Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 179 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza a komparace namáhání podvozku taženého postřikovače s odpruženou nápravou, neodpruženou nápravou a neodpruženou nápravou s odpruženou ojí
VESELÝ, Vojtěch
Práce se zabývá analýzou konstrukce podvozku a oje taženého postřikovače. Úvodní část je teoretická a popisuje způsoby ochrany rostlin a s ní spojenou mechanizaci. Dále se tato část věnuje postřikovačům, jejich funkci a konstrukčním řešením jednotlivých strojů. U postřikovačů jsou popsána zejména konstrukční řešení odpružených a neodpružených náprav a odpružených a neodpružených ojí jiných výrobců. Praktická část je zaměřena na kombinace těchto náprav a ojí a na analýzu jejich konstrukčních řešení z celé řady hledisek. Závěr práce tvoří doporučené kombinace uvedených konstrukčních prvků.
Effect of the load eccentricity on fracture behaviour of cementitious materials subjected to the modified compact tension test
Seitl, Stanislav ; Ríos, J. D. ; Cifuentes, H. ; Veselý, V.
Fracture properties of quasi-brittle cementitious composites are typically determined from the load–displacement response recorded during a fracture test by using the work-of-fracture method or possibly other relevant fracture models. Our contribution is focused on a set of experimental tests which are used to study the fracture behaviour on notched dog-bone-shaped specimens made of cementitious materials. These specimens are subjected to modified compact tension (ModCT) test under a specific range of eccentricity of the tensile load. This type of test generates a stress state in the specimen ligament which combines a direct tension with a defined level of bending due to eccentricity of the tensile load. Several values of relative notch length are also considered. While the crack propagates, a variety of stress states, resulting in variations in the crack-tip stress and deformation constraint, appears in the ligament zone because of the changes in the eccentricity of the applied load, which influences the fracture behaviour of the investigated specimens. The K-calibration, T-stress, CMOD and COD curves for ModCT specimens are introduced and variations of these curves with varying load eccentricity are discussed.
INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS ON HIGHER ORDER TERMS OF NEAR-CRACK-TIP STRESS FIELD IN A WST SPECIMEN
Veselý, V. ; Šestáková, L. ; Seitl, Stanislav
A precise description of the stress and deformation fields in a cracked body is provided using multi-parameter fracture mechanics based on the approximation of the fields by means of the Williams' power series. This paper presents a detailed analysis of the stress field in a wedge-splitting test geometry specimen aimed at the calculation of coefficients of the higher order terms (up to 14) of the Williams' expansion. The numerical study is conducted with the use of a conventional finite element package; however, for processing of the results an over-deterministic method is employed. Special attention is paid to the influence of boundary conditions of the test geometry on the values of the coefficients of the higher order terms of the Williams' series. The results are compared to data from the literature; a strong effect of the boundary conditions is observed.
Fracture Analysis of Cube- and Cylinder-shaped WST Specimens Made of Cementitious Composites with Various Characteristic Length
Řoutil, L. ; Veselý, V. ; Seitl, Stanislav
The paper is focused on finding reasonable proportions for both cube-shaped and cylinder-shaped silicate-based composite specimens subjected to wedge-splitting tests. The analysis is conducted using finite element method code with an implemented cohesive crack model. The aspect of the material's brittleness, related to the heterogeneity of the material and described by what is termed as the characteristic length of quasi-brittle material, is accented. The results yield some recommendations for the determination of parameters of nonlinear fracture models for cementitious composites by means of wedge splitting tests of laboratory specimens of the two standard shapes.
Basic features of aggregate-matrix-interface fracture of concrete: pilot modelling
Vyhlídal, M. ; Šimonová, H. ; Veselý, V. ; Keršner, Z. ; Klusák, Jan ; Malíková, Lucie
In this paper, the attention is paid to investigation of the importance of the Interfacial Transition Zone (ITZ) in concrete for the global fracture behaviour. A simplified cracked geometry (consisting matrix, ITZ and aggregate) is modelled by means of the finite element method with a crack terminating at the matrix-ITZ interface. Numerical studies assuming two various ITZ thicknesses and several various ITZ elastic moduli are performed. Based on the values of the opening stress ahead of the crack tip (its average value and stress range) a few conclusions are discussed. The pilot analyses dealing with the effect of ITZ on the stress distribution should contribute to better description of toughening mechanisms in silicate-based composites.
