Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Parallels between Woody Allen's film Blue Jasmine and Tennessee Williams' play A Streetcar Named Desire
Trnková, Jana ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Chalupský, Petr (oponent)
Cílem této bakalářská práce je dokázat, že Woody Allen může být považován za postmoderního autora, především na základě použití intertextuality v jeho psaní. Jako předmět podrobného zkoumání je použit film Wodyho Allena Jasmíniny slzy, který je srovnáván s klasickým dramatem Tennesseho Williamse Tramvaj do stanice Touha. Práce se věnuje také pojmům postmodernismus a intertextualita a jejich užití v literatuře a filmu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Role a možnosti vlády v oblasti podpory společenské odpovědnosti firem
Trnková, Jana ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Kučera, Rudolf (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá rolí a možnostmi vlád evropských národních států v oblasti propagace a podpory tzv. společensky odpovědného chování firem (Corporate Social Responsibility, CSR). Společensky odpovědné chování firem je v současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat celosvětově i evropsky, zejména v souvislosti s globalizačními procesy a rostoucí mocí firemního sektoru, která však často není přímo spojena s odpovědností firem ke společnosti, ve které podnikají. Přímá propagace odpovědného firemního chování se v Evropské unii stala integrální součástí Lisabonského procesu i vládních politik členských států EU. Hovoří se v této souvislosti dokonce o novém "evropském podnikatelském modelu".1 Dle definice Evropské unie představuje společensky odpovědné chování firem ,,dobrovolný závazek podniků integrovat sociální a environmentální hlediska do každodenních firemních operací a interakcí s okolím. "2 Předkládaná práce se po úvodním představení tématu CSR soustředí na analýzu evropské politiky v oblasti společenské odpovědnosti firem v letech 1995-2005, přičemž podkladem к této analýze je studium a shrnutí klíčových pozičních dokumentů Unie v oblasti CSR. Stěžejní část práce pak tvoří analýza konkrétních vládních strategií v členských státech EU (celkem 13 vybraných), kterými se tyto vlády...
Projevy stresu u adolescentů
TRNKOVÁ, Jana
Cílem diplomové práce je základní orientace v tématu zabývajícím se stresu u adolescentů a v pojmech souvisejících s tímto tématem. Cílem práce je porovnání jednotlivých projevů stresu u adolescentů na gymnáziích. Teoretická část práce definuje základní pojmy ? náročné životní situace, stres, frustrace, konflikty, únik, agrese, copingové strategie, antistresové programy a dále pojmy týkající se dospívání ? věková období, pubescence, adolescence, důsledky stresu u adolescentů. Praktická část kvalifikační práce definuje cíle a předpoklady měření, popisuje využitou metodu měření, přibližuje průběh výzkumu a závěr práce ověřuje stanovené předpoklady.
Produkce veřejných statků v Jihočeském kraji
TRNKOVÁ, Jana
První část práce popisuje teoreticky statky a veřejný sektor. Vysvětluje problematiku veřejných statků a jejich financování. Veřejné statky je velmi široký pojem, proto jsem si pro praktickou analýzu zvolila pouze mateřské, základní a střední školství v období 2004-2007.
Hospital logistics
Horváth, Stanislav ; Pernica, Petr (vedoucí práce) ; Trnková, Jana (oponent)
Teoretický popis logistických technológií a integrácie logistického reťazca a ich aplikácia na nemocničné prostredie. Popis a analýza materiálového hospodárstva Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Návrh integrácie logistického reťazca a návrh riešenia skladového hospodárstva VFN cez centrálny sklad. Návrh riešenia nemocničnej logistiky v Prahe na úrovni city logistiky.

Viz též: podobná jména autorů
9 TRNKOVÁ, Jana
1 TRNKOVÁ, Julie
1 Trnková, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.