Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Magická kríza" - dramatický model pre príbehy z oblasti "nadprirodzeného škodenia"
Námerová, Barbora ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Práca zhrňuje základné problémy tvorby naratívu v pionierskom umení - Virtuálnej realite.
Scenáristická práce s charismatickou osobností nového náboženského hnutí
Miška, Jaroslav ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato práce pojednává o principech hledání příběhu z prostředí nového náboženského hnutí. Důsledně rozebírá postavu charismatika i vedlejší postavy jeho následníků. Jejím cílem je, pokud to bude možné, vyvolat diskuzi na téma nových náboženských hnutí jako součásti příběhu filmového díla. Práce se krom jiné zabývá tématem odpadlictví, povahou rituálu, nebo boji proti vnějšímu nepříteli. Dále interpretuje do filmové řeči způsob práce s komunitním prostorem a v neposlední řadě popisuje procesy denominace, nebo naopak démonizace náboženského hnutí ve filmovém díle.
Dělníci Kena Loacha
Pata, Václav ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Ken Loach už víc jak 50 let točí sociální dramata. Od Cathy Come Home (1966) ušel k Já, Daniel Blake (2016) dlouhou cestu. Ve své práci se soustředím na téma dělníků v Loachových filmech. Jako dělníka si definuji dospělého člověka, jenž se živí rukama nebo by se jimi živil v případě, že by mu to systém dovolil. Zvolené téma a výběr filmů, kterým se věnuji podrobněji, vyústil v to, že se stejnou měrou věnuji sociálním aspektům třídní nerovnosti a politice. Filmy, které ze zvoleného hlediska rozebírám jsou Lůza (1991), Výhybkáři (2001) and Já, Daniel Blake (2016). V menší míře se také věnuji Dnům Naděje (1975) a oceněnému filmu Kes (1969).
Tennessee Williams: Noc s leguánem
Semler, David ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Bakalářská práce srovnává povídku a divadelní hru Tennesseeho Williamse, které obě nesou totožný název Noc s leguánem, a dále se zabývá adaptováním hry do podoby filmového díla, jehož režie se ujal americký režisér John Huston. Ačkoli jsou postavy povídky i její příběh odlišné od divadelní hry, sdílejí obě díla jak místo, ve kterém se příběhy odehrávají, tak především témata a motivy, kterými se zabývají: osamělost, úzkost, nesvoboda, kontrast mezi upjatou cudností a šokující nestoudností, ztráta víry v Boha, ale také touha po sblížení se s druhým člověkem a víra v sílu kontaktu a duchovní splynutí s druhým člověkem. Film Noc s leguánem je zdařilou a poměrně věrnou adaptací, ve které je většina změn oproti původní divadelní hře pouze formálních. Snímek je epičtější, je narušena Williamsova jednota místa, času a děje, dialogy jsou zkráceny, naopak charaktery postav jsou více prokresleny. Je potlačena symbolická a filozofická rovina hry, stejně jako je v menší míře užit autorův absurdní smysl pro humor a více prostoru dostává realistické ztvárnění. Celkové vyznění filmu, jeho téma a příběhy hlavních postav však ctí Tennesseeho předlohu.
Coming out náctiletých queer hrdinů v současném evropském filmu
Hosenseidl, Radek ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá podobnostmi zobrazování coming outu v současném evropském filmu se zaměřením na náctileté mužské queer hrdiny. Vychází přitom z chápání coming outu jako sociologického fenoménu s obvyklými modely průběhu, přičemž připouští jeho různorodost jak v žité realitě, tak ve filmovém zpracování. Klade si za cíl vysledovat možné podobné prvky filmů zachycujících tento proces - opakující se narativní postupy, témata, postavy a motivy, přičemž prostřednictvím analýz tří vybraných filmů reflektuje význam coming outového narativu v rámci širšího filmového vyprávění.
Tri podoby Solarisu
Grajciar, Marek ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá tromi podobami Solarisu. Konkrétne literárnou predlohou Stanislawa Lema, filmovou adaptáciou Andreja Tarkovského a druhou filmovou adaptáciou Stevena Soderbergha. Cieľom práce je komparácia jednotlivých autorských postupov, ktoré viedli k rozdielnym významovým vyzneniam. Práca analyzuje šesť základných aspektov jednotlivých diel: východisko, žáner, významovú rovinu, skladobnú rovinu - dramatickú konštrukciu, postavy a časopriestor.
Patos jako přirozená součást filmového vyprávění
Soukupová, Irena ; VAJCHR, Marek (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
Práce se zabývá fenoménem velmi diskutovaným a špatně uchopitelným. Patos má totiž pro současnou společnost mnoho významů a ne vždy kladných. Proto se jej ve své práci pokusím uchopit a v rámci možností i definovat. Součástí práce bude také popis využití či zneužití patosu ve filmu. A také zamyšlení nad měřítkem patosu, resp. tím co určuje, zda jde ještě stále o patos, nebo o cosi, co někteří označují sentimentem. Patos má totiž, na rozdíl od sentimentu, své historické odůvodnění. Analýzou konkrétních filmů a scén pak bude v této práci názorně popsána práce s patosem a vytváření patosu a pateticky laděných scén prostřednictvím jednotlivých prostředků filmové řeči.
Filmové postupy v komiksu
Saska, Jan ; MAŠEK, Vojtěch (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Cílem práce je poukázat na podobnost filmu a komiksu a z toho plynoucí možnost číst filmové studie (či analyzovat filmová díla) s přesahem do média komiksu. Zvolenou metodou je rozbor filmových postupů a výrazových prostředků a jejich následná aplikace na komiksové médium. K tomuto účelu slouží obrazová příloha, jejíž hlavní část tvoří první kapitola komiksu Strážci Alana Moora.
Autorská realizace filmového dialogu
Kocábek, Daniel ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá autorskou realizací filmového dialogu od jeho podoby ve scénáři až po výsledné ztvárnění ve filmu. Analýzou čtyř filmů, Gauneři, Hledám Amy, Před soumrakem a Rushmore práce ukazuje, jak jejich autoři natáčí konverzační scény originálně. Nejprve je zde nastíněna americká nezávislá scéna devadesátých let, z níž analyzované filmy vycházejí, dále je připomenuta autorská teorie a vysvětlen výběr analyzovaných filmařů a jejich děl. Následně práce demonstruje, jak k dialogu přistupují filmové kuchařky a jak vypadá konvenční konverzační scéna, vůči kterým se následné analýzy vymezují.
Význam každodennosti pro konstrukci nových filmových světů na příkladech československých filmů o 19. století
Dufková, Kristina ; POZZI, Jaroslav (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Diplomová práce Význam každodennosti pro konstrukci nových filmových světů na příkladech československých filmů o 19. století zkoumá z několika úhlů, co je vlastně myšleno každodenností a jak je s ní nakládáno. Detailně rozebírá různé vrstvy každodennosti ve filmech Divá Bára (1949), Babička (1971) a Tisícročná včela (1983).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.