National Repository of Grey Literature 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
DNA servis a konkrétní genetické produkty pro chovatele nejen lososovitých ryb
Mendel, Jan ; Mareš, J. ; Palíková, M. ; Halačka, Karel ; Vetešník, Lukáš
Mnohaleté zkušenosti s poskytováním genetického servisu a s řešením projektů spojených s chovem akvakulturních ryb a ochranářským managementem ryb ve volných vodách vedl vědecko-výzkumný tým k přípravě genetického toolboxu pro chovatele, rybáře a ochranáře. Tři připravené sady - "Standard", "Salmonid" a "Rezistence" poskytují nástroje a postupy řešící tematické oblasti: identifikační genetiky, reprofish genetiky, geneticky kontrolovaného chovného managementu a imunogenetiky včetně NGS technik. Nabízené postupy a řešení vycházejí ze vzájemné spolupráce univerzit, výzkumných institucí, chovatelských firem, rybářských sdružení a ochranářských organizací. Konkrétněji především z národního a evropského patentu a certifikovaných metodik připravených v Ústavu biologie obratlovců (ÚBO), Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU a Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel FVHE VFU.
Možnosti značení vysazovaných ryb pomocí ARS - aplikace a detekce
Halačka, Karel ; Poštulková, E. ; Kopp, R. ; Mareš, J. ; Vetešník, Lukáš
Cílem studie bylo vyzkoušet využití Alizarinové červeně při značení vybraných druhů ryb, současně ho prakticky ověřit při vysazovaní a dále ověřit jednoduchý způsob detekce značení při následném odlovu. V průběhu testování byl ověřena toxicita použitého barviva, délka barvení a minimální velikost vhodná pro aplikaci barviva. Součástí vyhodnocení bylo stanovení detekovatelnosti značení v průběhu růstu ryb.
Preparation and storage of fish samples for flow cytometry
Halačka, Karel ; Vetešník, Lukáš ; Mareš, J.
Flow cytometry enabling rapid measurement of cellular DNA content has been widely used in ichthyology and fishery practice. The aim of the methodology is to contribute to optimization of work on the flow cytometer by helping with the selection, sampling and possibilities of fixation of analyzed tissue and interpretation of obtained data. The target group are people from fishery companies and ichthyologists dealing with the problem of the fish population structure in free water. During the sampling and analyzing of samples problem can be limited availability of fixative and techniques as well as analyzes of material not originally retained for the purpose of ploidy determination. Typical examples are temporary usable or archive preparations, museum material, etc. For the verification were preferred representatives of polyploid complexes or economically exploited species with a known existence of polyploid individuals.
Historický a současný stav populací sekavce (Cobitis sp.) a sekavčíka balkánského (Sabanejewia balcanica) na území České republiky
Halačka, Karel ; Mendel, Jan ; Muška, M. ; Merta, L. ; Vetešník, Lukáš
Sekavec a sekavčík balkánský patří mezi ohrožené druhy, které historicky vymizely na řadě stanovišť a byly tak zařazeny na seznam chráněných druhů Evropskou komisí (příloha II Směrnice o stanovištích) i ohrožených druhů v ČR (vyhláška 395/1992 Sb.). Aktuální výskyt sekavce je plošnější než u sekavčíka, ale stále soustředěn pouze do omezených oblastí. Nachází se v povodí Lužnice, kde osídluje jak horní, přírodě blízké úseky, tak střední část, kde obývá i rybníky a jejich stoky. Další populace se vyskytují v Jordánce (přítok Žehrovky), Pšovce a Chobotovském potoce (přítok Chrudimky). Nově byl výskyt zjištěn také v povodí Opatovického kanálu včetně Bohdanečského rybníka. Na Moravě byl výskyt sekavců potvrzen v povodí Moravské Dyje (VD Nová Říše), Jevišovky (včetně přítoku Skaličky), v povodí Dyje (nad soutokem s Jevišovkou) a v oblasti soutoku Dyje a Moravy. Nová populace sekavce byla zjištěna v náhonu Strhanec v povodí Bečvy. Výskyt sekavčíka na našem území byl známý pouze v dolním toku Vláry. V roce 2016 byla v řece Jihlavě objevena zcela nová populace, unikátní pro celé povodí Moravy.
