Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
CNT composite - polishing methods and metalic coating
Thoř, Tomáš ; Václavík, Jan ; Vápenka, David
This study summarizes R&D tasks done in order to develop technology for polishing and metallic coating of CNT composite for optical and radiofrequency applications. Development was done on two types of material samples:\n- Material for the MIRROR demonstrator\n- Material for the FEEDHORN demonstrator
Feedhorn Coating - research report
Václavík, Jan
The report contains a description of the developed methods for metalizing of prototype of the FEEDHORN demonstrator, which is made up of a specially shaped carbon fiber composite carrier and a CNT layer. The report contains the results and comments for future construction of similar types of devices.
Device calibration.
Melich, Radek ; Václavík, Jan ; Žídek, Karel
The device has to be calibrated in absolute terms for its brightness response. This will be facilitated by a combination of an integrating sphere and collimating objective. The emitted total light intensity will be controlled by a reference photodiode inside the integrating sphere.
Selection process of an observation objective with respect to minimal glare level
Melich, Radek ; Václavík, Jan ; Žídek, Karel
An observation objective (OO) that will image the projection screen on the camera detector is necessary to choose in a such a way that its glare performance is traced. This objective feature is not documented by an objective supplier, therefore we design a procedure that enable us to relatively compare the objective between each other.
Measurement of camera spectral response
Melich, Radek ; Václavík, Jan ; Žídek, Karel
Spectral response of the camera will be measured using monochromator in conjunction with an integration sphere. Camera without objective will be placed in one port of the integrating sphere and light beam from monochromator will be fed into perpendicular port. Sensor of the camera sensor will be therefore uniformly illuminated by diffused light from monochromator. Proposed FWHM of the monochromator is 15 nm as a trade-off between light intensity provided by monochromator and deformation of spectral characteristic (Picture XY). Diameter of the integrating sphere has to be larger than 100 mm to ensure uniform illumination over sensor area.
NEOSTEL Collimator Realization Detailed Optical Design.
Melich, Radek ; Steiger, Lukáš ; Václavík, Jan ; Vít, T.
The aim of this document is to describe the optical design of the Alignment Collimator for the NEOSTEL telescope. The document describes proposed optical and mechanical design. It consists of several parts:\n• Optical design and its tolerance analysis\n• Ghost image analysis\n• Stray light analysis\n• Mechanical design and FEM analysis
Evaluation of selected parameters of a LIBA2000 glass melt according to ISO 12123.
Václavík, Jan
Measurement of refractive indices of samples, specifically refractive indicies nd, ne and Abbe numbers for spectral lines d and e. Assesment of refractive index variation, internal spectal transmitance and amount of striae in samples.\n
Interpolace obrazů
Václavík, Jan ; Odstrčilík, Jan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním některých interpolačních metod, při použití na různé druhy šedotónových 2D obrazů. Z hlavní části je zaměřena na lineární, kvadratickou a kubickou metodu a jejich kvalitativní vyhodnocení pro několika násobnou změnu obrazového rozlišení. K samotnému provedení analýzy je použito programové prostředí Matlab.
Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku
Bartálová, Michaela ; Václavík, Jan (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti společnosti Aeroservis, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2006 – 2009 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické přidané hodnoty. Na základě zjištěných skutečností navrhuji opatření, která pomohou ke zvýšení výkonnosti této společnosti.
Segmentace a modelování cévního stromu ve snímcích sítnice
Václavík, Jan ; Odstrčilík, Jan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Studie cévního stromu v obrazech sítnice mají využití nejen na poli medicíny, ale také biometrie. Matematický popis cévního řečiště sítnice by mohl pomoci k ulehčení a vylepšení diagnóz některých chorob, k jejich automatické lokalizaci nebo k urychlení identifikace a verifikace osob. Cílem práce je navrhnout a vytvořit algoritmus, který bude automaticky aproximovat hlavní retinální cévy parabolickou, lineární a kvartickou funkcí. Hlavní část práce je tedy věnována této problematice včetně segmentace cévního řečiště pomocí Gaborových filtrů, morfologické eroze, prahování, skeletonizace, a výsledné optimalizace aproximačního modelu. Na závěr je diskutována kvalita vytvořeného modelovacího algoritmu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Václavík, J.
1 Václavík, Jakub
8 Václavík, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.