Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza konstrukčních - mikroklimatických kritérií románské rotundy
Hnilica, Ondřej ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na Národní kulturní památku románskou rotundu svaté Kateřiny ve Znojmě, především na způsob, kterým vnitřní prostředí ovlivňuje integrální středověkou nástěnnou freskovou výzdobu. Vliv vnitřního prostředí na freskovou výzdobu typu fresco-secco je posuzován podle dostupných informačních zdrojů, které vycházejí z mnohaletých, zejména zahraničních odborných zkušeností. Analýza vnitřního prostředí v rotundě je založena na dlouhodobém měření tepelně vlhkostních parametrů a je vyhodnocena statistickým přístupem. Vliv proměnných vstupních okrajových podmínek na vnitřní prostředí je parametricky testován v dynamické numerické simulaci. Získané výsledky ukazují pozitivní efekt instalovaného podlahového vytápění v rotundě a naopak negativní vliv návštěvníků na stav integrální nástěnné malby v rotundě. V závěru disertační práce jsou uvedena praktická doporučení vycházející z postulátu preventivní konzervace památkové péče Národní kulturní památky.
Koncový dům
Bacovská, Alena ; Vlček, Ing Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá řešením zástavby koncového domu. Navržen je penzion, jehož součástí je restaurace s kavárnou a kuchyní v přízemí. V horních nadzemních podlažích jsou pokoje pro hosty, včetně jednoho bezbariérového pokoje, dvoupokojového apartmánu pro rodinu s dětmi, zasedací místnost, pro možné firemní meetingy a terasy pro komfortnější pobyty v penzionu. Objekt je třípodlažní a částečné podsklepený. Zastřešení bude provedeno šikmou střechou na jedné straně s valbou a na druhé se štítem. Objekt má atypický půdorys který kopíruje tvar stavební parcely. Projekt je zpracován pomocí počítačového programu AutoCad Architecture.
Systémy TZB v nemovitých památkách
Maurerová, Lenka ; Vlček, Milan (oponent) ; Kabele,, Karel (oponent) ; Doc.Ing. Martina Peřinková, Ph.D (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ryze technický obor TZB s obecnou filozofií památkové péče. Cílem mé disertační práce je analýza procesu péče o nemovité památky, se zaměřením na současný stav průzkumů a dokumentace systémů TZB. Dále se v práci zaměřuji na možnosti dočasného měření parametrů interního mikroklimatu v nemovitých památkách a na sestavení počítačového modelu (v nástroji BSim), určeného k simulaci různých provozních stavů ve vybraných budovách. K realizaci zvolených cílů byli vybráni tři reprezentanti nemovitých památek: historická aula Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Zámecký palmový skleník v Lednici na Moravě a vila Tugendhat. Na jmenovaných památkách probíhal několikaletý výzkum, jehož analýzu, vyhodnocení a závěry předkládám prostřednictvím této disertační práce. Záměry disertační práce rámcově korespondují i s nadnárodními zájmy. Předkládaný výzkum je např. v souladu s mezinárodním dokumentem - Chartou ICOMOS (Zimbabwe, 2003) - který se zaměřuje na analyzování, ochranu a stavební obnovu architektonických památek. Výzkum v oblasti nemovitých památek je taktéž podporován Evropskou unií např. prostřednictvím 7. Rámcového programu.
Rodinný dům s projekční kanceláří
Porubská, Katarína ; Šoulová, Eva (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu s projekčnou kanceláriou v meste Brno. Novostavba je navrhnutá vo svahovitom teréne. Objekt je riešený ako samostatne stojaci s troma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, nepravidelného pôdorysného tvaru maximálnych rozmerov 13,96 m x 13,14 m. Rodinný dom je navrhnutý ako jednogeneračný pre štvorčlennú rodinu. Druhé nadzemné podlažie slúži ako denná zóna a tretie nadzemné podlažie ako oddychová zóna. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza garáž pre dva osobné automobily a príslušenstvo k rodinnému domu. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza projekčná kancelária pre štyroch pracovníkov so samostatným vstupom. Novostavba je navrhnutá ako murovaná z keramických tvárnic so systémovou stropnou konštrukciou a sedlovou strechou. Súčasťou stavby sú spevnené plochy, parkovisko, odstavná plocha pre bicykle a priestor pre uloženie nádob pre komunálny odpad.