Interspecific and seasonal changes in epidermal structure of Carassius gibelio x Cyprinus carpio hybrids
Halačka, Karel ; Vetešník, Lukáš
Morphology of epidermis Carassius gibelio and Cyprinus carpio shows specific differences in dependence on both sexual activity (reduction epidermal thickness in spawning period) and given species (epidermal thickness and prevalance of single types of secretory cells). Epidermis of hybrids shows similar seasonal changes as parental species, its structure was similar to epidermis of C. carpio.
Loach populations on territory of the Czech Republic
Halačka, Karel ; Vetešník, Lukáš ; Mendel, Jan
There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree of threat. Significant are especially findings remains of the possible genome of C. taenia and C. tanaitica in some populations, whose presence will have to be clarified.
Growth of tagged common carp (Cyprius carpio) in selected water reservoirs, Morava River drainage area
Prokeš, Miroslav ; Baruš, Vlastimil ; Habán, V. ; Mareš, J. ; Peňáz, Milan ; Halačka, Karel ; Krejčí, R. ; Vetešník, Lukáš
The project monitoring the growth of tagged two-season-old common carp (K2) being stocked into the selected reservoirs managed by the Moravian Angler Association was initiated in 2001 in the reservoir of Nové Mlýny. Few other reservoirs, namely the Dalešická, Brněnská, Vranovská and Letovická, were then also studied in course of the following period up today. The altitude of investigated reservoirs ranges 171-382 m a.s.l., the flooded area of water bodies 104-1600 hectares. The stocking series in every of reservoirs were performed in the course of subsequent five years and two thousands of tagged carps (K2) were always yearly stocked in every of reservoirs. In total, 50 335 (17.61 inds per hectare) tagged carps have been stocked and 1361 individuals (0.48 inds per hectare) were recaptured and reported by the anglers. The mean recapture rate of tagged fish reached thus 2.70 % (1.02 - 4.74 %). A significant negative relationship was also ascertained of altitude (in m a.s.l.) and growth indices. The maximum growth rate was found in the Novomlýnská reservoir (mean annual weight increment 1725 g). Gradually lower weight increments were found out in the Vranovská reservoir (1064 - 1200 g), Dalešická R. (1050 g), Brněnská R. (1070 g) and Letovická R. (630 g). A similar sequence existed also in growth of other parameters studied, i.e. total length (TL), specific growth rate (SGR), and weight condition expressed by means of the Fulton condition factor (FCF). On the basis of these results, some new, more convenient, rules were suggested for stocking of common carp.
Molecular biodiversity inventory of the ichthyofauna of the Czech Republic - presentation of the started project
Mendel, Jan ; Halačka, Karel ; Vetešník, Lukáš ; Papoušek, Ivo ; Bartoňová, Eva ; Šanda, R. ; Koníčková, Milena ; Urbánková, Soňa
The study based on international cooperation would like to contribute in a significant way to identification and description of the species diversity of the complete Czech ichthyofauna using a comprehensive approach. The inventory and subsequent cataloguing concentrate on recent native and non-native species of fishes and lampreys living in natural waters of CR. The obtained results are used for inter-continental comparison of all fish species using the "DNA barcode" within the BoLD platform. The final summary evaluation will contribute to updating of the data for monitoring within the system Natura 2000 and will provide vital information and recommendations to the ANCLP CR. The new system of species collections of type specimens designed on the basis of a comprehensive approach and creation of a detailed voucher will mean significant contribution to the Czech museums.

National Repository of Grey Literature : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.