National Repository of Grey Literature 141 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Distance learning in one family
Brodilová, Aneta ; Viktorová, Ida (advisor) ; Maryšková, Tereza (referee)
This work aims to look at a new phenomenon of today - distance learning, which has replaced the common full-time form of education in anti-epidemic measures, from the perspective of one selected family. The theoretical part deals with two topics. The first is distance learning, introduction to the issue, its legislative basis and its forms. It deals with the topic of the parent and his important position in distance education, as well as the overall approach of parents to school, which is further reflected in the child's attitude towards school and education. This section also describes the impacts of distance learning on pupils and students, as well as the advantages and disadvantages of distance learning in comparison with regular full-time form of education. The second topic of the theoretical part is a look at the approaches used to work with the family and their principles. Specifically a systemic approach and a narrative approach. It describes the construction of reality in a narrative concept and the school and its place in the story of the family. These chapters are included for a better understanding of the interpretation in the empirical part of the work, which is directly based on these approaches. In the empirical part itself, the information provided in interviews with the selected...
Supervison in nursery school
Šanderová, Veronika ; Viktorová, Ida (advisor) ; Vozková, Anna (referee)
Supervision is a relatively new concept in Czech education, which in recent years has been trying to become part of the working process of educators. Supervision is intended to help a worker cope with stressful situations, understand current situations, deepen his experience and develop new perspectives for his professional behaviour. The aim of this thesis is to try to map the positive and critical points during the Supervision meetings and to define the differences in the two selected kindergartens. Since each kindergarten is specific in its climate and teaching methods, supervision meetings should also differ in certain aspects. The work is processed qualitatively, with interviews with kindergarten teachers as the main research method. Klíčová slova: supervision, supervisor, nursery school, helping professions
Attribution of the causes for the personal success of individuals working in a corporate enviroment
Hehejíková, Alica ; Heider, David (advisor) ; Viktorová, Ida (referee)
1 ABSTRACT The diploma thesis deals with one's own understanding of the career success of individuals successful in business. Its aim is to describe the causal attributions of individuals to success factors and to place them in a simplified framework of the narrative identity of success to evaluate trends in causal attributions at the individual level. In the theoretical part, the work describes the issues of career and success, while providing insight into various definitions and approaches. It also discusses causal attributions and attributional tendencies in human perception. After that, it explains the concept of narrative identity and its development. The practical part describes qualitative research, which includes data in the form of four unstructured interviews with career-successful individuals. Data analysis was inspired by selected principles of grounded theory and narrative analysis. The analysis of the data showed a unique link between the causal attributes of individuals and the development of the narrative identity of their success. The most important factor of success was diligence/hard working as sacrificing time for other activities and fascination with the topic. Furthermore, the qualities acquired during life and the influence of the individual's social world came to the fore. It turned...
Construction of Professional Identity of a Coach. Narrative point of view.
Kubátová, Jitka ; Heider, David (advisor) ; Viktorová, Ida (referee)
Diploma thesis entitled "Construction of Professional Identity of a Coach. Narrative point of View." aimed to explore and describe the process of construction of professional identity in professional coaches. The first section of the theoretical part is devoted to the topic of identity. Identity is defined from a psychological and philosophical point of view, and psychological theories of identity development are introduced. Furthermore, professional identity is presented as a specific form of identity of an individual, which relates to their professional field, and recent research studies concerning professional identity are presented. At the end of this part, the topic of the crisis of professional identity and the concept of self - efficacy, which is related to the area of professional identity, are discussed. The second section of the theoretical part describes the contemporary image of coaching in the Czech Republic, its professional framework, and a brief history of the coaching method. Subsequently, the key competencies of a professional coach, differences from related disciplines, the context of coaching and psychology and ethics in coaching are described. The empirical part presents our own research, which was motivated by an effort to understand how the coach's professional identity is...
To become a member of a first class. The childˇs adaptation to rules valid in the first class
Hončíková, Lucie ; Viktorová, Ida (advisor) ; Kučera, Miloš (referee)
Počátek školní docházky tvoří jedno ze zlomových období v životě dítěte. Změny, které se v této etapě odvíjejí, souvisí se všemi oblastmi života dítěte a znamenají i zásah do života rodiny. Dítě si začíná osvojovat normy nového sociálního prostředí, charakterizovaného odlišným rytmem a strukturou činností a odlišnými způsoby interakcí. Dítě je konfrontováno s odlišnými požadavky okolí na své chování a výkony. Vstupem do školy se mění jeho sociální status. Začíná náležet zároveň i k jiné sociální skupině, než jakou je rodina. Začíná se učit plnit roli žáka. Jsme si vědomi toho, jak je období nástupu do školy důležité pro budoucí život jedince. Problematikou života žáků v první třídě jsme se zabývali již v zápočtové práci pro klinický semestr. Proces upevňování základních norem školního i mimoškolního chování v první třídě nás natolik zaujal a připadal nám natolik podstatný, první třídu charakterizující a přitom složitý, že jsme se jím rozhodli zabývat i v rámci rigorózní práce. Chceme konkrétně zachytit pravidla, na jaká se žáci v první třídě snaží adaptovat, popsat průběh procesu adaptace na školní normy a zmapovat mechanismy, které v první třídě, resp. v prvním pololetí školního roku, v rámci tohoto procesu působí. Nejprve teoreticky uchopíme výše zmíněný problém. Poté na podkladě našeho výzkumu...