Bytový dům B4
Najbrt, Milan ; Šoulová, Eva (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Předmětem projektu je novostavba bytového domu v katastrálním území města Brna, městská část Líšeň. Stavební pozemek je obdélníkového tvaru, vstup a vjezd na pozemek je situován z místní živičné komunikace. Dům je určen pro trvalé bydlení 17 osob ve 4 bytech a jedné garsoniéře. Součástí objektu jsou společné prostory pro zajištění služeb pro obyvatele domu. Mezi nabízené patří společná prádelna, dílna a parkovací místo pro každou bytovou jednotku. Objekt se má čtyři podlaží (1.PP, 1. NP, 2. NP ä 3.NP). V suterénu jsou situovány provozní místnosti jako garáž s parkovacími místy, prádelna, dílna a sklepní koje. V 1.,2. a 3. NP jsou situovány byty a technické místnosti. Architektonický návrh domu je koncipován tak, aby bylo využito přavážně tradičních přírodních materiálů (cihelné prvky, kámen, dřevo, kov) v jejich přirozeném barevném provedení. Projekt dále řeší způsob přirozeného osvětlení děním světlem v centrálních prostorách objektu za pomocí světlovodů.
Rodinný dům železářstvím
Hrazdira, Vojtěch ; Šoulová, Eva (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. Stavba se nachází v okrese Blansko, v místní části města Letovice Kladoruby, ulice Legionářů. Objekt má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní a podkroví. V podzemním podlaží se nachází garáž, sprcha, prádelna, WC, a skladovací prostory. V prvním nadzemním podlaží se nachází prodejna železářství se skladem a místností zaměstnanců. V druhém nadzemním podlaží je umístěna kuchyně s obývacím pokojem, pracovny a pokoj pro hosty. V podkroví je pokoj, dva pokoje s šatnou a ložnice s šatnou a soukromou koupelnou. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a vyzděn ze systému HELUZ. Střechy nad hlavní částí domu i nad schodištěm jsou sedlové se sklonem 35°. Střešní krytina je z pálené střešní tašky. Zastavěná plocha činí 155,55 m2. Součástí je také seminární práce na téma podlahy na balkonech, lodžiích a terasách.
Návrh komunikačního mixu vybraného podniku
Brzobohatý, Radek ; Vlček, Milan (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu společnosti ELA, spol. s r.o. Teoretická část práce vymezuje základní poznatky z marketingové oblasti a pojmy související s marketingovou komunikací. Dále je provedena podrobná analýza současného stavu podniku a vytvořen konkrétní návrh nového komunikačního mixu, který by měl vést k naplnění stanovených cílů.
Sportovní hala
Padrtka, Tomáš ; Vlček, Ing Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci sportovní haly ve městě Bystřice nad Pernštejnem. Objekt je situován v oblasti s výskytem několika dalších sportovišť. Stavba je částečně podsklepena s jedním nadzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží je umístěna velká a malá tělocvična, posilovna a dvě masážní místnosti. Dále jsou zde šatny pro hosty, zázemí pro zaměstnance, nářaďovna, technická místnost a kancelář pro ředitele sportovní haly. V podzemním podlaží se nachází bar s kulečníkovou hernou a dráhy pro bowling a kuželky. V suterénu je dále navržen sklad, technická místnost a toalety oddělené pro muže, ženy a invalidy. Konstrukční systém haly je kombinovaný. Hala je založena na základových pasech a základových patkách. Obvodové i vnitřní zdivo je ze systému Porotherm. Sloupy jsou železobetonové. Obvodové zdivo je doplněno kontaktním zateplovacím systémem. Stropy jsou navrženy z přepjatých dutinových panelů Spiroll. Střecha je navržena plochá ve dvou úrovních. Střecha nad halou je nesena příhradovými dřevěnými vazníky. Střechu nad zázemím nesou přepjaté dutinové panely Spiroll.
Polyfunkční dům
Kostrhounová, Irena ; Vlček, Ing Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá řešením zástavby nárožní proluky. Navržen je polyfunkční dům, jehož součástí jsou tři provozovny a devět bytových jednotek. Provozovny budou využity jako prodejny. Byty jsou navrženy pro 4členné rodiny. Polyfunkční dům má atypický půdorys o celkové rozloze 512 m2. Objekt je podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažními, provozovny se nachází v prvním nadzemním podlaží. Garáž bude provozována v automatickém parkovacím režimu. Celý objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Projekt je zpracován pomocí počítačového programu AutoCAD.
Polyfunkční dům
Hamerník, Martin ; Vlček, Ing Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby polyfunkčního bytového domu v Praze. Dům má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je provozně rozdělen na tři samostatné části. Převažující část objektu je určena pro bydlení, další částí je provozovna cukrárny a poslední automatická garáž. Dům je navržen z konstrukčního systému Porotherm. Střecha je šikmá dvouplášťová s dřevěno-ocelovou nosnou konstrukcí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 VLČEK, Martin
1 Vlček, Marek
4 Vlček, Marián
16 Vlček, Martin
1 Vlček, Matěj
2 Vlček, Michael
9 Vlček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.