Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tennessee Williams: Noc s leguánem
Semler, David ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Bakalářská práce srovnává povídku a divadelní hru Tennesseeho Williamse, které obě nesou totožný název Noc s leguánem, a dále se zabývá adaptováním hry do podoby filmového díla, jehož režie se ujal americký režisér John Huston. Ačkoli jsou postavy povídky i její příběh odlišné od divadelní hry, sdílejí obě díla jak místo, ve kterém se příběhy odehrávají, tak především témata a motivy, kterými se zabývají: osamělost, úzkost, nesvoboda, kontrast mezi upjatou cudností a šokující nestoudností, ztráta víry v Boha, ale také touha po sblížení se s druhým člověkem a víra v sílu kontaktu a duchovní splynutí s druhým člověkem. Film Noc s leguánem je zdařilou a poměrně věrnou adaptací, ve které je většina změn oproti původní divadelní hře pouze formálních. Snímek je epičtější, je narušena Williamsova jednota místa, času a děje, dialogy jsou zkráceny, naopak charaktery postav jsou více prokresleny. Je potlačena symbolická a filozofická rovina hry, stejně jako je v menší míře užit autorův absurdní smysl pro humor a více prostoru dostává realistické ztvárnění. Celkové vyznění filmu, jeho téma a příběhy hlavních postav však ctí Tennesseeho předlohu.
Coming out náctiletých queer hrdinů v současném evropském filmu
Hosenseidl, Radek ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá podobnostmi zobrazování coming outu v současném evropském filmu se zaměřením na náctileté mužské queer hrdiny. Vychází přitom z chápání coming outu jako sociologického fenoménu s obvyklými modely průběhu, přičemž připouští jeho různorodost jak v žité realitě, tak ve filmovém zpracování. Klade si za cíl vysledovat možné podobné prvky filmů zachycujících tento proces - opakující se narativní postupy, témata, postavy a motivy, přičemž prostřednictvím analýz tří vybraných filmů reflektuje význam coming outového narativu v rámci širšího filmového vyprávění.
Tri podoby Solarisu
Grajciar, Marek ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá tromi podobami Solarisu. Konkrétne literárnou predlohou Stanislawa Lema, filmovou adaptáciou Andreja Tarkovského a druhou filmovou adaptáciou Stevena Soderbergha. Cieľom práce je komparácia jednotlivých autorských postupov, ktoré viedli k rozdielnym významovým vyzneniam. Práca analyzuje šesť základných aspektov jednotlivých diel: východisko, žáner, významovú rovinu, skladobnú rovinu - dramatickú konštrukciu, postavy a časopriestor.
Patos jako přirozená součást filmového vyprávění
Soukupová, Irena ; VAJCHR, Marek (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
Práce se zabývá fenoménem velmi diskutovaným a špatně uchopitelným. Patos má totiž pro současnou společnost mnoho významů a ne vždy kladných. Proto se jej ve své práci pokusím uchopit a v rámci možností i definovat. Součástí práce bude také popis využití či zneužití patosu ve filmu. A také zamyšlení nad měřítkem patosu, resp. tím co určuje, zda jde ještě stále o patos, nebo o cosi, co někteří označují sentimentem. Patos má totiž, na rozdíl od sentimentu, své historické odůvodnění. Analýzou konkrétních filmů a scén pak bude v této práci názorně popsána práce s patosem a vytváření patosu a pateticky laděných scén prostřednictvím jednotlivých prostředků filmové řeči.
Filmové postupy v komiksu
Saska, Jan ; MAŠEK, Vojtěch (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Cílem práce je poukázat na podobnost filmu a komiksu a z toho plynoucí možnost číst filmové studie (či analyzovat filmová díla) s přesahem do média komiksu. Zvolenou metodou je rozbor filmových postupů a výrazových prostředků a jejich následná aplikace na komiksové médium. K tomuto účelu slouží obrazová příloha, jejíž hlavní část tvoří první kapitola komiksu Strážci Alana Moora.
Autorská realizace filmového dialogu
Kocábek, Daniel ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá autorskou realizací filmového dialogu od jeho podoby ve scénáři až po výsledné ztvárnění ve filmu. Analýzou čtyř filmů, Gauneři, Hledám Amy, Před soumrakem a Rushmore práce ukazuje, jak jejich autoři natáčí konverzační scény originálně. Nejprve je zde nastíněna americká nezávislá scéna devadesátých let, z níž analyzované filmy vycházejí, dále je připomenuta autorská teorie a vysvětlen výběr analyzovaných filmařů a jejich děl. Následně práce demonstruje, jak k dialogu přistupují filmové kuchařky a jak vypadá konvenční konverzační scéna, vůči kterým se následné analýzy vymezují.
Význam každodennosti pro konstrukci nových filmových světů na příkladech československých filmů o 19. století
Dufková, Kristina ; POZZI, Jaroslav (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Diplomová práce Význam každodennosti pro konstrukci nových filmových světů na příkladech československých filmů o 19. století zkoumá z několika úhlů, co je vlastně myšleno každodenností a jak je s ní nakládáno. Detailně rozebírá různé vrstvy každodennosti ve filmech Divá Bára (1949), Babička (1971) a Tisícročná včela (1983).
Chaos noir
Hakl, Vilém ; VAJCHR, Marek (vedoucí práce) ; ŠERÝ, Ladislav (oponent)
Předmětem této poetologicky zaměřené práce je zkoumání narativních filmů, jejichž stavba vykazuje různé druhy extrémní komplexity.
Proč Modrovous zabíjí
Jarošová, Andrea ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Modrovous je vrah, jehož důvod zabíjet se témněř ve všech adaptacích liší. Spolu s Modrovousovou motivací k vraždám se mění nejen míra jeho viny, ale i význam jeho existence. Mění se i to, zda je Modrovous brán jako reálná postava, nebo jen jako manifestace destruktiních pochodů (a jejich překonání)v dívčině mysli. V práci ze zabývám zkoumáním a porovnávání těchto různých přístupů. Zkoumám, jak vytvořit příběh postavy, jejíž příběh v originální pohádce dořečený není.
V hlavní roli divadlo
Hlásková, Vendula ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato práce se snaží analyzovat existenci divadla jako tématu a principu v celovečerním hraném filmu. Na základě rozborů několika vybraných filmů se snaží sledovat, jaké postupy tyto filmy sdílejí. Rozbory se zaměřují na zkoumání divadelního prostoru a prostoru filmu, na komunikaci významových rovin a vztah autora k rodícímu se divadelnímu artefaktu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.