Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv koncentrace cholesterolu na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán kožní bariéry
Červená, Martina ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Zbytovská, Jarmila (oponent)
Cholesterol je látka steroidní povahy, která plní v lidském organismu řadu funkcí. Jednou z nich je i nezastupitelná úloha ve správné funkci kožní bariéry. Cholesterol je spolu s ceramidy a volnými mastnými kyselinami v ekvimolárním poměru (1:1:1) a s 5 % cholesterol-sulfátu nedílnou součástí lipidové matrix, která vyplňuje mezibuněčný prostor mezi buňkami stratum corneum a zodpovídá tak za bariérové vlastnosti kůže. Cholesterol je tedy nezbytný pro epidermální homeostázu, avšak jeho úloha v permeabilitě SC není známa. Cílem této práce bylo studovat vliv koncentrace cholesterolu na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán kožní bariéry. Bylo vytvořeno osm sad modelových membrán s klesajícími koncentracemi cholesterolu (100 %, 80 %, 70 %, 60 %, 40 %, 20 %, 0 %) a samotným cholesterolem, u kterých byla permeabilita a mikrostruktura sledována. Studium permeability membrán bylo provedeno ve Franzových difúzních celách a to prostřednictvím měření čtyř permeačních parametrů: ztráty vody, měřením elektrické impedance a kumulativního množství dvou modelových léčiv (theofylinu a indomethacinu). Mikrostruktura těchto modelových membrán byla ověřena práškovou rentgenovou difrakcí. Měření rentgenové práškové difrakce potvrdilo, že přibližně polovina z ekvimolárního množství cholesterolu ve...
Syntéza a studium 1-O-acylceramidů
Jon, Vojtěch ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Opálka, Lukáš (oponent)
Extracelulární matrix nejsvrchnější vrstvy kůže tzv. stratum corneum (SC), je složena z ceramidů (Cer), cholesterolu (Chol), volných mastných kyselin (FFA) a cholesterol-sulfátu (CholS). Cer hrají důležitou roli ve správné bariérové funkci savčí epidermis. V nedávné době byl v lidské SC nalezen nový typ sfingolipidů tj. 1-O-acyl-Cer, jejich role v SC je však neznámá. Tyto druhy Cer tvoří sfingosin (S), jenž je N-acylován nehydroxylovanou nebo α- hydroxylovanou mastnou kyselinou a navíc je hydroxy skupina v poloze 1 sfingosinu acylována další mastnou kyselinou (lignocerovou kyselinou, C24 nebo palmitovou kyselinou, C16). Protože 1-O-acyl-Cer nejsou komerčně dostupné, dali jsme si za cíl připravit fyziologické 1-O-acyl-Cer tj. Cer-24NS16, Cer-16NS16 a Cer-24AS16. Naším dalším cílem je studium jejich vlivu na permeabilitu a mikrostrukturu modelových kožních lipidových membrán. 1-O-acyl-Cer byly syntetizovány acylací primárního hydroxylu Cer-NS16 nebo Cer-AS16 palmitovou nebo lignocerovou kyselinou pomocí N-(3-dimethylaminopropyl)-N'- ethylkarbodiimidu s 4-dimethylaminopyridinem. Cer-AS16 byl připraven α-bromací palmitové kyseliny, substitucí bromidu hydroxylovou skupinou a N-acylací sfingosinu touto připravenou kyselinou v přítomnosti N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylkarbodiimidu a 1-...
Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán
Kováčik, Andrej ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Uhriková, Daniela (oponent) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Andrej Kováčik Školitel prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán Ceramidy (Cer) se nachází v mezibuněčných prostorech nejsvrchnější vrstvy savčí epidermis, stratum corneum, kde společně s dalšími lipidy (volné mastné kyseliny, cholesterol) tvoří lipidovou kožní bariéru. Kromě sfingosinových (Cer NS) a dihydrosfingosinových Cer (Cer NdS) se ve zdravé savčí epidermis nachází i polární Cer, tj. Cer odvozené od fytosfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 4 sfingoidní báze, tzv. fytoceramidy) a 6-hydroxysfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 6, tzv. 6 hydroxyceramidy). Doposud však nebylo objasněno, jaké postavení mají polární fytoceramidy (Cer NP) a 6- hydroxyceramidy (Cer NH) v bariérové funkci kůže. 6-hydroxyceramidy nejsou navíc komerčně dostupné. Proto bylo prvním cílem práce připravit fyziologické 6 hydroxyceramidy. Byly syntetizovány 6 hydroxylované Cer, tj. Cer NH s dlouhým (C24:0), a Cer EOH s ultradlouhým acylem s esterově vázanou kyselinou linolovou. Trojná vazba byla na trans-dvojnou redukována pomocí selektivní aplikované Trostovy...
Syntéza ceramidu NS pomocí Grubbsovy metateze
Obrdlík, Daniel ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Karabanovich, Galina (oponent)
Ceramidy jsou skupinou lipidů, které se řadí mezi sfingolipidy. Kožní ceramidy mají v organismu několik funkcí. Jsou důležitou součástí lipidové matrix stratum corneum, nejsvrchnější vrstvy epidermis, kde se podílejí na bariérové funkci kůže. Dále plní funkci druhého posla v apoptóze buňky a účastní se mnoha dalších metabolických pochodů. Základní struktura ceramidů je tvořena sfingoidní bází, která je N-acylována mastnou kyselinou. Sfingoidní bází může být sfingosin, fytosfingosin, dihydrosfingosin nebo 6-hydroxysfingosin. Nižší množství ceramidů ve stratum corneum je spojováno s výskytem různých kožních onemocnení, především s atopickou dermatitidou a psoriázou. Projevy těchto onemocnění znatelně zlepšuje topické podávání ceramidů. Exogenně podávané ceramidy pomáhají regenerovat poškozenou kůži a zlepšují hydrataci pokožky. Ovšem není zcela známo, jakým způsobem topicky podávané ceramidy zlepšují průběh nemocí. Cílem práce bylo připravit fyziologický ceramid NS pomocí Grubbsovy metateze a optimalizovat podmínky reakcí pro dosažení co nejvyšších výtěžků. Syntéza ceramidu NS vycházela z pentadekan-1-olu, který byl eliminován na terminální alken. Eliminace byla prováděna třemi různými způsoby. Druhou častí syntézy byla příprava analogu sfingosinu pro Grubsovu metatezi s alkenem. Podařilo se...
Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán
Kováčik, Andrej ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Uhriková, Daniela (oponent) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Andrej Kováčik Školitel prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán Ceramidy (Cer) se nachází v mezibuněčných prostorech nejsvrchnější vrstvy savčí epidermis, stratum corneum, kde společně s dalšími lipidy (volné mastné kyseliny, cholesterol) tvoří lipidovou kožní bariéru. Kromě sfingosinových (Cer NS) a dihydrosfingosinových Cer (Cer NdS) se ve zdravé savčí epidermis nachází i polární Cer, tj. Cer odvozené od fytosfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 4 sfingoidní báze, tzv. fytoceramidy) a 6-hydroxysfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 6, tzv. 6 hydroxyceramidy). Doposud však nebylo objasněno, jaké postavení mají polární fytoceramidy (Cer NP) a 6- hydroxyceramidy (Cer NH) v bariérové funkci kůže. 6-hydroxyceramidy nejsou navíc komerčně dostupné. Proto bylo prvním cílem práce připravit fyziologické 6 hydroxyceramidy. Byly syntetizovány 6 hydroxylované Cer, tj. Cer NH s dlouhým (C24:0), a Cer EOH s ultradlouhým acylem s esterově vázanou kyselinou linolovou. Trojná vazba byla na trans-dvojnou redukována pomocí selektivní aplikované Trostovy...
