Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu
Sobek, Jakub ; Němeček,, Jiří (oponent) ; Keršner, Zbyněk (oponent) ; Klusák,, Jan (oponent) ; Veselý, Václav (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce se zaměřuje, jak již samotný název napovídá, na analýzu napjatostních aspektů kvazikřehkého lomu. To jest lomu kompozitních materiálů s cementovou matricí (jako je beton, malta, omítky apod.), keramiky a dalších kompozitů. V práci použité metody vycházejí z teorie víceparametrové lineární elastické lomové mechaniky, která vyzdvihuje důležitost zahrnutí více členů tzv. Williamsovy řady, aproximující pole napětí a posunů v tělese s trhlinou, do prováděných lomových analýz. K určování hodnot koeficientů členů této řady, jejíž přepočtené tvarové funkce figurují ve většině provedených napjatostních analýz, je zde používána tzv. přeurčitá metoda. Dalším prostředkem řešení je nelineární lomová mechanika, zastoupená zejména modelem kohezivní trhliny, respektive modelem pásu trhlin implementovaném v sw. ATENA. K zpětné rekonstrukci napjatosti v tělesech s trhlinou slouží aplikace ReFraPro. Analytická část práce se zabývá různými aspekty lomové zkoušky štípáním klínem – od okrajových podmínek, přes různé možnosti uzlových výběrů (potřebné jako vstupní veličiny pro přeurčitou metodu) až k speciální (pokročilé) zautomatizované analýze numerického modelu. Zvláštní kapitolu tvoří atypické zkušební konfigurace, vyvinuté pro nastavení různé hladiny stísnění napětí a deformace za čelem šířící se trhliny. Jejich studie i detailní analýzy rozkrývají velké množství užitečných informací využitelných pro reálné experimenty. Zpětná rekonstrukce pole napětí osvětluje vhodnost výběru uzlových konfigurací jako vstupů pro proceduru k určení aproximace polí u čela trhliny a poukazuje na otázku nutnosti použití víceparametrové lineární elastické lomové mechaniky pro určité lomové analýzy těles z kvazikřehkých materiálů. Práce je na závěr doplněna analýzou lomové zkoušky excentrickým tahem na tělesech s modifikovanými okrajovými podmínkami.
Webová aplikace pro vzdálenou správu systému Fitcrack
Múčka, Matúš ; Veselý, Vladimír (oponent) ; Hranický, Radek (vedoucí práce)
Táto práca rieši návrh a implementáciu webovej aplikácie na vzdialenú správu systému Fitcrack. Jedná sa o systém, ktorý slúži na distribuovanú obnovu hesiel. Serverová časť webovej aplikácie je navrhnutá s použitím architektúry REST, ktorá znižuje zátaž na server a zároveň zjednodušuje testovanie systému. Prezentačná vrstva systému je implementovaná ako moderná jednostránková webová prezentácia (Single-page aplication). So serverovou časťou komunikuje pomocou asynchrónnych žiadosti (AJAX), ktorých obsah je vo formáte JSON. Súčasťou webovej aplikácie je príjemné responzívne užívateľské rozhranie, systém užívateľov s oprávneniami a rôzne pokročilejšie grafické prvky, ako napríklad grafy.
Distribuovaná obnova hesel s využitím nástroje hashcat
Zobal, Lukáš ; Veselý, Vladimír (oponent) ; Hranický, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce je vyvinout distribuované řešení pro obnovu hesel využívající nástroje hashcat. Základem tohoto řešení je nástroj pro obnovu hesel, Fitcrack, vyvinutý v rámci mé předchozí spolupráce na projektu TARZAN. Distribuce práce mezi jednotlivé výpočetní uzly bude řešena pomocí systému BOINC, který je hojně využíván pro dobrovolnické poskytování výpočetní síly pro různé vědecké projekty. Výsledkem je pak nástroj, který používá robustní a spolehlivý systém distribuce práce klientům napříč lokální sítí nebo sítí Internet. Na nich probíhá obnova přidělených hesel a kryptografických hešů rychlým a efektivním způsobem, s využitím standardu OpenCL pro akceleraci celého procesu na principu GPGPU.
Alarm na aktivity v blockchainech kryptoměn
Vokráčko, Lukáš ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Popularita kryptoměn roste a s ní také poptávka po nástrojích, které umožňují monitorování transakcí. V této práci se zabývám několika nejrozšířenějšími kryptoměnami postavených na technologii blockchain a popisuji možnosti, jakými je možné detekovat výskyt specifických adres v transakcích. Zhodnotil jsem již existující nástroje a popisuji aplikaci Cryptoalarm, která je navržena pro systematické monitorování transakcí za účelem detekce zapojení specifických adres v transakcích. Cryptoalarm skenuje blockchainy kryptoměn Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcah, Dash, Ethereum a umožňuje zasílání notifikací v reálném čase.
