National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
An analysis of pond management in the Brno reservoir drainage area with respect to nutrient loading: a report on the project results
Adámek, Zdeněk ; Všetičková, Lucie
The impact of pond management upon the loading of Brno reservoir from its catchment area with 142 ponds and reservoirs > 1 ha (990 ha in total) was evaluated utilising the data from managing companies. The total annual phosphorus loading from pond management consists of 267,44 kg P from semi-intensive carp ponds, 10,22 kg from other ponds, 50,00 P from trout farms a 50,40 kg from storage pond faciltites.
An analysis of pond management in the Hracholusky reservoir drainage area with respect to nutrient loading
Adámek, Zdeněk ; Všetičková, Lucie
The impact of pond management upon the loading of Hracholusky reservoir from its catchment area with 193 ponds and reservoirs > 1 ha (1104 ha in total) was evaluated utilising the data from managing companies. The total annual phosphorus output from pond management was negative (-1396,88 kg) which means that phosphorus has been ponds retained in ponds.
Ichthyological and hydrobiological survey of the Domovina and Mlýnský brook backwaters at Olomouc
Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Všetičková, Lucie ; Jurajdová, Zdenka ; Šlapanský, Luděk
The subject of this contract is to assess fish community and zoobenthos status in the Domovina and Mlýnský brook backwaters in connection with the planned reconstruction of the Šantovka weir (Mlýnský brook).
The impact evaluation of extreme precipitation-discharge events upon aqautic organisms: monitoring of macrozoobenthos response on extreme precipitation (discharge) events at the Němčický brook
Adámek, Zdeněk ; Všetičková, Lucie
No episodes of extreme high discharge rates on the Němčický brook appeared in 2018. Contrarily, zero discharge (drought) persisted for the most of growing season with fatal consequences.
Potrava dravých ryb vodárenských nádrží povodí Moravy
Mikl, Libor ; Adámek, Zdeněk ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Jurajda, Pavel
Biomanipulace jsou považovány za jeden ze základních pilířů, kterými je možné ovlivnit jakost vod na vodárenských nádržích. Pro posouzení možností a účinnosti biomanipulačních opatření na vodárenských nádržích v povodí Moravy (Bojkovice, Ludkovice, Landštejn, Nová Říše a Hubenov) proběhly během jarních a letních měsíců v letech 2016 a 2017 kontrolní odlovy ryb (Jurajda et al. 2018). Ryby byly odlovovány s použitím elektrického agregátu a tenatních sítí. Na potravní analýzu bylo celkem odloveno 922 jedinců (dále ind.) dravých ryb: štika obecná (39 ind.), bolen dravý (24 ind.), okoun říční (805 ind.), candát obecný (43 ind.) a sumec velký (11 ind.).\nRybí složka v potravě dravých ryb studovaných vodárenských nádrží, tvořila celkem 75 % hmotnostního zastoupení z celkově přijaté potravy a dominovaly v ní především kaprovité ryby s 41 % hmotnostním zastoupením (plotice 15 %, perlín 12 %, cejn 8 %, ouklej 3 % a blíže neidentifikovatelné kaprovité ryby 2 %) a okounovité ryby s 20 % (okoun 15 %, candát 2 %, ježdík 1 % a blíže neidentifikovatelné okounovité ryby 1 %). Natrávené zbytky ryb, které nebylo možno zařadit do žádné vyšší taxonomické skupiny, tvořily 12 %. Druhou nejpočetnější složku potravy tvořili bezobratlí (24 %). Nezanedbatelnou část kořisti predátorů tvořily i samotné dravé druhy ryb 23 % (okoun 15 %, štika 4 %, candát 3 %, blíže neidentifikovatelné okounovité ryby 1 %). Kanibalismus se na složení potravy dravých druhů ryb podílel celkem 11 %, u okouna tvořil 15 %, u štiky a candáta shodně 13 %, zatímco u bolena a sumce nebyl zaznamenán.\nVýsledky potravních analýz spolu s monitoringem rybích společenstev studovaných nádrží, při němž byl zjištěn poměrně vysoký poměr dravých ku nedravým rybám (Jurajda et al. 2018) naznačují, že za současného stavu biomasy dravých ryb a vstupu nutrientů, mohou biomanipulační opatření sloužit maximálně jako prostředek k zakonzervování současného stavu jakosti vod na vodárenských nádržích, nikoliv jako opatření, které by mohlo významněji přispět ke zlepšení kvality surové vody.
Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře
Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Zukal, Jan ; Janáč, Michal ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Prášek, Václav ; Šútovský, I. ; Chytka, V. ; Mrkvová, Markéta
Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní jedinci se koncentrují v krmných místech v hustotě, která může snížit obsah kyslíku až k hranici fyziologického minima, což vede k horšímu využití krmiv. Menší ryby se zdržují spíše mimo krmná místa a v okrajích rybníka a živí se převážně přirozenou potravu. Kromě menší hmotnosti mají i nižší obsah tuku. Rozdělení obsádky kapra na větší jedince s vyšším obsahem tuku, významně se orientující na krmná místa, a na menší s nižším obsahem tuku živící se více přirozenou potravou vede k doporučení vhodnosti rozšíření aplikace krmiv na více krmných míst, případně jejich střídání.
The structure of zooplankton in diet of common bream (Abramis brama) during biomanipulation
Zapletal, T. ; Špaček, J. ; Jurajda, Pavel ; Všetičková, Lucie
The structure of zooplankton in diet of common bream (Abramis brama) was analysed in the Hamry water supply reservoir during the period 2011-2014. Fish were captured by gill netting, beach seining and electrofishing in the littoral part of reservoir. Minimum twenty specimens of each size group were taken for analysis on each sampling occasion. Zooplankton in the diet of adult bream SL 210-315 mm and subadult SL 124-186 mm made recedent proportion. Juvenile bream (0+) SL 18-51 mm consumed zooplankton only. Daphnia galeata was dominant there. We found that decrease of cladoceran communities in the water supply reservoir might to cohere (related) with this specific feeding activity of bream's fry and the feeding competition of bream's and perch's fry in it's habitats.
Gobiidae - food competitors for our native fish species?
Všetičková, Lucie ; Jurajda, Pavel ; Vašek, Mojmír ; Adámek, Zdeněk ; Roche, Kevin Francis
To date, two species of the non-native Gobiidae family have been recorded in the Czech Republic: the tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) and round goby (Neogobius melanostomus). The aim of this study was to assess the dietary habits of these two species, with the relationship between goby diet and that of native species (potential competition, predation) of particular interest. Early results suggest that the main dietary items of both gobiids are common benthic invertebrates such as Chironomidae, Trichoptera and Ephemeroptera. Fish eggs and fry were rarely taken by either species and, when taken, consisted almost exclusively of eggs and fry of their own species (cannibalism). In addition, the round goby was shown to be necrophagous, scavenging on large fish carcasses. This behaviour si relatively rare in the Czech fish assemblage. Our results suggest that tubenose and round goby, while not predating heavily on native benthivorous species, may still represent possible competitors.
The evaluation of ecological impacts of extreme precipitations in small water drainage areas: Survey of the biota response in the Němčický and Kopaninský brooks upond extreme precipitation (discharge) events
Adámek, Zdeněk ; Všetičková, Lucie
The development of macrozoobenthos and hydrochemical conditions at both study sites was different except for temperature increase and oxygen concentration decline downstream of the newly built reservoirs. Extreme discharge events were manifested by the decline of temperature and conductivity with increase of turbidity at both upstream and downstream sites. The macrozoobenthos assemblage is more vulnerable at the Němčický potok site as proved by the results of its upstream and downstream composition as well as the changes after the extreme discherge event. Contrarily, the changes induced by the still water site occurrence at the Kopaninský potok site were not much obvious.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.