Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zpráva z mapování výskytu sekavce podunajského v NPR Bohdanečský rybník, lomu Hostěradice a vybraných lokalitách v okolí.
Blabolil, Petr ; Muška, Milan ; Bartoň, Daniel ; Kočvara, Luboš ; Matěna, Josef ; Soukalová, Kateřina ; Vejříková, Ivana
Cílem ichtyologického průzkumu bylo zmapování stavu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) ve dvou vzdálených populacích a popis prostředí výskytu.\n\n

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.