Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv pohybu pacienta na dentální ctcb snímání
Ocásek, Filip ; Dušek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vítek, Stanislav (oponent)
Během CT snímání je pacient vystavován RTG záření, které není pro lidský organismus příznivé, a proto je snaha vystavovat pacienta tomuto záření pokud možno co nejméně. Velký vliv na kvalitativní stránku výsledného obrazu má pacientův pohyb během snímání. Mnohdy je tedy nutné pacienta snímat několikrát, než se podaří dostat snímek natolik ostrý, aby se dal vyhodnotit a stanovit pacientovi správnou diagnózu. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pohybu pacienta na výsledný CTCB snímek. Dále navrhuje možnost, jak zvýšit ostrost výsledného CTCB snímku při použití kalibračního RTG kontrastního předmětu, který by měl pacient upevněn v obličejové oblasti. Výsledný obraz by se rozkládal na jednotlivé řezy a zkalibrovaný opět skládal pomocí Feldkampova algoritmu, což by mělo za výsledek již zmíněnou větší ostrost. Tím by se zásadně snížilo vystavování pacienta RTG záření, protože by pacient musel podstoupit pouze jedno snímání, které by se dalo následně upravit i v případě jeho pohybu.
ORC oběh pro využití tepla KJ
Vítek, Stanislav ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je rozbor a modelování Organického Rankinova Cyklu (ORC). Organický Rankinův Cyklus se používá pro zpětné získávání tepla z nízko potenciálních zdrojů tepla. Jejich pracovní kapalina je chladivo nebo uhlovodík, jehož vlastnosti jsou přizpůsobeny podmínkám, ve kterých se provádí zpětné získávání tepla. Další kapitoly obsahují technické řešení spalinového výměníku kogenerační jednotky pro použití ORC a částečně ekonomická studie využití v České republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vítek, Štěpán
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.