Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Language and Ageing - Cognitive and Educational Aspects in the Elderly with Special Focus on Cognitive Training in a Foreign Language in People with Dementia
Veltruská Šmídová, Kateřina ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Lancová, Klára (oponent)
Tato práce se zabývá kognitivními a edukačními aspekty u starší populace. Hlavní důraz je položen na zkoumání vlivu kognitivního tréninku v cizím jazyce u starších lidí trpících demencí. Po popsání základní anatomie nervového systému, neurolingvistických teorií a také stárnutí a kognitivních aspektů v souvislosti s učením se jazykům se práce zabývá uskutečněním experimentu, který by mohl pomoci klientům s demencí rozšířit jejich slovní zásobu v cizím jazyce. Toho má být dosaženo prostřednictvím individuálních terapeutických sezení s použitím pracovních listů vytvořených přímo pro tyto účely. Výsledky naznačují, že kognitivní trénink je u klientů s demencí prospěšný a mohl by být praktikován ve větší míře. Pracovní listy byly předělány za účelem usnadnění jejich dalšího použití učiteli a lektory pracujícími se zdravými seniory. Klíčová slova stárnutí, demence, jazyk, kognitivní trénink, neurolingvistika, geragogika

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.