Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studiové nahrávání z komplexního a pedagogického pohledu interpreta. Ve studiu Sono Records
Melcrová, Hana ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
Práce pojednává o problematice přípravy na nahrávání a samotného aktu nahrávání. Je určena začínajícím hudebníkům. Je rozdělena na dvě základní části, které se dělí na další menší oddíly. První část je zaměřena na přípravu na nahrávání a projednává výběr materiálu, řešení různých bodů jako je text, hudba, příprava nástrojů a další úkony. Dále se zaměřuje na výběr studia, hodnotí, za jakých okolností je vhodné si k nahrávání přizvat producenta a producentskou práci v České republice také mapuje. Část je také věnována distribuci, propagaci a finanční stránce nahrávání. V neposlední řadě se snaží nastínit, jak celý projekt naplánovat. Opírá se především o prameny vycházející z konzultací, jelikož tato problematika není v literatuře dostatečně obsažena. Druhá část se zabývá nahráváním. Přibližuje proces nahrávání kapely, a zároveň ukazuje zvláštnosti studiové interpretace. Kapitoly obsahují příklady zajímavých nahrávacích technik a srovnání nahrávání v České republice a v zahraničí. Nahrávání zde prochází všemi fázemi - zvučením, nahráváním, finalizací. V závěru práce zhodnocuje obsažené informace a s nimi spojené zdroje, ukazuje problémy při řešení problematiky, jako například malé množství zdrojů, a vyvozuje základní teze, které ze zpracování vyšly.
Výuka příčné flétny na základních uměleckých školách
Svobodová, Helena ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Výuka příčné flétny na základních uměleckých školách, bakalářská práce Helena Svobodová Tato práce se zabývá problematikou výuky hry na příčnou flétnu na základních uměleckých školách. Pokouší se na výuku nahlédnout ze dvou hledisek - praktického, které se soustředí na průběh vyučování, včetně různých metodik, i technického, jež se zaměřuje spíše na nástroj samotný. Obě tato hlediska se spojují v dotazníku určeném pro učitele hry na příčnou flétnu v ZUŠ. Z něj vyplývají názory několika respondentů na dané problematiky flétnové hry.
Hudební pohádka jako motivační a integrační prostředek v práci s dětským sborem
Froňková, Anna ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
Autorský abstrakt Diplomová práce "Hudební pohádka jako motivační a integrační prostředek v práci s dětským sborem" se zabývá hudební pohádkou a jejím vlivem při zkouškách dětského pěveckého sboru Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech. Teoretická část diplomové práce seznamuje s historií pohádky jako literárním žánrem a jejími druhy. S pohádkou se setkáváme již od dob starověku, kdy vznikaly první příběhy s mystickými bytostmi, které se následně díky různým cestám předávaly po celém světě. Další kapitola se věnuje hudební pohádce, která patří do podskupiny pohádky literární. Je obohacena o hudební složku, díky které dochází k rozvoji hudebních dovedností a schopností dětí při samotné realizaci pohádky. Závěrečné kapitoly teoretické části jsou věnované hlasové výchově a didaktickému postupu nácviku písní. Cílem diplomové práce je pomocí experimentu nacvičit hudební pohádku Hrníčkové kouzlo s dětským pěveckým sborem Kvítek a zmapovat, jaký má pohádka vliv jako motivační prostředek při zkouškách s dětmi a zároveň jaký má pohádka vliv na samotného diváka těsně po jejím zhlédnutí. Klíčová slova: Hudební pohádka, mezipředmětové vztahy, dětský pěvecký sbor, hlasová výchova, nácvik pohádky

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 VALÁŠEK, Michal
1 Valášek, Marek
9 Valášek, Martin
2 Valášek, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.