Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi
Vítků, Jana
Souhrn Steroidní hormony hrají důležitou roli během spermatogeneze, v produkci spermatu a v neposlední řadě také v udržování sekundárních mužských pohlavních znaků a libida. Jsou také diskutovaným cílem pro látky, které se nazývají endokrinní disruptory (ED). Dosud však nebyla provedena žádná studie, která by se zabývala vlivem ED na steroidní spektrum ve 2 biologických matricích - v plasmě a seminální plasmě. Cílem mé disertační práce bylo vyvinout a zvalidovat metodu pro stanovení bisfenolu A (BPA) a spektra steroidů v plasmě a seminální plasmě a tuto metodu společně s dalšími ukazateli využít k vyhodnocení vlivu BPA a polychlorovaných bifenylů (PCB) na lidskou spermatogenezi a steroidogenezi. Byly vyvinuty a zvalidovány 2 nové metody na stanovení BPA a 11 steroidů v plasmě a seminální plasmě a tyto metody byly použity ke stanovení 191 vzorků v obou tělních tekutinách u mužů s různým stupněm neplodnosti. Současně byly v plasmě stanoveny hladiny 6 kongenerů PCB, gonadotropinů, selenu a zinku. K vyhodnocení vztahů mezi všemi analyty byly použity parciální korelace adjustované na věk a BMI. BPA v seminální plasmě negativně koreloval s koncentrací spermií (r=-0.212; p=0.005), celkovým počtem spermií (r=-0.178; p=0.018) a jejich morfologií (r=-0.156; p=0.049). Tyto vztahy byly zjištěny jen pro BPA v seminální...
Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi
Vítků, Jana ; Hill, Martin (vedoucí práce) ; Pohanka, Michal (oponent) ; Lapčík, Oldřich (oponent)
Souhrn Steroidní hormony hrají důležitou roli během spermatogeneze, v produkci spermatu a v neposlední řadě také v udržování sekundárních mužských pohlavních znaků a libida. Jsou také diskutovaným cílem pro látky, které se nazývají endokrinní disruptory (ED). Dosud však nebyla provedena žádná studie, která by se zabývala vlivem ED na steroidní spektrum ve 2 biologických matricích - v plasmě a seminální plasmě. Cílem mé disertační práce bylo vyvinout a zvalidovat metodu pro stanovení bisfenolu A (BPA) a spektra steroidů v plasmě a seminální plasmě a tuto metodu společně s dalšími ukazateli využít k vyhodnocení vlivu BPA a polychlorovaných bifenylů (PCB) na lidskou spermatogenezi a steroidogenezi. Byly vyvinuty a zvalidovány 2 nové metody na stanovení BPA a 11 steroidů v plasmě a seminální plasmě a tyto metody byly použity ke stanovení 191 vzorků v obou tělních tekutinách u mužů s různým stupněm neplodnosti. Současně byly v plasmě stanoveny hladiny 6 kongenerů PCB, gonadotropinů, selenu a zinku. K vyhodnocení vztahů mezi všemi analyty byly použity parciální korelace adjustované na věk a BMI. BPA v seminální plasmě negativně koreloval s koncentrací spermií (r=-0.212; p=0.005), celkovým počtem spermií (r=-0.178; p=0.018) a jejich morfologií (r=-0.156; p=0.049). Tyto vztahy byly zjištěny jen pro BPA v seminální...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.