Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře
Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Zukal, Jan ; Janáč, Michal ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Prášek, Václav ; Šútovský, I. ; Chytka, V. ; Mrkvová, Markéta
Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní jedinci se koncentrují v krmných místech v hustotě, která může snížit obsah kyslíku až k hranici fyziologického minima, což vede k horšímu využití krmiv. Menší ryby se zdržují spíše mimo krmná místa a v okrajích rybníka a živí se převážně přirozenou potravu. Kromě menší hmotnosti mají i nižší obsah tuku. Rozdělení obsádky kapra na větší jedince s vyšším obsahem tuku, významně se orientující na krmná místa, a na menší s nižším obsahem tuku živící se více přirozenou potravou vede k doporučení vhodnosti rozšíření aplikace krmiv na více krmných míst, případně jejich střídání.
Struktura zooplanktonu v potravě cejna velkého (Abramis brama) v průběhu biomanipulace
Zapletal, T. ; Špaček, J. ; Jurajda, Pavel ; Všetičková, Lucie
The structure of zooplankton in diet of common bream (Abramis brama) was analysed in the Hamry water supply reservoir during the period 2011-2014. Fish were captured by gill netting, beach seining and electrofishing in the littoral part of reservoir. Minimum twenty specimens of each size group were taken for analysis on each sampling occasion. Zooplankton in the diet of adult bream SL 210-315 mm and subadult SL 124-186 mm made recedent proportion. Juvenile bream (0+) SL 18-51 mm consumed zooplankton only. Daphnia galeata was dominant there. We found that decrease of cladoceran communities in the water supply reservoir might to cohere (related) with this specific feeding activity of bream's fry and the feeding competition of bream's and perch's fry in it's habitats.
Hlaváčovité ryby - potravní konkurenti našich původních druhů ryb?
Všetičková, Lucie ; Jurajda, Pavel ; Vašek, Mojmír ; Adámek, Zdeněk ; Roche, Kevin Francis
To date, two species of the non-native Gobiidae family have been recorded in the Czech Republic: the tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) and round goby (Neogobius melanostomus). The aim of this study was to assess the dietary habits of these two species, with the relationship between goby diet and that of native species (potential competition, predation) of particular interest. Early results suggest that the main dietary items of both gobiids are common benthic invertebrates such as Chironomidae, Trichoptera and Ephemeroptera. Fish eggs and fry were rarely taken by either species and, when taken, consisted almost exclusively of eggs and fry of their own species (cannibalism). In addition, the round goby was shown to be necrophagous, scavenging on large fish carcasses. This behaviour si relatively rare in the Czech fish assemblage. Our results suggest that tubenose and round goby, while not predating heavily on native benthivorous species, may still represent possible competitors.
Hodnocení ekologických dopadů extrémních srážko-odtokových situací v malých povodních. Sledování reakce bioty Němčického a Kopaninského potoka na extrémní srážkové (průtokové) situace
Adámek, Zdeněk ; Všetičková, Lucie
V celkovém pohledu na dynamiku vývoje makrozoobentosu a hydrochemických poměrů pod poldry na Němčickém a Kopaninském potoce lze říci, že zadržení vody v nich se projevilo na obou lokalitách různým způsobem, stejně jako se lišila i reakce makrozoobentosu na extrémní průtoky na profilech pod nimi. Společným znakem byl vzrůst teploty a mírný pokles koncentrace kyslíku a vodivosti pod poldry. Extrémní průtokové epizody se projevily především poklesem teploty a vodivosti a naopak zvýšenou turbiditou na profilech nad i pod poldry. Společenstvo makrozoobentosu je v Němčickém potoce mnohem zranitelnější, jak prokázaly rozdíly mezi jeho složením nad a pod poldrem, stejně jako změny po extrémním průtoku. Naproti tomu změny ve společenstvech zoobentosu vyvolané přítomností poldru na toku Kopaninského potoka byly jen málo zřejmé.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.