Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Instantní fotografie na sociálních sítích
Valentová, Marie ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
(abstrakt) Tato práce se zabývá sociální sítí Instagram jakožto následníkem tradice instantní fotografie a obsahem této sítě. Instagram je globálně velmi rozšířenou sítí a fenoménem, který ovlivňuje objekty fotografie, definici zachycení hodného i estetiku. Instagram, jehož obsah je denně rozšiřován o miliony dalších fotografií, je místem, kde fotografie nabývají nového uplatnění a následují specifické trendy. Tato práce zkoumá sociální síť samotnou, sleduje historii vzniku Instagramu, principy fungování této sítě, českou verzi sítě i typy uživatelů. Pro lepší definici specifik instagramové fotografie zasazuje tento jev do historického kontextu technologického vývoje média fotografie. Tato práce se snaží vystihnout a definovat zejména estetiku fotografií na této síti; nejdřív v rovině obecných poznatků; následně praktickým průzkumem. Hlavním výstupem je prozkoumání obsahu českého Instagramu a hledání obrazových specifik této sítě. S pomocí obrazové analýzy stanovuje a kategorizuje nejčastější objekty na fotografiích na této síti a následně hledá estetická specifika s pomocí dotazníkového šetření.
Nabídka volnočasových pohybových aktivit pro děti s disabilitou v okrese Prachatice
VALENTOVÁ, Marie
Tématem bakalářské práce je nabídka volnočasových pohybových aktivit pro děti s disabilitou ve věku 8 - 15 let v okrese Prachatice. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část, teoretická, vysvětluje odborné náležitosti týkající se mentální, zrakové i sluchové disability. Praktická část se zabývá výzkumným šetřením. Ve druhé části svého výzkumného šetření používám strukturovaný dotazník, který jsem předložila ředitelům sportovišť, trenérům, dětem s disabilitou i intaktním dětem a rodičům dětí s disabilitou. Byla zkoumána nabídka volnočasových pohybových aktivit, která je pro děti s disabilitou sluchovou a mentální poměrně četná oproti nabídce pro děti se zrakovou disabilitou. Z informací byla také zjištěna odbornost trenérů. 35% trenérů je bez sportovního vzdělání, 65% trenérů vlastní trenérskou licenci, instruktorské či cvičitelské průkazy, nebo jsou fyzioterapeuty. Byl proveden průzkum možností integrace dětí s disabilitou mezi intaktní děti.

Viz též: podobná jména autorů
5 VALENTOVÁ, Marie
11 VALENTOVÁ, Markéta
4 VALENTOVÁ, Martina
1 VALENTOVÁ, Michaela
2 Valentová, Marcela
11 Valentová, Markéta
2 Valentová, Marta
4 Valentová, Martina
2 Valentová, Miroslava
3 Valentová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.