Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Připravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádnou událost v okrese Frýdek-Místek
VALÁŠKOVÁ, Diana
Tato bakalářská práce řeší připravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události v okrese Frýdek-Místek. A má za cíl posoudit informovanost personálu a celkovou připravenost zařízení poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události. A také porovnává zjištěné závěry s prací provedenou v rámci Jihočeského kraje. Teoretická část práce se zabývá problematikou sociálních služeb a mimořádných událostí. Kapitola zaměřená na sociální služby, seznamuje se základními pojmy této oblasti, dále s druhy sociálních služeb a jejich popisem. Následující kapitola je zaměřená na problematiku mimořádných událostí, definuje základní pojmy, seznamuje se základním dělením mimořádných událostí a popisuje území zkoumaného okresu Frýdek-Místek z hlediska hrozících rizik, a zabývá se jejich podrobnějším popisem. Výzkumná část práce byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky byly určeny pro ředitele a odpovědné vedoucí poskytovatelů sociálních služeb, u kterých byla využita kvalitativní metoda výzkumu, a dále pro personál poskytovatelů sociálních služeb, kde byly použit pro kvantitativní výzkum. Za tímto účelem byly vybrány sociální zařízení, které odpovídaly zvoleným kritérium prvním kritériem bylo, aby sociální zařízení poskytovaly pobytovou formu sociálních služeb a druhým bylo, aby byly vhodné pro osoby zdravotně postižené. Provedeným dotazníkový šetřením byla zjištěna nepřipravenost poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události v okrese Frýdek-Místek. Výsledky nedosahovaly stanovené hranice úspěšnosti, která měla hodnotu 80 %. Vyplývá z toho, že personál těchto zařízení není dostatečně informovaný v problematice mimořádných událostí. A srovnáním těchto výsledků s výsledky šetření v Jihočeském kraji, bylo zjištěno, že úroveň připravenosti a informovanosti poskytovatelů sociálních služeb na mimořádné události, je v obou případech stejně nedostatečná.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.