Permeabilita a mikrostruktura modelových lipidových membrán stratum corneum: srovnání nehydroxylovaných a (R)- a (S)-α-hydroxylovaných ceramidů
Šilarová, Michaela ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Zbytovská, Jarmila (oponent)
Ceramidy jsou látky ze skupiny sfingolipidů, které jsou nezbytné pro správnou funkci kožní bariéry. Kožní bariéra se nachází v nejsvrchnější vrstvě kůže nazývané stratum corneum. Společně s cholesterolem a volnými mastnými kyselinami jsou zde ceramidy zastoupeny v ekvimolárním množství. Kožní ceramidy jsou acylované sfingoidní báze, kterými mohou být buď sfingosin, fytosfingosin, dihydrosfingosin nebo 6-hydroxysfingosin. Sfingoidní báze jsou N-acylovány nehydroxylovanou, α-hydroxylovanou nebo ω-hydroxylovanou mastnou kyselinou. Cílem této práce bylo studium permeability a mikrostruktury modelových membrán obsahující ceramidy s nesubstituovaným (nehydroxylovaným) a α-hydroxylovaným acylem. Dále byl u α-hydroxylovaných ceramidů zkoumán vliv stereochemie hydroxylové skupiny v poloze 2 acylové části. Byly připraveny modelové lipidové membrány obsahující příslušný ceramid, směs mastných kyselin (C16-24), cholesterol a 5% podíl cholesterol-sulfátu. Na takto připravených membránách byly studovány bariérové vlastnosti ceramidů pomocí vybraných permeačních parametrů: relativní ztráta vody přes membránu, elektrická impedance, flux theofylinu a flux indomethacinu. Mikrostruktura a mísitelnost ceramidů s ostatními lipidy byla hodnocena pomocí infračervené spektroskopie a rentgenové práškové difrakce. Výsledky...
Hodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin a směsi dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého a mikrokrystalické celulosy
Vávrová, Kateřina ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Kateřina Vávrová Název diplomové práce: Hodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin a směsi dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého a mikrokrystalické celulosy Cílem této práce bylo zhodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin, mikrokrystalickou celulosu a jednoho ze dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého. Byl sledován vliv složení tabletoviny na disoluci tablet. Tablety byly slisovány ze směsí, které obsahovaly mikrokrystalickou celulosu, hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát a dihydrát. Tyto látky byly použity jako plniva. Připravené směsi obsahovaly theofylin jako modelovou účinnou látku a jako kluznou látku stearan hořečnatý. Následně byly provedeny disoluční testy. Při testech byla využita košíčková metoda. Jako disoluční médium byla použita 0,1M kyselina chlorovodíková. Z výsledků této práce jsme došli k závěrům, že jsme schopni ovlivňovat celkové množství uvolňovaného theofylinu a jeho rychlost uvolňování různým poměrem mikrokrystalické celulosy a jednoho ze dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého. Nejrychleji se theofylin uvolňoval z tablet, které obsahovaly vysoký podíl mikrokrystalické celulosy. S klesající koncentrací...
Syntéza ceramidu NS pomocí Grubbsovy metateze
Obrdlík, Daniel ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Karabanovich, Galina (oponent)
Ceramidy jsou skupinou lipidů, které se řadí mezi sfingolipidy. Kožní ceramidy mají v organismu několik funkcí. Jsou důležitou součástí lipidové matrix stratum corneum, nejsvrchnější vrstvy epidermis, kde se podílejí na bariérové funkci kůže. Dále plní funkci druhého posla v apoptóze buňky a účastní se mnoha dalších metabolických pochodů. Základní struktura ceramidů je tvořena sfingoidní bází, která je N-acylována mastnou kyselinou. Sfingoidní bází může být sfingosin, fytosfingosin, dihydrosfingosin nebo 6-hydroxysfingosin. Nižší množství ceramidů ve stratum corneum je spojováno s výskytem různých kožních onemocnení, především s atopickou dermatitidou a psoriázou. Projevy těchto onemocnění znatelně zlepšuje topické podávání ceramidů. Exogenně podávané ceramidy pomáhají regenerovat poškozenou kůži a zlepšují hydrataci pokožky. Ovšem není zcela známo, jakým způsobem topicky podávané ceramidy zlepšují průběh nemocí. Cílem práce bylo připravit fyziologický ceramid NS pomocí Grubbsovy metateze a optimalizovat podmínky reakcí pro dosažení co nejvyšších výtěžků. Syntéza ceramidu NS vycházela z pentadekan-1-olu, který byl eliminován na terminální alken. Eliminace byla prováděna třemi různými způsoby. Druhou častí syntézy byla příprava analogu sfingosinu pro Grubsovu metatezi s alkenem. Podařilo se...
