National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Staré ekologické zátěže
Vlčková, Václava
Staré ekologické zátěže, resp. kontaminovaná místa, představují dlouhodobý problém, zejména ve vztahu k životnímu prostředí ČR, které mohou významně ohrožovat. Průběžně sice probíhá jejich sanace, avšak dochází k dlouhodobému poklesu finančních prostředků vydávaných na tyto činnosti. Proto je potřeba se do budoucna zaměřit zejména na možnosti využití finančních zdrojů určených na snižování počtu kontaminovaných míst, a omezit tak další potenciální kontaminaci lokalit. I přes nespornou prospěšnost již provedených nápravných opatření se totiž na území ČR nachází stále velké množství starých ekologických zátěží, u nichž existují značná rizika pro životní prostředí a lidské zdraví, nebo rozsah rizik ani není znám.
Fulltext: Download fulltextPDF

See also: similar author names
14 VLČKOVÁ, Veronika
4 VLČKOVÁ, Vladislava
3 VLČKOVÁ, Vlasta
14 Vlckova, Veronika
14 Vlčková, Veronika
1 Vlčková, Vladimíra
1 Vlčková, Vladimíra Bc.
4 Vlčková, Vladislava
2 Vlčková, Věra,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.