Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zobecnění objektově orientovaného paradigmatu zavedením morfologie objektů
Šlajchrt, Zbyněk ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Merunka, Vojtěch (oponent) ; Virius, Miroslav (oponent)
Modelování objektů, které mohou měnit svoji strukturu a chování dynamicky s ohledem na změny v prostředí, je v tradičních objektově orientovaných jazycích velmi obtížné. Podle autora tkví problém v konceptuálním rámci, který je základem objektově orientovaného paradigmatu. Navrhované paradigma nazvané morfologie objektů (MO) je výrazně ovliv-něno teorií prototypů z oblasti kognitivní psychologie. MO opouští pojem třída a navrhuje, aby se abstrakce proměnlivých objektů vytvářely sestavováním tzv. modelů proměnlivosti, které popisují možné formy modelovaných objektů. Práce definuje teoretické základy pa-radigmatu, které jsou použity pro následnou specifikaci metodiky analýzy a návrhu aplika-cí. Součástí práce je také referenční implementace rámce vybudovaného nad zmíněným paradigmatem v jazyce Scala.
Přístupy k výuce programování v ČR a ve světě
Šárka, Jakub ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Virius, Miroslav (oponent)
Práce obsahuje informace o přístupu k výuce programování především na vysokých školách. Cílem této práce je přehled výuky programování na veřejných a soukromých českých vysokých školách, včetně porovnání s vybranými zahraničními vysokými školami. Práce také obsahuje přehled používaných nástrojů ve vstupních kurzech programování, jak pro začátečníky, tak v prostředí univerzit. V práci je zahrnut přehled používaných metodik výuky informatiky. Výstup slouží školám a studentům ke srovnání stylu výuky mezi školami.
Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules
Barbierik, Kamil ; Děngeová, Zuzana ; Jarý, Vladimír ; Liška, Tomáš ; Lišková, Michaela ; Virius, Miroslav
This paper focuses on a dictionary writing system called Alexis that is currently under development at the Institute of the Czech language of the Czech Academy of Sciences of the Czech Republic as part of a preparation of a new monolingual dictionary of the contemporary Czech language. At first, we explain motivation for development of a brand new DWS. We also discuss selected software technologies used for development of the DWS. Then we briefly describe structure of the system that consists of several modules that model key features of the dictionary such as lemma or list of entries. Special emphasis is put on output and editorial modules: we explain the relation between those modules, we demonstrate the process of correction of lemma and roles involved in the process. Finally, we present current status of development and planned new modules which include web interface or revision module.
Development of Dictionary Writing System
Barbierik, Kamil ; Holcová Habrová, Martina ; Jarý, Vladimír ; Kochová, Pavla ; Liška, Tomáš ; Opavská, Zdeňka ; Virius, Miroslav
The article presents a new Dictionary Writing System (DWS) that is being developed at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i., in connection with the preparation of a new monolingual dictionary of contemporary Czech. The overall software architecture is discussed in details; the software is implemented as a web application based on PHP, HTML, and MySQL technologies, users interact with it via the web browser.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.