Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Elasticity of Trade with Respect to Trade Costs: A Meta-Analysis
Tlustá, Anna ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Cílem této práce je představit meta-analýzu studií zabývajících se vztahem mezi mezinárodním obchodem a jeho náklady. Vliv těchto nákladů se stal jednou z nejdůležitějších součástí, které pomáhají vysvětlit základní proměnné ovlivňující objem mezinárodního obchodu. Celkem jsem nasbírala 1090 odhadů z 58 různých studií. Celý dataset jsem rozčlenila podle 51 aspektů metodologie a testovala jsem případnou heterogenitu v rámci jednotlivých odhadů. V této práci ukazuji, že používání různých metod a především využívání různých databází ovlivňuje publikované efekty obchodních nákladů. Během testování jsem narazila na problém publikačního vychýlení. Autoři jednotlivých studií mají tendenci prezentovat přednostně větší odhady nákladů obchodu. Přítomnost publikační selektivity je výraznější v publikovaných studiích než v ostatních zdrojích.
The Effect of Distance on International Trade: A Meta-Analysis
Tlustá, Anna ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Vliv vzdálenosti se postupem času stal jednou z nejdůležitejích aspektů ve- doucích k porozumění mezinárodního obchodu. Hlavním cílem m bakalářské práce je sběr dat z jednotlivých studií zabývajících se vlivem vzdálenosti na mezinárodní obchod a vytvořit meta-analýzu založenou na těchto materiálech. Celá práce je založena na datech, které mi poskytli Anne-Celia Disdier a Keith Head, obsažených v jejich původní meta-analýze vydané v roce 2006. Celkově jsem nasbírala 1470 odhadů ze 130 různých studií. Jelikož původní meta-analýza neobsahuje vhodné testy, abychom určili publikační vychýlení, rozšířila jsem mou studii o dane testy. Na závěr se věnuji vyvrácení tvrzení, že vliv vzdálenosti na bilaterální obchod s postupem času klesá, kromě toho poskytuji vysvětlení heterogenity jednotlivých odhadů. 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.