Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nadprůměrné dítě v oblasti předmatematické gramotnosti
Vancová, Marie ; Kaslová, Michaela (vedoucí práce) ; Vondráková, Eva (oponent)
Bakalářská práce pojednává o nadprůměrném dítěti v oblasti předmatematické gramotnosti. Zaměřuje se na charakteristické znaky nadprůměrného dítěte předškolního věku, metody jejich včasné identifikace, formy vzdělávání a rozvíjení nadprůměrných jedinců a v neposlední řadě se věnuje předmatematické výchově v mateřské škole. Práce je členěna do dvou hlavních částí, které odpovídají dvěma hlavním cílům. Cílem je: zmapovat situaci péče o nadprůměrné děti ve vybrané mateřské škole a navrhnout pracovní listy pro jejich rozvoj v předmatematické gramotnosti, které podpoří přípravu na školní matematiku s respektováním individuálních potřeb dítěte předškolního věku. Práce předkládá 23 převzatých a upravených pracovních listů s ohledem na specifika dané skupiny. Vhodnost byla ověřena na 13 dětech ve věku 5-7,2 let, identifikovaných oficiálně jako nadprůměrné. Autorka předpokládá, že bakalářská práce pomůže zlepšit péči o nadprůměrné děti.
Very low energy STEM for biology
Frank, Luděk ; Nebesářová, Jana ; Vancová, Marie ; Paták, Aleš ; Müllerová, Ilona
Examination of tissue sections with transmitted electrons has been performed at energies of hundreds and tens of eV with thicknesses of sections of 10 nm or less. This was possible by employing the cathode lens principle working without lowest energy limitations with the help of biasing the sample to a high negative potential. The reflected and transmitted electrons were attracted with the same electric field to earthed detectors situated above and below the sample. Very high image contrasts have been obtained even for samples free of any heavy metal salts for contrast enhancement.
Observation of biological material in low voltage transmission electron microscope
Vancová, Marie ; Nebesářová, Jana
Different methods of specimen preparation for low voltage transmission electron microscopy (LVEM) were evaluated. The contrast of the image in LVEM, contrary to high voltage TEM, is strongly influenced by the thickness of the specimen. The resin embedding media used and the process of sectioning employed contributed to image quality and resolution.
Comparison of the cell structure of tissues prepared by different methods for transmission electron microscopy
Vancová, Marie ; Nebesářová, Jana
The aim of this work is to show how methods which are able to retain antigenicity of tissues can influence the structural appearance of the specimen. We compared the ultrastructure of tissues conventionally embedded in hydrophobic epoxides, with tissues embedded in hydrophilic acrylic resins (polymerized by heat or UV light) and cryo-sections.
The first experience with the specimen preparation for low-voltage transmission electron microscope
Nebesářová, Jana ; Vancová, Marie
The low-voltage transmission electron microscope, working in the TEM mode, requires ultrathin sections with a thickness 20-30nm. This demand brings problems with a section cohesion caused by insufficient resin infiltration and with a chatter caused by unequal thickness of the section. The contrast of unstained biological specimens in LV TEM is comparable with the contrast obtained in HV TEM of stained specimens.

Viz též: podobná jména autorů
4 VANCOVÁ, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.