National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Mobilizace antropogenních polutantů v nenasycené zóně a jejich vliv na kontaminaci vodních zdrojů s využitím stabilních izotopů
Česká geologická služba, Praha ; Válková, Ivana ; Doušová, Barbora ; Bruthans, Jiří ; Lněničková, Zdena ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renáta ; Buzek, František
Infiltrujicí srážky transportují rozpuštěné antropogenní polutanty jako dusičnany, sulfáty nebo fosforečnany nenasycenou zónou do podzemních vod a kontaminují podzemní vodu. Projekt je zaměřen na kvantifikaci transportu infiltrujících srážek a rozpuštěných polutantů do podzemních a povrchových vod. Obsahuje data získaná v oblasti Káraného, střední části toku Labe v úseku mezi Nymburkem a Kostelcem nad Labem včetně jejich vyhodnocení.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Mobilizace antropogenních polutantů v nenasycené zóně a jejich vliv na kontaminaci vodních zdrojů s využitím stabilních izotopů
Česká geologická služba, Praha ; Válková, Ivana ; Bruthans, Jiří ; Lněničková, Zdena ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renáta ; Buzek, František
Cílem úkolu je stanovení rychlosti a rozsahu transportu infiltrujicích srážek a rozpuštěných polutantů v nenasycené zóně kvarterních sedimentů (kvartérní terasy Káraný), odvození obecných vztahů mezi srážkami a vstupem kontaminace v daném prostředí a návrhu opatření pro snížení kontaminace ve stávajících vodních zdrojích. V oblasti Lité a Dědiny jde o identifikaci zdrojů eutrofizace a jejich vliv na následné znečištění zdrojů podzemních vod v oblasti a stanovení dynamiky přenosu polutantů ze zemědělské činnosti do povrchových toků a následně do dalších zdrojů. V roce 2007 byla instalována odběrová zařízení, provedeny kontrolní odběry, půdní sondy na stávající obsahy polutantů a režimní sledování srážek.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Mobilizace antropogenních polutantů v nenasycené zóně a jejich vliv na kontaminaci vodních zdrojů s využitím stabilních izotopů
Česká geologická služba, Praha ; Válková, Ivana ; Doušová, Barbora ; Bruthans, Jiří ; Lněničková, Zdena ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renáta ; Buzek, František
Cílem úkolu je stanovení rychlosti a rozsahu transportu infiltrujicích srážek a rozpuštěných polutantů v nenasycené zóně kvartérních sedimentů (kvartérní terasy Káraný), odvození obecných vztahů mezi srážkami a vstupem kontaminace v daném prostředí a návrh opatření pro snížení kontaminace ve stávajících vodních zdrojích. V oblasti Lité a Dědiny jde o identifikaci zdrojů eutrofizace a jejich vliv na následné znečištění zdrojů podzemních vod v oblasti a stanovení dynamiky přenosu polutantů ze zemědělské činnosti do povrchových toků a následně do dalších zdrojů. Zpráva se zabývá kvantifikací transportu infiltrace a rozpuštěných polutantů do podzemních a povrchových vod v oblasti Káraného, Tatců a Zelenče.
Labe IV: Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Aquatest a. s. - divize 42 ; Progeo s. r. o. ; Česká geologická služba, Praha ; Válková, Ivana ; Herrman, Zdeněk ; Milický, Martin ; Čurda, Stanislav ; Čejková, Bohuslava ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renata ; Buzek, František
Zpráva zpracovává výsledky získané během třetího roku řešení projektu. Sledovány jsou zdroje v povodí Orlice a na pravém břehu Labe mezi Jizerou a Mělníkem. Zdroje byly studovány, jak reagují na srážky a původ dusičnanové kontaminace v závislosti na čase. Rozpracováno je modelové řešení proudění ve sledovaných oblastech.
Labe IV: Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Česká geologická služba, Praha ; Válková, Ivana ; Herrman, Zdeněk ; Milický, Martin ; Jačková, Ivana ; Čurda, Stanislav ; Kadlecová, Renata ; Buzek, František
Zpráva zpracovává výsledky získané během druhého roku řešení projektu. Sledovány jsou zdroje v povodí Orlice a na pravém břehu Labe mezi Jizerou a Mělníkem. Zdroje byly studovány, jak reagují na srážky a původ dusičnanové kontaminace v závislosti na čase. Pro území jednotlivých zdrojů byly zpracovány hydraulické modely v programu MODFLOW. Proudnice a simulované doby zdržení jsou počítány pomocí programu MODPATH.
Labe IV: Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Aquatest a. s. - divize 42 ; Progeo s. r. o. ; Česká geologická služba, Praha ; Válková, Ivana ; Herrman, Zdeněk ; Milický, Martin ; Čurda, Stanislav ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renata ; Buzek, František
Zpráva zpracovává výsledky získané během druhého roku řešení projektu. Sledovány jsou zdroje v povodí Orlice a na pravém břehu Labe mezi Jizerou a Mělníkem. Zdroje byly studovány, jak reagují na srážky a původ dusičnanové kontaminace v závislosti na čase. Pro území jednotlivých zdrojů byly zpracovány hydraulické modely v programu MODFLOW. Proudnice a simulované doby zdržení jsou počítány pomocí programu MODPATH.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Mobilizace antropogenních polutantů v nenasycené zóně a jejich vliv na kontaminaci vodních zdrojů s využitím stabilních izotopů
Česká geologická služba, Praha ; Válková, Ivana ; Doušová, Barbora ; Bruthans, Jiří ; Lněničková, Zdena ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renáta ; Buzek, František
Cílem úkolu je stanovení rychlosti a rozsahu transportu infiltrujicích srážek a rozpuštěných polutantů v nenasycené zóně kvartérních sedimentů (kvartérní terasy Káraný), odvození obecných vztahů mezi srážkami a vstupem kontaminace v daném prostředí a návrh opatření pro snížení kontaminace ve stávajících vodních zdrojích. V oblasti Lité a Dědiny jde o identifikaci zdrojů eutrofizace a jejich vliv na následné znečištění zdrojů podzemních vod v oblasti a stanovení dynamiky přenosu polutantů ze zemědělské činnosti do povrchových toků a následně do dalších zdrojů. Zpráva se zabývá kvantifikací transportu infiltrace a rozpuštěných polutantů do podzemních a povrchových vod v oblasti Káraného, střední části Labe. Jsou uvedeny dva odborné články, prezentující výsledky projektu.

See also: similar author names
2 Valková, Irena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.