Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Body fluid exosomes as potential carriers of Huntington’s disease biomarkers
Kupcová Skalníková, Helena ; Červenka, Jakub ; Bohuslavová, Božena ; Turnovcová, Karolína ; Vodička, Petr
Huntington’s disease (HD) is a hereditary neurodegenerative disorder characterized by a progressive motor, behavioural, and cognitive decline, ending in death. The cause of HD is an abnormal expansion of CAG repeats in HTT gene resulting in prolonged polyglutamine (polyQ) sequence in huntingtin protein (HTT). Huntingtin is a large protein (348 kDa) expressed ubiquitously through the body, with highest expression in the brain and testes. To study HD pathophysiology and to test experimental therapies, a transgenic HD minipig (TgHD) model expressing N-terminal part (N548-124Q) of human mutated huntingtin (mHTT) under the control of human huntingtin promoter was created in Libechov. Beside the mild neurological impairment, the TgHD boars show decreased fertility after 13th month of age.
Migrace a implantace mezenchymálních kmenových buněk.
Porkertová, Michaela ; Tlapáková, Tereza (vedoucí práce) ; Turnovcová, Karolína (oponent)
Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) jsou multipotentní progenitorové buňky pocházející z mezodermální zárodečné vrstvy embrya obratlovců. Tyto buňky jsou schopné diferencovat v různé buněčné typy, jako jsou například adipocyty, chondrocyty, osteocyty a další. Diferenciační potenciál MSCs úzce souvisí s jejich dalšími schopnostmi, a to s regulací imunitního systému a regenerací poškozených tkání. Po poranění MSCs migrují do zasažených oblastí, kde potlačují imunitní reakci a redukují tak zánět. Dále také podporují regeneraci postiženého místa tím, že diferencují v buněčné typy podle aktuální potřeby organismu. To nás přivádí k nejvýznamnější vlastnosti MSCs - a to k jejich migračnímu potenciálu. MSCs jsou schopny migrovat po těle krevním řečištěm a do tkání se dostávají složitým mechanismem za pomoci mnoha faktorů. Cílem této práce je formou literární rešerše zpracovat souhrnný přehled současných poznatků o MSCs, jejich migraci a implantaci.
Využití kmenových buněk v experimentálním modelu iktu
Turnovcová, Karolína ; Jendelová, Pavla (vedoucí práce) ; Bojar, Martin (oponent) ; Mazurová, Yvona (oponent)
Kmenové buňky různého původu patří mezi nadějné terapeutické nástroje v léčbě akutního poškození mozku. V této práci jsme se věnovali možnému využití neurálních prekurzorů derivovaných z lidských pluripotentních kmenových buněk v experimentální léčbě iktu, hodnotili jsme růstové vlastnosti a fenotyp lidských mesenchymálních buněk pěstovaných v různých médiích a dále jsme představili nové superparamagnetické nanočástice železa pro intracelulární značení buněk využitelné jako kontrastní látky pro zobrazování magnetickou rezonancí. Naše výsledky potvrdily, že pluripotentní buňky je možno úspěšně diferencovat směrem k transplantabilním neurálním a neuronálním prekurzorům a to jak lidské embryonální kmenové buňky, tak lidské indukované pluripotentní buňky. Tyto buňky potvrzují schopnost kopírování vývoje neuroektodermové linie charakterizované expresí markerů, které jsou obdobně popsané z vývoje neurální tkáně in vivo. Na základě těchto markerů jsme charakterizovali takto in vitro vznikající neurální prekurzory a progenitory a definovali vhodný profil neurálních prekurzorů bezpečný pro transplantaci. Popsali jsme dvojí efekt těchto transplantovaných buněk - jedním efektem je časně nastupující a dočasný parakrinní efekt transplantovaných buněk, druhým efektem je vyzrávání a zapojení transplantovaných...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.