Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 247 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Flow in Branched Channel
Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
Flow in a branched channel is investigated experimentally using the PIV method. The branches are issuing from the main cannel perpendicularly, all channels are of rectangular cross-section. The time-mean flow-fields in the main channel and in the branches are studied in details.
Measurement of Turbulence in LP Part of the 1090 MW Steam Turbine
Antoš, Pavel ; Uruba, Václav ; Jonáš, Pavel ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav ; Hoznedl, M. ; Sedlák, K.
The aim of the paper is to demonstrate a use of the hot-wire anemometry for measurement of turbulent fluctuation in a steam turbine. Measurement technique and used methods are presented in the paper. An experimental research was performed in the last stage of LP (lowpressure) part of the 1090 MW steam turbine in nuclear power-plant turbine. The last moving steel blade has a length of 1220 mm. The experiment was carried out by Institute of Thermomechanics of Czech Academy of Science (IT CAS) in cooperation with Doosan Škoda Power s.r.o. (DSPW), the manufacturer of the turbine.
The Experimental Study of Aeroelastic Coupling of the Moveable Blade Grid with the Flow Field at Reynolds Number up to 150 000
Procházka, Pavel P. ; Uruba, Václav ; Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav
This experimental study was conducted to help clarify an aeroelastic coupling in the case of rotational periodic bodies. The blade grid was placed behind the outlet of the blow-down wind tunnel. Three of five blades were constructed to allow vertical position changing by the action of three shakers. Particle Image Velocimetry was used to study the flow field statistical and dynamical parameter. The parameters, whose presence indicates the aeroelastic coupling, are searched.
On 3D Structure of Wake Behind an Inclined Plate
Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
The flow-field behind an inclined plate was investigated experimentally using stereo PIV method providing all 3 velocity vector components in the measuring plane. Flow structure in several measuring planes perpendicular to the main flow was studied. Statistical characteristics were evaluated in the measuring planes. The downwash angle was assessed as well to consider its effect on the lift generation mechanism. The dynamical behavior was studied using Proper Orthogonal Decomposition of velocity fields in measuring planes. The dominant (most energetic) structures were evaluated and presented. The detected structures are of the form of streamwise vortices combined with high-and low-velocity streaks.
Proudění v modelu ventilu II
Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
Zpráva obsahuje výsledky měření na druhém modelu ventilu. Navazuje na předchozí zprávu. Účelem studie je zmapovat fyzikální mechanismy vzniku nestacionarit, které souvisejí se stabilitou smykových oblastí při proudění ventilem.
Proudění v modelu ventilu I
Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
Zpráva obsahuje výsledky měření na modelu ventilu. Jako vzor posloužil typický ventil používaný pro regulaci páry ve vstupním potrubí parní turbíny. Účelem studie je zmapovat fyzikální mechanismy vzniku nestacionarit, které souvisejí se stabilitou smykových oblastí při proudění ventilem.
Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech
Novotný, Jaroslav ; Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního proudění popsaného N-S rovnicemi a různými modely turbulence. Porovnáním výpočtu a s experimentem vychází nejlépe k-epsilon model bez stěnových funkcí.
Pod analysis of stereo PIV data from wake behind an inclined plate
Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P.
The motivation of the experiments is to study the flow dynamics and topology behind an airfoil. The airfoil is modeled by a simple flat plate with rounded leading and trailing edges. To obtain an information about the 3D structure of the flow the stereo PIV method is applied in the plain behind the plate oriented perpendicularly to the main flow. The flow dynamics topology could be studied using POD method revealing the most energetic fluctuation topologies. The POD is typically applied on a 2-component vector fields. In the presented paper the POD will be used for 3-component vector field resulting from the stereo PIV method.
The experimental study of aeroelastic coupling of the moveable blade grid with the flow field at Reynolds number up to 150 000
Procházka, Pavel ; Uruba, Václav ; Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav
This experimental study was conducted to help clarify an aeroelastic coupling in the case of rotational periodic bodies. The blade grid was placed behind the outlet of the blow-down wind tunnel. Three of five blades were constructed to allow vertical position changing by the action of three shakers. Particle Image Velocimetry was used to study the flow field statistical and dynamical parameter. The parameters, whose presence indicates the aeroelastic coupling, are searched.
Urban Ventilation Dependence on Geometric Configuration
Kukačka, Libor ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Carpentieri, Matteo (oponent) ; Uruba, Václav (oponent)
Název práce: Ventilace městské zástavby v závislosti na jejím geometrickém uspořádání Autor: RNDr. Ing. Libor Kukačka Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Cílem práce je výzkum vlivu geometrie městské zástavby na její ventilaci za použití fyzikálního modelování proudění v aerodynamickém tunelu. Za účelem měření advektivního a turbulentního transportu znečištění uvnitř složité geometrie městské zástavby, navíc ve vysokém časovém rozlišení, byla vyvinuta speciální měřící metoda. Touto metodou bylo nejprve proměřeno šíření znečištění napříč křižovatkou uvnitř zjednodušené zástavby z přízemního bodového zdroje umístěného v uličním kaňonu, a to pro čtyři různé směry větru. Následně bylo simulováno šíření znečištění ve složitější zástavbě, přičemž bylo použito přízemního liniového zdroje znečištění vlastní konstrukce, pomocí něhož byly modelovány emise z automobilové dopravy. V rámci tohoto experimentu byly proměřeny tři typy uličních kaňonů s různou geometrií při kolmém a šikmém směru větru na podélnou osu kaňonů. Na základně proměření svislých bočních a vodorovných ploch uzavírající uliční kaňony byl zjištěn zásadní vliv geometrie městské zástavby a směru nabíhajícího větru na procesy ventilace. Zatímco v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 247 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.