Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Specifický vývoj řeči u dětí s autismem a rozvoj komunikačních schopností u dětí s diagnózou autismus
Trávníková, Věra ; Hájková, Vanda (oponent)
Cílem rigorózní práce byla analýza logopedické intervence u dětí s autismem v kraji Vysočina. Práce přináší celkový pohled na tuto péči v daném kraji, na její možnosti, podmínky i nedostatky. Celá práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a členěna do pěti kapitol. V první kapitole se věnuji vymezení pojmu autismu, definici, terminologii, etiologii, výskytu a diagnostice. Ve druhé kapitole shrnuji aktuální poznatky týkající se problematiky komunikace u dětí s autismem. Tyto informace byly získány analýzou odborné literatury a využitím praktických zkušeností. Jsou zde analyzovány problémy, základní formy komunikace a její rozvoj. Ve třetí kapitole uvádím systém logopedické péče u dětí s touto diagnózou v kraji Vysočina. Tato část je dále členěna dle jednotlivých resortů, které tuto péči poskytují. Zaměřila jsem se na speciálně pedagogická centra a na údaje o klientech s poruchou autistického spektra. Ve čtvrté kapitole předkládám výzkum, jeho cíle, stanovené hypotézy, použitou metodologii, místo šetření a charakteristiku výzkumného vzorku.Vlastním šetřením se zabývám v páté kapitole, kde analýzuji anamnestické údaje. V další části shrnuji činnost speciálně pedagogických center, včetně zkušeností rodičů. Dále hodnotím logopedickou intervenci v kraji Vysočina. Zaznamenávám údaje získané od rodičů,...

Viz též: podobná jména autorů
1 Trávníková, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.