Syntéza a studium 1-O-acylceramidů
Jon, Vojtěch ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Opálka, Lukáš (oponent)
Extracelulární matrix nejsvrchnější vrstvy kůže tzv. stratum corneum (SC), je složena z ceramidů (Cer), cholesterolu (Chol), volných mastných kyselin (FFA) a cholesterol-sulfátu (CholS). Cer hrají důležitou roli ve správné bariérové funkci savčí epidermis. V nedávné době byl v lidské SC nalezen nový typ sfingolipidů tj. 1-O-acyl-Cer, jejich role v SC je však neznámá. Tyto druhy Cer tvoří sfingosin (S), jenž je N-acylován nehydroxylovanou nebo α- hydroxylovanou mastnou kyselinou a navíc je hydroxy skupina v poloze 1 sfingosinu acylována další mastnou kyselinou (lignocerovou kyselinou, C24 nebo palmitovou kyselinou, C16). Protože 1-O-acyl-Cer nejsou komerčně dostupné, dali jsme si za cíl připravit fyziologické 1-O-acyl-Cer tj. Cer-24NS16, Cer-16NS16 a Cer-24AS16. Naším dalším cílem je studium jejich vlivu na permeabilitu a mikrostrukturu modelových kožních lipidových membrán. 1-O-acyl-Cer byly syntetizovány acylací primárního hydroxylu Cer-NS16 nebo Cer-AS16 palmitovou nebo lignocerovou kyselinou pomocí N-(3-dimethylaminopropyl)-N'- ethylkarbodiimidu s 4-dimethylaminopyridinem. Cer-AS16 byl připraven α-bromací palmitové kyseliny, substitucí bromidu hydroxylovou skupinou a N-acylací sfingosinu touto připravenou kyselinou v přítomnosti N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylkarbodiimidu a 1-...
Syntéza lidských ω-O-acylceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérové vlastnosti kožních lipidových membrán
Opálka, Lukáš ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Hampl, František (oponent) ; Kučerka, Norbert (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Lukáš Opálka Školitel: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce: Syntéza lidských ω-O-acylceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérové vlastnosti kožních lipidových membrán Hlavním cílem této práce bylo připravit a dále studovat lidské acylceramidy (acylCer, ceramidy typu EO) se zaměřením na objasnění vztahu mezi koncentrací acylCer, strukturou jejich polární hlavy, schopností tvořit lamelární fáze a permeabilitou modelových lipidových membrán. Dalším cílem bylo připravit ceramid-1-fosfáty pro studium jejich signalizační role v kožní bariéře a analog gangliosidu GM1 s kratším acylem jako standard pro analýzu těchto lipidů. Ceramidy (Cer) patří do rodiny sfingolipidů. Jsou to centrální molekuly v metabolismu sfingolipidů a podílejí se jak na regulačních procesech v buňkách, tak na bariérové funkci lidské kůže. Hlavní kožní bariéru představuje stratum corneum (SC), což je nejsvrchnější vrstva kůže. Účelem SC je udržet homeostázu vnitřního prostředí a zabránit průniku exogenních látek, alergenů a bakterií do organismu. AcylCer se skládají ze sfingoidní báze, která je acylována ultra-dlouhou (≥ 30C) kyselinou, na jejíž ω-hydroxylové skupině je vázaná kyselina...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vavrová, Katarína
14 VÁVROVÁ, Kateřina
2 Vávrová, Karolína
2 Vávrová, Katka
4 Vávrová, Klára
1 Vávrová, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.