National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Importance of ecological stoichiometry in soil development.
Veselá, Hana ; Frouz, Jan (advisor) ; Hruška, Jakub (referee) ; Bonkowski, Michael (referee)
Ecological stoichiometry is a useful tool for understanding of ecological dynamics and related processes. There are only rare informations about nutrient cycling and nutrient dynamics in plant- soil system in restoration areas after coal mining. Different plant species have developed own strategies and treat differently with nutrients which can influence nutrient cycling and consequent nutrient return to the soil. In thesis, I investigated ecological stoichiometry as one of key factors which controls soil development in post mining sites. In general introduction, known facts are summarized about e.g. plant traits, decomposition process, nutrient cycling and consequences for soil development and restoration practices. But still, relationship between leaves, plant litter, and soil is poorly understood in restoration areas. The results of a doctoral thesis are presented in five papers, out of which three have been published, one has been already submitted and one manuscript is prepared for publication in an international journal with impact factor. In the first presented publication, the influence of soil fauna was studied (especially earthworms) on soil development. Soil development differed significantly between sites afforested with different tree species and it is strongly influenced by the...
Use of nanomagnets treated materials in study of decomposition
Vyhnálek, Michal ; Frouz, Jan (advisor) ; Veselá, Hana (referee)
In study of soil organic matter, many methods of carbon labeling are used, mostly using carbon isotope 13 C, which are reliable, but require expensive devices. Magnetic nanoparticles could provide low-cost alternative, which can be prepared in most laboratories with basic equipment. The upside of nanoparticles usage is the fact, that we could monitor fate of individual particles added to soil, including their chemical transformations or changes in microbial communities. The goal of this paper was to test the usage of magnetic nanoparticles and prove the reliability of carbon labeling through experiment. KEY WORDS Magnetic nanoparticles, decomposition, soil organic matter
Geogre Jeffreys, a deo rex, a lege rex. George Jeffreys, The king is from God, the law from the king
Veselá, Hana ; Kovář, Martin (advisor) ; Tumis, Stanislav (referee)
This thesis subject is the life of George Jeffreys, an english judge living in 1645-1689 period, who presided the ,,Bloody Assizes" in the autumn of 1685. The main goal is to answer the question, whether he really deserved the names of ,,Hanging Judge" and ,,Bloody Judge" and if not, where this myth originated.
Psychological and social aspects of unemployment
Veselá, Hana ; Kebza, Vladimír (advisor) ; Daniel, Daniel (referee)
Diploma thesis deals with problematic of unemployment, mainly with its psychological and social aspects. Unemployment became a common element of modern capitalist society. Impacts of unemployment are not only economical, but mainly psychological and social. There is an importance of work for human defined in this thesis and also difference between work and employment explained. The theoretical part of this thesis also deals with definition of unemployment and its basic types and vulnerable groups. Equivalently there are mentioned impacts of unemployment in the psychological, the social and the healthcare levels. Attention is also put on impact of social support, state policy of employment and on development of unemployment in the Czech Republic, in the European Union and in the Vysočina Region, where the research took place. Empirical part offers subjective opinions of unemployed and employed persons collected in realised interviews based on in-depth interviews technique. The main goal is to find out how these persons perceive the problematic of unemployment. Information collected in this survey were compared with data from academic titles of literature. Finally there are possible starting-points to smoothen impacts of unemployment suggested.
Area research into vernacular architecture and rural settlements
Pešta, Jan ; Dunajová, Alena ; Foud, Karel ; Kolka, Miroslav ; Minář, Ivan ; Šnejd, Daniel ; Vařeková, Zuzana ; Veselá, Hana
Tato metodika vznikla jako pomocný nástroj pro efektivní dokumentaci dosud zachovaných stavebních hodnot našeho venkova. Obsahuje podrobný návod jak postupovat – v terénu i na pracovišti – při průzkumu a zpracování informací o větším množství památek lidové architektury na širším území, ať již jde o kraje, okresy, jinak vymezené regiony či jednotlivá sídla. Metodika by měla vést ke sjednocení standardizovaného výstupu, kompatibilního s jinými
Fulltext: Download fulltextPDF
Rules of procedure of mandate and immunity committees in selected countries and in the European Parliament: Study 1.206
Veselá, Hana ; Syllová, Jindřiška ; Dupláková, Daniela
Studie popisuje proceduru zbavení imunity člena parlamentu ve vybraných evropských zemích. Autorky konstatují, že ve většině parlamentů světa (asi v 60 parlamentech) rozhoduje o vydání poslance k trestnímu stíhání (pokud je upravena trestněprávní imunita) plenární schůze příslušné komory. Rozhodnutí ve většině případů připravuje imunitní výbor komory, výjimkou jsou státy, kde se věcí zabývá předsednictvo komory. Specificky se studie věnuje otázce existence „jednacích řádů“ výborů zabývajících se touto agendou. Ve studii jsou obsažena i pravidla jednání výborů pro neslučitelnost funkcí a střet zájmů. Nejzajímavější je německá úprava, která obsahuje zákaz hodnocení důkazů ve výboru a určuje i zákazy pro obsah doporučení výboru. Tím se vyjadřuje to, že výbor ani komora se nesmí vměšovat do soudních pravomocí.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
15 VESELÁ, Hana
6 VESELÁ, Helena
15 Veselá, Hana
6 Veselá, Helena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.