Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Glykobie nádorů hlavy a krku
Valach, Jaroslav ; Smetana, Karel (vedoucí práce) ; Dřízhal, Ivo (oponent) ; Říhová, Blanka (oponent)
ii Abstrakt Glykobiologie představuje progresivně se rozvíjející obor buněčné biologie. Interakce protein- sacharid nemá jenom organizační a podpůrnou funkci, ale je kódujícím a selektivním faktorem. Galektiny, skupina živočišných lektinů (proteinů vázajících sacharidy), které mají vysokou afinitu k ß-galaktosidům, se v buňce podílejí na široké škále dějů. Galektiny ovlivňují mezibuněčné interakce, transmembránovou signalizaci, apoptózu, sestřih pre-mRNA a jejich přítomnost byla potvrzena i v celé řadě nádorů. Ve stromatu nádorů vycházejících z dlaždicového epitelu je galektin-1 exprimován ve vysoké míře. V předchozích studiích jsme prokázali, že přechod fibroblastů na myofibroblasty, kromě už známého TGF-ß, je indukován i galektinem-1. Studovali jsme vztah mezi expresí galektinu-1, přítomností myofibroblastů a genovou expresí vybraných genů v klinickém materiálu získaném peroperačně z dlaždicových karcinomů hlavy a krku. Prokázali jsme zvýšenou expresi galektinu-1 ve stromatu nádorů, které obsahovaly myofibroblasty oproti nádorům bez jejich přítomnosti. Pomocí genomického přístupu za použití mikrochipové analýzy byl vyhodnocen transkriptom na celogenomové úrovni u tumorů s vysokou expresí galektinu-1 a u tumorů bez tohoto lektinu. Pozornost se soustředila na geny spojené se špatnou prognózou vývoje...
Materiálový průzkum břidlicové krytiny pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Valach, Jaroslav ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky studie zaměřené na materiálové vlastnosti historické břidlicové střešní krytiny a posouzení jejího stavu vzhledem k plánované obnově budovy.
Determination of thermal response of Carrara and Sneznikovsky marble used as building material
Petráňová, Veronika ; Valach, Jaroslav ; Viani, Alberto ; Pérez-Estébanez, Marta
Physical weathering of marble, widely used as a cladding material on buildings, is one of the most common damaging mechanism caused by anisotropic thermal expansion of calcite grains. The extent of marble deterioration depends mainly on stone fabric and texture. Dry cuboids of Carrara marble and marble from Dolni Morava quarry were subjected to microscopic analysis and thermal cycling, to determine the thermal expansion related to stone fabric and predominant lattice orientation of grains (i.e. texture).
Comparison of optical methods for characterization of glass mosaic weathering
Kocour, Vladimír ; Petráňová, Veronika ; Valach, Jaroslav
The work presented in this paper is a part of research project supported by Ministry of Culture and devoted to conservation of precious mosaic of 'Last Judgement' on St. Vitus Cathedral in Prague. The aim of the project is to enhance external protective polymeric coating on glass tesserae of mosaic and also to develop optical method for assessment of coating’s surface conditions. The paper concentrates on comparison of various methods for surface evaluation assesses their advantages and disadvantages and also discusses their suitability for long term monitoring of coating state, namely reflectometry, scanning probe microscopy, nanoindentation, white-light interferometry, and scanning electron microscopy. It is found that white-light interferometry and reflectometry methods are the most suitable ones for monitoring purposes.
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic; certifikovaná metodika
Juliš, Karel ; Valach, Jaroslav ; Frankl, Jiří ; Štefcová, Petra ; Pech, Michal ; Kotyk, Michael
Metodika představuje návodný postup pro sledování a automatizované hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic. V práci je popsána jak vlastní metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Celý systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic
Juliš, Karel ; Valach, Jaroslav ; Frankl, Jiří ; Štefcová, P. ; Pech, M. ; Kotyk, M.
Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Assessment of vibrations in museum's environment
Valach, Jaroslav ; Wolf, Benjamin ; Paulová, E. ; Urushadze, Shota
This paper deals with measurement of mechanical vibrations and accelerations threatening objects in museum collections. Two case studies are presented. The first case analyses situation in museum exhibitions strongly influenced by street traffic in its close proximity. It compares results obtained by sensitive professional measurement system to the custom-built user device for acceleration recording. The second case analyzes object’s accelerations during transport based on measurement by the custom-built device.
Semiautomatic Surface Reflectance Measurement for Monitoring of Material Weathering
Kocour, Vladimír ; Valach, Jaroslav
We present a device for measurement of surface reflectance in dependence on incidence angle and reflectance angle. This measurement enables us to quantitatively determine how much the surface is glossy or matt. The device is programmable, which enables us to choose non-equidistant steps of angles, and study special situations more in detail. It can be used for monitoring of material weathering or other types of degradation as weathering usually causes that the surface becomes more matt.
Determination of drift distortion in SEM micrographs acquired at different magnifications and acquisition times
Petráňová, Veronika ; Koudelka_ml., Petr ; Valach, Jaroslav
In the experimental mechanics wide variety of optical methods including measurement of deformation at reduced length scales using combination of computer vision and scanning electron microscopy (SEM) have been recently applied. One of suitable methods for in-plane measurement of displacements and deformations in the micrographs obtained by SEM is the 2D digital image correlation. In contrast to images obtained in visible spectrum by classical optical devices temporally-varying distortions known as drift distortion are present in the SEM micrographs. These distortions are caused by positional errors of electron beam during scanning process. Magnitude of this effect decreases with higher conductivity of the sample and is also influenced by magnification and scanning time. For this purpose measurement of distortion was performed on a series of micrographs of conductive samples acquired at different magnifications and acquisition times. Surface of each sample was covered with liquid silver to ensure adequate contrast pattern necessary for determination of distortion’s magnitude and distortion magnitudes were assessed.
Analysis of the effectiveness of the fatigue criteria for biaxial loading of notched specimen
Major, Štěpán ; Valach, Jaroslav
This article deals with multiaxial fatigue strength of notched bars made of Cr-Al-Mo steel and tested under combined tension and torsion loading.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Valach, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.