Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tmelený objektiv Steinheilova typu
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Jareš, Daniel ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině 19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou.
Dalekohledy typu Dall-Kirkham
Rail, Zdeněk ; Ulrichová, Iva ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Referát se zabývá optickými vadami dvojzrcadlových dalekohledů s elipsoidálními primárními a sférickými sekundárními zrcadly. Systém byl objeven na konci dvacátých let minulého století Horacem Dallem a Alanem Kirkhamem. Jeho optické prvky jsou snadno vyrobitelné a měřitelné. Tyto dalekohledy lze vybavit korektory a vytvořit z nich víceúčelové přístroje jak pro planetární pozorování, tak pro fotografování širokých zorných polí. Několik takových přístrojů bylo vyrobeno i v dílně Centra Toptec v Turnově.
Kvalita v pedagogicko-psychologickém poradenství. Prevence sociálně nežádoucích jevů v Ústeckém kraji
Ulrichová, Iva ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Slavíková, Ivana (oponent)
Vzdělávání je investicí osobní i společenskou, proto je důležité, aby bylo co nejkvalitnější a přinášelo očekávané ekonomické, sociální i osobní efekty. Součástí vzdělávací soustavy jsou také služby pedagogicko-psychologického poradenství, jejichž úkolem je pomáhat dětem a dospívajícím řešit obtíže ve výchovně vzdělávacím procesu i při volbě povolání. V České republice je pedagogicko-psychologické poradenství zajišťováno zejména na úrovni škol a školských poradenských zařízení. Na rozdíl od kvality a efektivity vzdělávání se dosud kvalitě poradenských služeb, pod které také spadají služby diagnostické, metodické a preventivní, nevěnovala patřičná pozornost. Pracovníci poradenských zařízení při tom poskytují služby nejenom dětem a jejich rodičům, ale také pedagogickým pracovníkům škol. Jedním z úkolů poradenských zařízení, který v současnosti nabývá na významu, je poskytování služeb primární prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Proto se text práce zaměřuje na pedagogicko-psychologické poradenství, jeho počátky, vývoj a současný stav, na možnosti hodnocení kvality poradenských služeb. Stěžejním úkolem magisterské práce je zprostředkování pohledu na reálnou situaci pracovníků - metodiků prevence Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických...
P3-TOP-TN-15001 Achievable microroughness of ASPIICS optical glass elements
Bartoníček, Jiří ; Budasz, Jiří ; Hadincová, Ivana ; Horodyská, Petra ; Kaucká, Iva ; Kovačičinová, Jana ; Lédl, Vít ; Melich, Radek ; Pleštil, Jan ; Poláková, Ivana ; Procháska, František ; Psota, Pavel ; Rail, Zdeněk ; Šípová, Gabriela ; Šrajer, Bohdan ; Ulrichová, Iva ; Václavík, Jan ; Vápenka, David ; Vít, Tomáš
The scope of this document is describe a test that investigates an achievable micro-roughness realized on different types of optical glasses [R1] that are planned to be employed for realization of PROBA3 coronagraph telescope. The test is realized with respect to the technological manufacturing possibilities of optical elements at TOPTEC facility.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.