Development of a Pilot Plant for Reduction Hg Emission from Large Power Plant.
Pilař, L. ; Veselý, Václav ; Vlček, Z. ; Zseliga, Z.
This paper deals with the research project The development of the pilot plant for monitoring of the mercury emissions reduction from large and medium capacity energy sources. In this paper are presented project results reached in the year 2016.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Motion of extended bodies in gravitational fields
Veselý, Vítek ; Žofka, Martin (vedoucí práce) ; Tahamtan, Tayebeh (oponent)
V první kapitole se zabýváme pohybem tělesa tvaru činky pohybujícího se v homogenním a centrálním gravitačním poli. V homogenním poli se těžiště tělesa chová jako hmotný bod nezávisle na síle, kterou na sebe obě části tělesa působí, jestliže toto působení zahrneme do pohybových rovnic jako dodatečnou vnější sílu. Podobný postup aplikujeme při řešení problému dvoubodového tělesa v centrálním gravitačním poli. Ověříme výsledky z článku autorů Burova a Kosenka [2015] a ukážeme, že pohyb těžiště obíhajícího tělesa splňuje druhý Keplerův zákon a modifikovaný třetí Keplerův zákon. Dále ukážeme, že lze zachovat libovolné natočení tělesa vůči gravitačnímu centru, jestliže budeme vhodně měnit jeho délku, a prezentujeme dvě numerická řešení takového pohybu. Ve druhé kapitole studujeme problém oscilujícího tělesa tvaru činky padajícího do Schwarzschildovy černé díry, který byl představen v článku Guérona a Mosny [2007]. Ověříme jejich výsledky a dále se zabýváme rychlostí tělesa po manévru a rozebíráme případ velice rychlých a pomalých oscilací. Ukážeme také, že je možné nadále zpomalovat pád tělesa prováděním dalších oscilací.
Porovnání aktuálních metodik nastavení cyklistického posedu na kole pro olympijský triatlon (kazuistická studie)
Veselý, Vít ; Kovářová, Lenka (vedoucí práce) ; Šafránek, Jiří (oponent)
Název: Porovnání aktuálních metodik nastavení cyklistického posedu na kole pro olympijský triatlon (kazuistická studie). Cíl: Hlavním cílem práce je porovnat subjektivní a objektivní výkon při vybraných metodikách fittingu posedu. Metody: V naší práci jsme porovnávali tři metodiky nastavení cyklistického posedu - teoretická metodika výpočtem a individuální dynamické metodiky Retül a Guru Fit Bike. Pro objektivní hodnocení výkonu jsme použili spiroergometrický zátěžový test. Hodnotili jsme výkon dosažený na úrovní aerobního a anaerobního prahu a dále pak porovnávali maximální dosažené parametry. Techniku šlapání jsme hodnotili pomocí SW přístroje Wattbike. Porovnávání jsme provedli pomocí percentních bodů. Subjektivní hodnocení jsme provedli pomocí řízeného rozhovoru. Výsledky: Zjistili jsme, že proband v subjektivním hodnocení lépe hodnotil metody Guru Fit Bike a Retül oproti objektivnímu hodnocení, ve kterém dosáhla nejlepších výsledků metoda teoretická. Klíčová slova: biomechanika, fitting, efektivita jízdy na kole, technika šlapání, spiroergometrie.
Porovnání distance-vector směrovacích protokolů
Cocuľa, Maroš ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá porovnaním Distance vector smerovacích protokolov. Presnejšie povedané EIGRP, RIP a Babel. Cieľom je získanie informácií pomocou simulačného nástroja OMNeT++, ale aj reálneho zapojenia. Súčasťou práce je detailný popis protokolov, princípov simulátoru OMNeT++ a jeho knižníc INET a ANSAINET. Následne sú zhrnuté výsledky experimentov a samotné porovnanie protokolov medzi sebou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 179 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 VESELÝ, Vojtěch
3 Veselý, V.
1 Veselý, Vladan
10 Veselý, Vladimír
2 Veselý, Vladislav
1 Veselý, Vlastimil
13 Veselý, Vojtěch
1 Veselý, Vratislav
19 Veselý, Václav
2 Veselý, Vít
1 Veselý, Vítek
1 Veselý, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.