Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů
ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka ; Bořecký, Dalibor ; Pall, Milan ; Přikrylová, Jana ; Šťastná, Miroslava ; Špaček, Václav ; Macura, Jan ; Vejnar, Pavel ; Tomášek, Josef ; Neterda, Vladimír
Zpráva obsahuje výsledky laboratorního a poloprovozního ověření technologie zpracování neutralizačních kalů. Je diskutována otázka vzniku neutralizačních kalů, surovin používaných při jejich likvidaci, složení kalů a jejich nebezpečnost. Dále je popsán laboratorní výzkum technologie zpracování bohatých kalů.
Faktory ovlivňující prosperitu středního podniku
Jindra, Michal ; Srpová, Jitka (vedoucí práce) ; Tomášek, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů, které ovlivňují prosperitu středních podniků. V teoretické části jsou tyto faktory rozděleny do čtyř základních oblastí podnikového řízení -- management, marketing, řízení lidských zdrojů, finanční řízení. Dochází k popisu jednotlivých metod a přístupů, jejichž správná aplikace umožňuje nalézt příčiny současné i minulé situace podniku. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na ryze výrobní společnost KRC SRO & CO, k.s., jenž má relativně krátkou historii, ale velký potenciál. Společnost je součástí nadnárodní skupiny závodů, jejichž předmětem činnosti je výroba elektrosoučástek a specializací výroba tmelených a smaltovaných rezistorů. Cíl této práce je zanalyzovat daný podnik dle zmíněných hledisek a vytvořit soubor doporučení a možných strategií ke zlepšení současného stavu.

Viz též: podobná jména autorů
10 Tomášek, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.