Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
EUROZÓNA A JEJÍ NEROVNOVÁHY
Veselý, Miloslav ; Rybáček, Václav (vedoucí práce) ; Ševčíková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá ekonomickým vývojem Eurozóny a s ním spojenými strukturálními nerovnováhami a systémovými slabostmi. Jako oblast s jednotnou měnovou politikou nám Eurozóna slouží za příklad praktického důsledku nesplnění teoretických požadavků na úspěšné fungování konceptu optimální měnové oblasti. Současná hospodářská krize tyto nedostatky naplno odhalila a ukázala na divergenční proces, který prohloubil strukturální rozdíly mezi jádrem a periferními zeměmi. V rámci své práce nejdříve popíšu koncept ideální měnové oblasti a mezinárodních vyrovnávacích procesů. Stěžejní část práce se bude s použitím empirických dat věnovat popisu a analýze ekonomického vývoje jádra a periférie Eurozóny od jejího založení až do současnosti s důrazem na odhalené makroekonomické nerovnováhy. Hlavním cílem bude ukázat na příčiny současné krize, popsat hlavní ekonomické důvody jejího vzniku a v rámci závěru práce navrhnout možná řešení a opatření vedoucí k prevenci opakování krizového vývoje.
Thatcherismus jako politický a ekonomický fenomén a jeho důsledky pro Velkou Británii
Veselý, Miloslav ; Kovář, Martin (vedoucí práce)
Vláda Margaret Thatcherové představuje jedno z nejdůležitějších období britských dějin 20. století. Její odkaz má dodnes vliv na život ve Velké Británii, jež se za vlády Thatcherové proměnila, s mírnou nadsázkou řečeno, k nepoznání. Analýza její vlády a jejích politických zásad, které vešly ve známost jako thatcherismus, znamenaly radikální odklon od politického konsenzu, který přetrvával od konce druhé světové války. Představovaly skutečnou revoluci v chápání postavení a řízení státu a jeho vztahu vůči občanské společnosti. Ve své práci se soustředím především na analýzu ekonomických aspektů thatcherismu, tedy hospodářské a měnové politiky, privatizace a jejich důsledky a vliv na Británii v post-thatcherovské éře.

Viz též: podobná jména autorů
24 VESELÝ, Martin
9 VESELÝ, Milan
7 Vesely, Michal
3 Veselý, M.
6 Veselý, Marek
24 Veselý, Martin
2 Veselý, Matyáš
1 Veselý, Matěj
7 Veselý, Michal
2 Veselý, Mikuláš
9 Veselý, Milan
2 Veselý, Miloš
3 Veselý, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.