Automatizovaná rekonstrukce webových stránek
Serečun, Viliam ; Ryšavý, Ondřej (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Mnoho právnych inštitúcií vyžaduje dôkazné bremeno týkajúce sa webového obsahu. Táto diplomová práca sa zaoberá problémom spojeným s automatizáciou webovej rekonštrukcie a webovou archiváciou. Hlavným cieľom je poskytnúť riešenie s s otvoreným zdrojovým kódom , ktoré uspokojí právne inštitúcie s ich požiadavkami. Táto práca predstavuje dva hlavné produkty. Prvý je rámcový program, ktorý je základným stavebným kameňom pre vývoj aplikácií na extrakciu a archiváciu webových stránok. Druhým produktom je prototyp webovej aplikácie. Tento prototyp ukazuje využitie rámcového programu pri riešení požiadavok týchto inštitúcií. Výstupom aplikácie je archív formátu MAFF, ktorý obsahuje zrekonštruovanú webovú stránku, snímku obrazovky webovej stránky a tabuľku meta-informácií. Táto tabuľka zobrazuje informácie o zhromaždených údajoch, informáciách o serveroch, ako sú napríklad IP adresy a porty zariadenia, na ktorom sa nachádzala pôvodná webová stránka, a časové razítko.
Modul rozšiřující funkcionalitu GDPR řešení
Janeček, Vít ; Pluskal, Jan (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je seznámení se s principy technologií pro řízení přístupu, obecného nařízení ochrany osobních údajů a softwarů pro ochranu proti úniku dat. Nezbytnou součástí práce je návrh a implementace rozšiřujícího modulu pro autentizaci uživatelských zařízení, včetně povolení přístupu ke sdíleným úložištím. Modul poskytuje ověření, zdali se uživatel může připojit k firemním prostředkům. Rovněž umožňuje povolit nebo zakázat přístup na základě specifikovaných vlastností, jako je typ chráněné služby či uživatelské oprávnění. Základní ověření funkčnosti modulu probíhá pomocí sad testů a virtuálního prostředí simulujícího firemní prostředí. Výsledkem návrhu je modul umožňující ověření připojení na základě zařízení, a modul je navíc integrovaný do bezpečností platformy Safetica.
Forenzní analýza těžebních serverů kryptoměn
Kelečéni, Jakub ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá problematikou ťažby kryptomien, so zameraním na analýzu komunikácie medzi baníkom a serverom. Teoreticky spracúva základné princípy kryptomien, ich ťažbu a komunikačné protokoly pri nej využívané. Popisuje tiež návrh a implementáciu modifikácie existujúceho systému (katalógu), ktorej cieľom je doplnenie časovej roviny do informácií uložených v katalógu. Výsledkom implementovaného rozšírenia bude vyššia spoľahlivosť uložených metadát. Súčasťou práce je aj popis existujúceho systému, funkcionality a jeho účelu.
Interiérová lokalizace ve 3D
Zvěřina, Jiří ; Polčák, Libor (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
V této práci se zabývám návrhem a tvorbou 3D vizualizace interiérové lokalizace s využitím systému od společnosti Sewio Networks s.r.o. Vizualizace je zprostředkována skrze webové prostředí nad technologií WebGL. K usnadnění práce je využita knihovna Three.js. Pro lepší rozšířitelnost a budoucí vývoj aplikace rozebírám způsoby propojení vizualizace pomocí Three.js s architekturou Model-View-Controller. Dále se zabývám využitím senzorů k pořízení dodatečných dat a vylepšení lokalizace. Konkrétně se jedná o senzory k měření tlaku s jejichž pomocí jsem schopen odhadnout vertikální pozici lokalizovaných zařízení a senzory inerciální, které poskytují informace o natočení sledovaných zařízení.
Zpracování síťové komunikace v prostředí Apache Spark
Béder, Michal ; Veselý, Vladimír (oponent) ; Ryšavý, Ondřej (vedoucí práce)
Táto práca rieši spôsob návrhu aplikácie na analýzu dát sieťovej komunikácie v prostredí distribuovaného systému Apache Spark. Implementáciu je možné rozdeliť do troch častí. Prvou je načítanie dát z distribuovaného úložiska HDFS, druhou analýza podporovaných sieťových protokolov a treťou distribuované vyhodnotenie výsledkov. Po vyhodnotení sú výstupy zobrazené v prostredí Apache Zeppelin. Výsledná aplikácia je schopná analyzovať jednotlivé pakety ako aj celé sieťové toky. Podporovanými formátmi vstupných dát sú pcap a JSON. Hlavným prínosom aplikácie je možnosť spracovania veľkých objemov dát. Jej výkonnosť je ovplyvnená hlavne formátom vstupných dát a využitím dostupných výpočetných jadier.
Člen určitý, neurčitý a nulový v italštině a němčině z perspektivy českých rodilých mluvčích
Veselý, Viktor ; Obstová, Zora (vedoucí práce) ; Štichauer, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl systematizovat poznatky o užití členu určitého, neurčitého a nulového v italském a německém jazyce. Teoretická část vychází z tradičních gramatik užívaných při výuce na středních a vysokých školách. Navíc nabízí kontrastivní analýzu z perspektivy českých rodilých mluvčích na podkladu srovnávací gramatiky a uvádí možnosti překladu členu do češtiny. Praktická část se věnuje analýze dostupných didaktických materiálů pro výuku němčiny a italštiny jako cizích jazyků a komentuje míru zpracování problematiky členu. Následuje didaktický experiment, který byl proveden na vzorku studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jenž indikuje nejčastější chyby českých rodilých mluvčích v užití členu v obou jazycích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 VESELÝ, Vojtěch
3 Veselý, V.
1 Veselý, Viktor
1 Veselý, Vladan
10 Veselý, Vladimír
2 Veselý, Vladislav
1 Veselý, Vlastimil
13 Veselý, Vojtěch
1 Veselý, Vratislav
20 Veselý, Václav
2 Veselý, Vít
1 Veselý, Vítek
1 Veselý, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.