National Repository of Grey Literature 91 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Construction of equipment for thin walled L-profiles instability testing
Polčák, Marek ; Vaněk, František (referee) ; Horák, Marek (advisor)
Bachelor’s thesis deals with the loss of stability of axially loaded thin-walled aluminium profi-les, which make up an important part in the aircraft structures. The loss of their stability is tes-ted by the compression test, which is used to determine the buckling load. Compression test may be influenced by many factors, which are related to the fixing to the testing machine. The aim of the thesis is to design a fixture, which would fix a specimen to the testing machine and improve the results of the test.
The design of the landing gear of the small two-seat airplane
Trojánek, Tomáš ; Katrňák, Tomáš (referee) ; Vaněk, František (advisor)
The aim of this master thesis is modification of landing gear for accomplishment CS-23 regula-tion from that purpose, because landing gear in the use can't pass this type of certification. The first part examines the alternatives of landing gear with consideration optimal technical and eco-nomical difficulty. After finding optimal type of landing gear with shock absorber is there part of designing and computing the load. Last part of thesis is about stress analysis of whole con-cept and reconsidering final changes.
Aerodynamic analysis of the glider flexible wing
Jurina, Marek ; Vaněk, František (referee) ; Navrátil, Jan (advisor)
This thesis deals with determination of effect of wing flexibility on load distribution. FSI analysis using modal superposition was used for determination of effect of wing flexibility. Analysis was verified by analytic calculation. Differences of load distribution, between rigid and flexible wing, was determined for the selected flight regimes. Change of the bending moment was up to 3,9 %. Thesis shows importance of including effect of wing flexibility for sailplane design.
Modification of EV-55 aircraft in the category CS/FAR 23 Commuter
Gabrlík, Jan ; Vaněk, František (referee) ; Zablatzký, Jiří (advisor)
This thesis deal with extended EV-55 version concept according to CS/FAR- 23 Commuter category specifications. Thesis objectives are design weights determination, mass analysis, calculation of aeroplane performances and comparison of aeroplane performances with current aeroplane.
Flap otpitmization for SKYLEADER aircraft
Kácal, Jan ; Vaněk, František (referee) ; Koutník, Tomáš (advisor)
This diploma thesis focuses on optimization of the flap for the ultralight aircraft Skyleader JA 600, which is produced by the Jihlavan s.r.o. company. Individual types of flaps used in ultralight aircrafts are described in the initial phase of the thesis. In addition, description of the plane of interest Skyleader has been conducted, while along with the basic characteristics the focus is mainly on its wing and flap. The thesis continues with detailed CFD method calibration task, which is mostly focused on the basic turbulent models comparison. The optimization task conducted within this diploma thesis includes CFD calculations to determine aerodynamic characteristics of the flap provided by Jihlavan company, and subsequent determination of its optimal position. An important part of this thesis is also evaluation of the load and strength of the flap in previously determined optimal position. At the end, the strength and fly tests of the flap in the new position are described.
A landing gear design for the replica of the Fokker Eindecker III aircraft
Mach, Tomáš ; Šplíchal, Jan (referee) ; Vaněk, František (advisor)
Main goal of bachelor thesis is to design a landing device for historical replica of a plane Fokker Eindecker III. Thesis contains calculation for reaction forces on wheels, conceptional design of a main landing gear and strength analysis of its main parts for a given type of a plane. Hereafter are stated basic types of landing devices and its evaluation.
Modification of the WT10 aircraft for the fixed landing gear according to the CS-23 requirements
Kubiena, Jaromír ; Juračka, Jaroslav (referee) ; Vaněk, František (advisor)
In this thesis, we deal with the design of a shock absorber variant for the type of main landing gear design of the aircraft WT10 Advantic. Then we focus on the design of the selected variant of the main landing gear. Next, we follow regulation CS-23 demands to calculate the load cases for the selected main lending gear. Then we design shock absorber based on the load during landing. We compile the equation of motion of the aircraft, which describes motion of the aircraft during landing, then we compute the equation. Finally, we focus on a stress analysis of the main landing gear and the shock absorber.
Design of light four-seater aircraft
Mikulášek, Miloš ; Vaněk, František (referee) ; Píštěk, Antonín (advisor)
This master‘s thesis is focused on the design of four-seat metal aircraft with low take-off weight in accordance with CS-23. Main dimensions of aircraft are designed, weight analysis, aerodynamic characteristics and flight performance are calculated in this thesis. In conclusion, the estimated costs of development and production are determined.
Firefighter modification of EV-55 aircraft
Petruška, Ondřej ; Vaněk, František (referee) ; Krmela, Luděk (advisor)
Diplomová práce se zabývá přestavbou dvoumotorového letounu EV-55 vyvíjeného společností Evektor s.r.o. na požární verzi. Konstrukční úprava odpovídá předpisu CS-23 Amendment 3. Nejprve je provedena studie a porovnání se současnými konkurenčními požárními letouny. Na základě této studie je zhodnocena vhodnost letounu EV-55 pro přestavbu na požární verzi a stanoveny požadavky, které musí požární EV-55 splňovat z hlediska konkurenceschopnosti. Na základě těchto požadavků a certifikačních předpisů je provedena hlavní část práce - konstrukce hasicího zařízení a navrženy nutné konstrukční úpravy trupu letounu. Dle uvedeného předpisu je dále provedena pevnostní kontrola zařízení a trupu s úpravami. Na závěr je zhodnocen vliv hasicího zařízení na letové výkony a stabilitu letounu.
Landing gear design for single-engine four-seat aircraft
Pauliny, Jozef ; Vaněk, František (referee) ; Juračka, Jaroslav (advisor)
Cílem této práce je návrh pevného tříkolového podvozku pro jednomotorový čtyřmístný celokompozitní letoun s dodržováním certifikačních specifikací CS-23. To zahrnuje návrh kompozitních pružinových hlavních podvozkových vzpěr v kombinaci s hydropneumatickým tlumičem příďového podvozku. Proces návrhu se dělí do pěti specifických fází; požadavky na konstrukci, předběžný návrh, detailní návrh, příprava výroby a zkoušení prototypu. Zatížení podvozku pro jednotlivé případy a konfigurace letounu je definován v předběžné fázi návrhu. Detailní návrh zahrnuje pevnostní analýzu jednotlivých komponentů. Fáze zkoušení prototypu definuje způsob ověření únosnosti zkouškou. Závěr obsahuje podrobnou technickou dokumentaci.

National Repository of Grey Literature : 91 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 VANĚK, Filip
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.