National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Diagnosing Parkinson's disease from analysis of speech recording
Vymlátil, Petr ; Trzos, Michal (referee) ; Lněnička, Jakub (advisor)
This thesis is focused on diagnosing Parkinson’s disease from analysis of speech recording. Introduction of this work deals with description of voice production mechanism, it’s basic qualities and influence of hypokinetic dysarthria on speech. In next chapter, there is described voice signal and some methods of it’s preprocessing. Next part continues dealing with description of chosen individual symptoms, which are needed for PD diagnosing, followed by definition of chosen reduction methods and classifiers. There is a comparison of classify succes of naive bayes classifier, depending on chosen reduction method in last chapter of this work.
Modelling of closed space acousticsby the beam method
Ryšavý, Marek ; Orlovský, Kristián (referee) ; Trzos, Michal (advisor)
The bachelor thesis describes the modeling of room acoustics using the ray tracing method. The first chapter deals with a general description of the basic properties of acoustic environment (wave acoustics, statistical acoustics and geometric acoustics). Then are described methods of calculating geometrical acoustics (image-source method, ray-tracing method and beam-tracing method). In the second chapter of this work is described in detail ray tracing methods and algorithm for calculate room acoustic using this method.
OpenCL standard
Michlovský, Jakub ; Trzos, Michal (referee) ; Průša, Zdeněk (advisor)
This work discussed about the OpenCL standard, which can use video card for accela- ration intensice calculations. In first part is an detail analyze of architecture of standard and support by major hardware manufacturers and operating systems. In the second part is described a creation and implementation of the application for adjustment of the picture. Whole work is ended by comparative measurment of the time of recon to processor and on the graphic card.
Real-Time Audio Signal Processing in Embedded Computer
Novák, Pavel ; Trzos, Michal (referee) ; Schimmel, Jiří (advisor)
The Bachelor thesis deals with operating systems, particularly with Windows Embedded Standard 7 for built-in computers. The first part of the thesis is focused on the most compact installation development. The second one is oriented on sound card and sound interface ASIO driver installation. The application for the real time sound processing inTone is also described in detail there.
Internet applications in .NET Framework
Volovec, Miroslav ; Trzos, Michal (referee) ; Lattenberg, Ivo (advisor)
This work shows wide possibilities of .NET Framework usage. Describes development of instant messaging system. Description of this system includes production of service oriented application, web client and finally Windows application made with WPF. It's target is to show possibilities of software development using innovative methods and tools, that the Microsoft .NET platrofm offers
Modern Methods of Time-Frequency Warping of Sound Signals
Trzos, Michal ; Rakús, Martin (referee) ; Průša, Zdeněk (referee) ; Schimmel, Jiří (advisor)
Tato práce se zabývá reprezentací nestacionárních harmonických signálů s časově proměnnými komponentami. Primárně je zaměřena na Harmonickou transformaci a jeji variantu se subkvadratickou výpočetní složitostí, Rychlou harmonickou transformaci. V této práci jsou prezentovány dva algoritmy využívající Rychlou harmonickou transformaci. Prvni používá jako metodu odhadu změny základního kmitočtu sbírané logaritmické spektrum a druhá používá metodu analýzy syntézou. Oba algoritmy jsou použity k analýze řečového segmentu pro porovnání vystupů. Nakonec je algoritmus využívající metody analýzy syntézou použit na reálné zvukové signály, aby bylo možné změřit zlepšení reprezentace kmitočtově modulovaných signálů za použití Harmonické transformace.
Applications of wavelet transform in Mathematica and Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (referee) ; Rajmic, Pavel (advisor)
This thesis focuses on image processing using wavelet transform. The usage of wavelet transform is analysed especially for image compression and image noise reduction purposes. The analysis describes in detail aspects and application of the following wavelet transform methods: CWT, DWT, DTWT, 2D DWT. The thesis further explains the meaning of the mother wavelet and studies certain specific kinds of wavelets, kinds of thresholding and its purposes and also touches on the JPEG2000 standard. Mathematica and Sage software packages were used to design algorithms for image compression and image noise reduction, utilising relevant wavelet transform findings. The concluding part of the thesis compares the two software packages and results obtained using different algorithms.
Applications of wavelet transform in Mathematica and Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (referee) ; Rajmic, Pavel (advisor)
This thesis focuses on image processing using wavelet transform. The usage of wavelet transform is analysed especially for image compression and image noise reduction purposes. The analysis describes in detail aspects and application of the following wavelet transform methods: CWT, DWT, DTWT, 2D DWT. The thesis further explains the meaning of the mother wavelet and studies certain specific kinds of wavelets, kinds of thresholding and its purposes and also touches on the JPEG2000 standard. Mathematica and Sage software packages were used to design algorithms for image compression and image noise reduction, utilising relevant wavelet transform findings. The concluding part of the thesis compares the two software packages and results obtained using different algorithms.
Distributed systems for cryptoanalysis
Vašek, Jiří ; Trzos, Michal (referee) ; Sobotka, Jiří (advisor)
This thesis should introduce a reader with basic objectives of parallel computing followed by distributed systems. The thesis is also aimed at description of cryptographic attacks. The main point should be to obtain theoretic information for design of distributed system for cryptoanalysis.
Decision Tree Design Based on Evolutionary Algorithms
Benda, Ondřej ; Trzos, Michal (referee) ; Karásek, Jan (advisor)
Tato diplomová práce pojednává o dvou algoritmech pro dolování z proudu dat - Very Fast Decision Tree (VFDT) a Concept-adapting Very Fast Decision Tree (CVFDT). Je vysvětlen princip klasifikace rozhodovacím stromem. Je popsána základní myšlenka konstrukce stromu Hoeffding Tree, který je základem pro algoritmy VFDT a CVFDT. Tyto algoritmy jsou poté rozebrány detailněji. Dále se tato práce zabývá návrhem algoritmu Genetického Programování (GP), který je použit pro vytváření klasifikátoru obrazových dat. Vytvořený klasifikátor je použit jako alternativní způsob klasifikace objektů v obraze ve frameworku Viola-Jones. V práci je rozebrána implementace algoritmů, které jsou implementovány v jazyce Java. Algoritmus GP je integrován do knihovny “Image Processing Extension” programu RapidMiner. Algoritmy VFDT a CVFDT jsou testovány na syntetických a reálných textových datech. Algoritmus GP je testován na klasifikaci obrazových dat a následně vytvořený klasifikátor je otestován na detekci obličejů v obraze.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.