Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testovací rozhraní integrovaných obvodů s malým počtem vývodů
Tománek, Jakub ; Dvořák, Vojtěch (oponent) ; Šťáva, Martin (vedoucí práce)
Práce prozkoumává možnosti snížení počtu potřebných vývodů pro testovací rozhraní zákaznických integrovaných obvodů (ASIC). V první části práce jsou popsána existující řešení a shrnuty principy, které je možné za tímto účelem využít. V druhé části práce konkrétní řešení čtyřvodičové, třívodičové, dvouvodičové, jednovodičové a nulavodičové rozhraní. Na závěr jsou shrnuty výhody a nevýhody jednotlivých přístupů pro řešení problematiky a navržených řešení.
Generátor harmonických signálů pro simulaci modelů analogových obvodů
Tománek, Jakub ; Pristach, Marián (oponent) ; Dvořák, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem této práce je prozkoumat možnosti generování diskrétního harmonického signálu na obvodu ASIC a FPGA za účelem simulace analogových obvodů. V teoretické části jsou rozebrány vybrané algoritmy, které se nejvíce hodí pro tuto aplikaci. V praktické části jsou jednotlivé algoritmy realizovány a je určen vhodný algoritmus pro danou aplikaci s ohledem na požadované vlastnosti signálu.
Řídicí jednotka dvouosého anténního rotátoru
Tománek, Jakub ; Povalač, Aleš (oponent) ; Urbanec, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro dvouosý anténní rotátor s dvěma střídavými motory. V práci jsou vysvětleny principy komunikace mikroprocesoru s PC přes rozhraní USB, získání informace o natočení hřídele motoru pomocí obvodu AS5040, ovládání a změna otáčení střídavých motorů pomocí „H-můstku“.

Viz též: podobná jména autorů
2 Tománek, Jan
1 Tománek, Jaroslav
5 Tománek, Jiří
1 Tománek, Jiří DiS
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.