Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Internet věcí - infrastruktura chytrých domů
Vaculová, Kateřina ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Veber, Jaromír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem internetu věcí, konkrétně chytrých domů. Teoretická část obsahuje představení vybraných oblastí automatizace, ve kterých je možné implementovat samočinné řízení funkcí a spotřebičů, základní infrastruktury, pomocí které je možné tento systém realizovat, a aplikací, kterými je možné jej ovládat a nastavovat. Praktická část popisuje návrh modelové infrastruktury audiovizuální techniky a jejího možného propojení s kamerovým bezpečnostním systémem. Primárním přínosem práce je seznámení čtenáře s nejrůznějšími typy zařízení, která je možné využít v rámci současných trendů v domácnosti, představení vybrané části modelové infrastruktury inteligentního domu a porovnání kabelového a bezdrátového provedení.
Evaluation of Chemical and Technological Properties of Grain and Milling Franctions of Hulless Barley for Bakery Use
Vaculová, Kateřina ; Jirsa, Ondřej ; Balounová, Marta ; Sedláčková, Irena
Wider use of barley with great food potential due to its high nutritional value of grain is constrained by lack of knowledge about the functionality of barley grain components in terms of processing and food products development. Selected genotypes of hulless spring barley (cv. AF Lucius, lines KM 2084, KM 2283, KM 1057 and genetic resource Nudimelanocrithon) were examined for chemical composition (crude protein, starch, β-glucans, macro-minerals) and breadmaking properties of grain and grain milling fractions (flour, semolina, bran). Differences in chemical composition of genotypes reflected in both the yield and rheological properties of individual milling fractions, measured with farinograph and extensograph. The addition of barley flour (15-30%) or barley semolina and bran (10 and 20%) to standard wheat flour reflected in different rheological properties depending on a barley genotype. The farinograph parameters largely varied in individual materials, however, the percentage of barley fractions in the mixture did not affect the values considerably. In comparison with standard wheat flour, values of extensograph parameters were low (especially for energy and extensibility) in all barley samples studied. However, they were affected by both the proportion of barley fraction and its interaction with a rest period. When the rest period was longer (90 min), even higher additions of semolina or bran (especially in cv. AF Lucius) were technologically acceptable.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.