Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diskurz hybridních hrozeb v ČR
Vítek, Stanislav ; Tesař, Jakub (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Od počátku ukrajinské krize došlo během dvou let mezi roky 2014 a 2016 v českém politickém diskurzu k etablování tématu hybridních hrozeb, které postupně transformovalo vnímání české národní bezpečnosti. Tato práce si klade za cíl popsat konstrukci politického diskurzu hybridních hrozeb v České republice. V souladu s konstruktivistickým teoretickým rámcem pomocí diskurzivní analýzy ukazuje, že vnímané hodnoty a ideje aktérů mezinárodních vztahů jsou ve vzájemné interakci považovány za ohrožené, a proto jednotliví aktéři podnikají diskurzivní akce na jejich obranu. Práce postupně popisuje způsob, jakým Rusko vnímá mezinárodní situaci po skončení Studené války a jak na ni reaguje jako na ohrožení svojí velmocenské pozice. Práce se dále zaměřuje na ukrajinskou krizi jako následek ruského politického diskurzu ohrožení velmocenského statusu, empiricky popisuje fenomén hybridní války a představuje ruský diskurz hybridních hrozeb, který je zcela opačný než ten západní. Následuje samotná analýza politického diskurzu hybridních hrozeb v České republice a popis způsobů, jakým do něj jednotliví aktéři vstupovali a jak byl konstruován. Práce popisuje centrální narativ tohoto diskurzu, identifikuje nejdůležitější diskurzivní akce a rozděluje politické aktéry podle příslušnosti k hlavní či alternativní linii...
Vliv pohybu pacienta na dentální ctcb snímání
Ocásek, Filip ; Dušek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vítek, Stanislav (oponent)
Během CT snímání je pacient vystavován RTG záření, které není pro lidský organismus příznivé, a proto je snaha vystavovat pacienta tomuto záření pokud možno co nejméně. Velký vliv na kvalitativní stránku výsledného obrazu má pacientův pohyb během snímání. Mnohdy je tedy nutné pacienta snímat několikrát, než se podaří dostat snímek natolik ostrý, aby se dal vyhodnotit a stanovit pacientovi správnou diagnózu. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pohybu pacienta na výsledný CTCB snímek. Dále navrhuje možnost, jak zvýšit ostrost výsledného CTCB snímku při použití kalibračního RTG kontrastního předmětu, který by měl pacient upevněn v obličejové oblasti. Výsledný obraz by se rozkládal na jednotlivé řezy a zkalibrovaný opět skládal pomocí Feldkampova algoritmu, což by mělo za výsledek již zmíněnou větší ostrost. Tím by se zásadně snížilo vystavování pacienta RTG záření, protože by pacient musel podstoupit pouze jedno snímání, které by se dalo následně upravit i v případě jeho pohybu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vítek, Štěpán
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.