Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, V. ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, J. ; Hromadová, M.
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust coupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work, charge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane tripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break junction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in molecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early stages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the charge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted configuration.
Školní pěvecký sbor jako prostředek zvyšování zájmu o hudbu a jako alternativa její výuky na čtyřletých gymnáziích
Spiritová, Martina ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Pecháček, Stanislav (oponent)
Abstrakt: Disertační práce se věnuje výuce hudby na gymnáziích (čtyřletých, vyšším stupni osmiletých.) Popisuje experimentální výukovou koncepci, která je založena na principu, že žáci nenavštěvují klasickou výuku, ale jsou členy školního pěveckého sboru. Na skladbách, které ve sboru studují, se učí tomu, co by se jinak učili v běžné výuce. Text nejprve popisuje legislativu spojenou s výukou hudby na gymnáziích, seznamuje se současnou situací a poté popisuje koncepci a na dvou příkladech ukazuje, jak může v praxi fungovat. Dále přináší drobnou výzkumnou sondu zaměřenou na efektivitu této koncepce. Hlavní část práce obsahuje vzorový školní vzdělávací program a především seznam notového materiálu, na kterém lze tuto koncepci realizovat. Sborník skladeb je rozdělen na dvě části - kompozice z oblasti tzv. vážné hudby a kompozice skladeb populárních včetně hudby lidové. Závěr práce pak ukazuje určité nevýhody koncepce a další vize, jak gymnáziím koncepci přiblížit. Klíčová slova: gymnázium, pěvecký sbor, experimentální výuka, školní vzdělávací program, vážná hudba, populární hudba, efektivita výuky
Studiové nahrávání z komplexního a pedagogického pohledu interpreta. Ve studiu Sono Records
Melcrová, Hana ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Valášek, Marek (oponent)
Práce pojednává o problematice přípravy na nahrávání a samotného aktu nahrávání. Je určena začínajícím hudebníkům. Je rozdělena na dvě základní části, které se dělí na další menší oddíly. První část je zaměřena na přípravu na nahrávání a projednává výběr materiálu, řešení různých bodů jako je text, hudba, příprava nástrojů a další úkony. Dále se zaměřuje na výběr studia, hodnotí, za jakých okolností je vhodné si k nahrávání přizvat producenta a producentskou práci v České republice také mapuje. Část je také věnována distribuci, propagaci a finanční stránce nahrávání. V neposlední řadě se snaží nastínit, jak celý projekt naplánovat. Opírá se především o prameny vycházející z konzultací, jelikož tato problematika není v literatuře dostatečně obsažena. Druhá část se zabývá nahráváním. Přibližuje proces nahrávání kapely, a zároveň ukazuje zvláštnosti studiové interpretace. Kapitoly obsahují příklady zajímavých nahrávacích technik a srovnání nahrávání v České republice a v zahraničí. Nahrávání zde prochází všemi fázemi - zvučením, nahráváním, finalizací. V závěru práce zhodnocuje obsažené informace a s nimi spojené zdroje, ukazuje problémy při řešení problematiky, jako například malé množství zdrojů, a vyvozuje základní teze, které ze zpracování vyšly.
Výuka příčné flétny na základních uměleckých školách
Svobodová, Helena ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Výuka příčné flétny na základních uměleckých školách, bakalářská práce Helena Svobodová Tato práce se zabývá problematikou výuky hry na příčnou flétnu na základních uměleckých školách. Pokouší se na výuku nahlédnout ze dvou hledisek - praktického, které se soustředí na průběh vyučování, včetně různých metodik, i technického, jež se zaměřuje spíše na nástroj samotný. Obě tato hlediska se spojují v dotazníku určeném pro učitele hry na příčnou flétnu v ZUŠ. Z něj vyplývají názory několika respondentů na dané problematiky flétnové hry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 VALÁŠEK, Michal
1 Valášek, Marek
9 Valášek, Martin
2 Valášek, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.