexion with respect magnetic traction
Blahút, Lukáš ; Houfek, Martin (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Primary aim of work is to develop a computer program for calculating the deflection of the rotors of electrical machines. Introductory section describes the simple deflection and possibilities of calculating it. Further, there is defined magnetic pull and his impact on the calculation of shaft deflection. The theoretical part is completed by a detailed description of the method of transfer matrices. The practical part deals with the creation and description of the program created in C++/CLI. Each part is described in terms of user and programmer. In conclusion, prime example is evaluated by created program and given results of calculation are discussed.
Pevnostní analýza v parametrických FEM programech
Martinec, Roman ; Vlach, Radek (oponent) ; Krejčí, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení s programy Autodesk Inventor Professional 2012 a ANSYS Workbench. Bylo nutné seznámit se s pracovním prostředím u těchto programů a jejich vzájemnou kooperací. Na názorném příkladu je popsáno propojení těchto dvou programů. Dalším bodem této práce bylo převedení modelu do MKP software, který byl detailně popsán u obou programů. V závěru této práce byly porovnány výsledky pevnostní analýzy u programu Autodesk Inventor Professional 2012 a také u programu ANSYS Workbench.
Návrh a realizace bezkontaktního otáčkoměru
Benda, Tomáš ; Krejčí, Petr (oponent) ; Krejčí, Petr (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezkontaktního otáčkoměru. Otáčkoměr byl navržen na základě rešeršní studie, která pojednává o jednotlivých senzorech a metodách bezkontaktního měření otáček. Měření umožnila PCI karta Acquitek a program Matlab, v němž bylo navrhnuto pro potřeby měření jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Přístroj byl kalibrován pomocí fotoelektrického bezkontaktního měřidla CB-2234B.
Online identifikace parametrů přívěsu s využitím ultrazvukových senzorů
Vejlupek, Josef ; Štefek, Alexandr (oponent) ; Vlach, Radek (oponent) ; Grepl, Robert (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá možností využití "klasických ultrazvukových parkovacích senzorů" pro asistenci řidiči při couvání s připojeným přívěsem. Přičemž klíčovými body práce je nalezení vhodných řešení stanovených cílů "online identifikace parametrů přívěsu", zejména tedy určení odhadu okamžitého úhlu odklonu přívěsu od vozidla a dále určení odhadu délky oje přívěsu (vzdálenosti mezi tažným zařízením a osou nápravy přívěsu). V práci je zpracován model kinematiky vozidla s připojeným přívěsem, a model ultrazvukových parkovacích senzorů s přívěsem chápaným jako překážkou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vlach, R.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.