Sibling relationship in middle chilhood
Pacnerová, Helena ; Viktorová, Ida (advisor) ; Rendl, Miroslav (referee)
In my rigorous thesis 1 focus at describing sibling relationship in middle childhood. I have an aim of finding those specific themes that emerge in this relationship in middle childhood. I search for answers in literature as well as in qualitative research. The purpose of this research is to make an insight into the ways this relationship is experienced by eight to ten-year-old children. On the basis of outcomes of this research I then focus on a detailed analysis of two crucial themes, namely the playing activities and conflict situations of children. In the analysis of these themes a concrete way is reflected of experiencing the sibling relationship in childhood. I provide information on how children in middle childhood perceive and reflect their siblings, the sibling relationship, and themselves in this relationship. This thesis captures both common as well as different aspects of this relationship with children of the same and opposite sex; it examines this relationship through the eyes of children in two basic sibling positions, and it highlights a picture of this relationship typical for various sibling constellations. Thanks to findings of several authors who have dealt with sibling relationships, the outcomes of my research are explained in connection to dynamic aspects of this relationship such as...
Practice of attention skills in primary schooling
Haladová, Kateřina ; Viktorová, Ida (advisor) ; Trpišovská, Dobromila (referee)
This Master's thesis aims to introduce attention-improving games in primary schooling and record its effect on pupils. The theoretical part considers the definition of attention of primary school pupils. The empirical part analyzes the results of group exercises in early primary school age. It covers 24 pupils over 4 months. They are split into two groups to better monitor the performances in detail. The observations were done by the class teacher and her assistant. The research was conducted in a primary school in Prague 5 district. The data collection process involved observations and teacher's research notes. The measurements were conducted at the beginning and at the end of the observation period to statistically determine the effect of training. The thesis explores the means for a teacher to improve pupils' attention with a structured training and exercises. The results suggest that attention of pupils can be improved with specific training methods.
Communication with parents from a perspective of a beginning teacher
Hašková, Monika ; Viktorová, Ida (advisor) ; Pánková, Barbora (referee)
The object of my dissertation is to introduce the issue of communication between the parent and the inexperienced teacher. The theoretical part is based on the research literature, and it is devoted to various forms of communication as well as to effective communication with parents. The practical part focuses on the experiences new teacher gain while having class meetings, tripartite meetings, on his dealing with conflicts, and on his everyday communication with parents. For the purposes of this analysis, it is essential to obtain information from other inexperienced teachers. The outcome of my research will be a comparison of my experience with other teachers' experiences. Keywords communication, parent, teacher, forms of communication, teacher's experience
The evaluation of therapeutic work with children's group
Syrovátková, Nikola ; Pavlas Martanová, Veronika (advisor) ; Viktorová, Ida (referee)
The thesis discusses the evaluation of therapeutic work with a children's group. It shows the evaluation of the programme children's group psychotherapy from the perspective of parents, children and therapists. The theoretical part focuses on the definition of group psychotherapy and on children in young school age. The main part is about the psychotherapy for children and the discussion groups for their parents. The last part focuses on the role of therapist. The qualitative research is presented in the empirical part. Semi-structured interviews with seven parents, four therapists and questionnaire for seven children were conducted. These methods were analysed based on the creation of thematic categories. The evaluation of the data is also inspired by the method of grounded theory. The results show that parents, children and therapis predominantly agree in the evaluation of the children's therapeutic group program. Significant for groups seems to be establishing close relationships with other members. An important factor in the process has been the way parents and children communicate about the group. KEYWORDS: group psychotherapy, child psychotherapy, parent group, role of therapist
Family and school relationship: The case of child between the institutions in conflict from school retrospective
Machová, Natálie ; Viktorová, Ida (advisor) ; Trpišovská, Dobromila (referee)
The main goal of this rigorous thesis is to map out the area of communication and cooperation between the pupil's parents and school in a conflict situation. At the same time, this thesis examines the impact of said situation on the optimal development of the child, who is in conflicting posture against the two institutions. The theoretical part is devoted to introducing the basic functioning of family and school, its mutual relations and forms of contact between the two institutions. It also illuminates the possible modes of cooperation between parents and school and possible conflicts arising from the relationship. Theoretical framework is focused on the child at the start of compulsory education and his main developmental tasks during the primary school age. The main focus of the thesis is the empirical part, undertaken in the framework of quantitative methodological approach. The case study focuses on a pupil and the critical points of conflict among the school and family as institutions and the child between them. Using analysis of documents, semi-structured interviews and observations, the complicated relationship of particular family and school was researched, and as well the impact of the relations on the development of the child. The whole issue was assessed from a retrospective of a...

National Repository of Grey Literature : 141 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 VIKTOROVÁ, Iveta
1 Viktorová, Irena
1 Viktorová, Iva
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.