Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F
Komoróczy, Balázs ; Vlach, Marek ; Zelíková, Michaela
Spony představují skupinu nálezů, které byly v průběhu posledních 25 let často předmětem intenzivního zájmu detektorové prospekce. V České republice je v současnosti počet amatérů provozujících tuto aktivitu podstatně větší než profesionálních archeologů. Archeologie jakožto věda nemůže rezignovat na poznatky, které pocházejí z nálezů učiněných detektoráři, bez ohledu na osobní názory. Považujeme proto dokumentaci všech archeologických nálezů v naší zemi za profesní povinnost archeologických institucí, která není zpochybnitelná žádnými smysluplnými argumenty. Naopak, pokud samotní detektoráři či široká veřejnost znemožní archeologům dokumentaci těchto nálezů, způsobují tím postupný proces postupného „oslepnutí“ archeologie.
Hydrofoil pro kiteboarding -- návrh a výroba segmentu
Vlach, Marek
Práce se zabývá souvislostmi materiálové skladby a technologie pro specifický výrobek z oblasti sportovního náčiní. Navrhován byl hydrofoilní kýl pro plovák používaný při vodním sportu zvaném kiteboarding. Základní teoretická část se věnuje terminologii, historii, fyzikální podstatě fungování kýlu ve vodě a průzkumu současné nabídky na trhu. Dále navazuje výběr materiálu, který směřuje k použití uhlíkovému kompozitu. Popis kompozitů přechází od obecných informací až k popisu jednotlivých používaných technologií. Popsané technologické kroky vychází z vlastních praktických zkušeností s autoklávovou technologií. V praktické části byly vyrobeny tři prototypy s odlišnou skladbou i technologií výroby. Pro jádro a formy byly použity materiály na bázi dřeva tvarované trojdimenzionálním obráběním na CNC. První prototyp byl laminován na tzv. pozitivní jádro, u druhého byla použita sendvičová skladba do tzv. negativní formy a třetí byla kombinace lisování na jádro do formy.
Vyhodnocení přirozené reprodukce bažanta obecného ve vybraných bažantnicích LZ Židlochovice, LČR, s.p.
VLACH, Marek
Studie se zabývá sledováním přirozené reprodukce bažanta obecného v bažantnici LČR,s.p. Jedním z cílů práce bylo posouzení bažantnice a vhodnosti jejích stávajících přírodních podmínek ve smyslu vyhlášky č.7/2003 Sb. pro chov bažantů. Prostředí bažantnice vyhovuje požadavků stanoveným vyhláškou. Dalším cílem byl monitoring toku bažantích kohoutů s následnou analýzou a vyhodnocením schopnosti reprodukce bažantích slepic. Bylo zjištěno, že přirozená reprodukce bažantí populace ve sledované bažantnici je velmi nízká. Hlavními příčinami je vysoký predační tlak a snížená schopnost hnízdění u slepic pocházejících z umělého odchovu.
Pohan data server. Digitální datový sklad archeologické organizace
Dresler, P. ; Kučera, M. ; Macháček, J. ; Petrželka, R. ; Vlach, Marek ; Žídek, O.
Článek seznamuje s datovým serverem Ústavu archeologie a muzeologie DATA SERVER/PDS, na kterém je ukládána dokumentace z dlouhodobých systematických výzkumů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Datový server je prezentován formou manuálu k jeho obsluze, na jehož základě si čtenář může udělat kompletní obrázek o funkčnosti a efektivitě celého řešení.
Římský krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvátské Nové Vsi
Vlach, Marek
V roce 2006 bylo v rámci testovací fáze projektu prediktivního modelování (Ústav archeologie a muzeologie FF MU) zjištěny stopy germánských aktivit v blízkosti již dříve objeveného římského krátkodobého tábora v Charvátské Nové Vsi. Zároveň byly zpřesněny polohové informace o táboře prostřednictvím pedologických sondáží, které poskytly podklad pro sestavení jednoduchého profilu příkopu tábora.
Nové sídlištní nálezy z mladší a pozdní doby římské ze Sudoměřic
Vlach, Marek
V letech 2003 a 2004 byla Ústavem archeologické památkové péče Brno v rámci záchranného výzkumu odkryta polokulturní lokalita SZ od obce Sudoměřice. Evidovány byly mj. pozůstatky sídliště z mladší a pozdní doby římské. Komponenta je reprezentována zbytky čtyř zahloubených chat, dvěma sídlištními jámami a souborem movitých nálezů. V jeho rámci dominuje keramika místní produkce, dále pak byly evidovány např. nálezy římskoprovinciální keramiky, germánských spon, hřebenů a ostruhy.

Viz též: podobná jména autorů
5 VLACH, Marek
5 Vlach, Martin
1 Vlach, Michael
1 Vlach, Michal
2 Vlach, Milan
1 Vlach, Miloš
4 Vlach, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.