Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium nových lipidovaných analogů peptidu uvolňujícího prolaktin in vitro
Šatrová, Lucie ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Tichá, Anežka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá neuropeptidy ovlivňujícími příjem potravy anorexigenním účinkem (snižujícím příjem potravy), které jsou potenciálními Mezi tyto neuropeptidy se řadí peptid uvolňující prolaktin (PrRP), který se váže s itou ke svému receptoru GPR10, a také k afinitou jen o řád nižší než laboratoři RNDr. Lenky Maletínské, CSc. byly navrženy a syntetizovány nové lipidované analogy PrRP, které mají podobnou afini receptorům GPR10 i NPFF2 přirozený PrRP a snižují příjem potravy po periferním podání. Na základě skutečnosti, že GPR10 má vysoko jedním receptorem označovaným jako Y1 a receptor Y1 je homologický s dalšími íněných peptidů Y2 a Y5, byla této bakalářské práci stanovena afinita přirozeného a jeho dvou palmitovaných analogů k receptorům Na buňkách U2OS s transfekovanými pomocí saturačních vazeb . Ty sloužily k výpočtu kompetitivních vazebných experimentech, kde přirozený a jeho dva palmitoylované měly velmi nízkou buňkám U2OS s transfekovanými receptory Y1 nebo Y2. Na druhé straně přirozený PrRP vázal buňkám transfekovaným receptorem řádu 10 a jeho palmitoylované analogy s až stokrát nižší Součástí bakalářské práce byla i optimaliz a přítomnosti inhibitorů proteáz stanovení K buněčn sfekovaným NPFF2 Stanovená K řádu 10 mol/l podobná hodnotám pro přirozené ligandy receptorů Zkoumání vazby...
Nové analogy peptidu uvolňujícího prolaktin s prodlouženým účinkem na příjem potravy
Tichá, Anežka ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Konvalinka, Jan (oponent)
Peptid uvolňující prolaktin (PrRP) patří k tzv. RF-amidovým peptidům, pro které je typická C-koncová sekvence -Arg-Phe-NH2. Díky vzájemné podobnosti mají tyto peptidy obdobné biologické účinky. PrRP byl objeven při hledání endogenního ligandu k sirotčímu receptoru GPR10, když byl hledán faktor zodpovědný za sekreci prolaktinu. Tento účinek byl brzy zpochybněn a v současnosti je PrRP považován především za anorexigenní peptid. To dosvědčuje i fakt, že se u myší s vyřazeným genem pro PrRP nebo GPR10 vyskytuje hyperfagie a obezita. Kromě GPR10 se PrRP váže s vysokou afinitou i k receptoru NPFF2, jehož endogenním ligandem je rovněž anorexigenní neuropeptid FF (NPFF). V této práci byl zkoumán vliv navázání různě dlouhých mastných kyselin na N-konec na biologickou aktivitu PrRP, a to in vitro ve vazebných experimentech a spouštění signalizační dráhy MAPK/ERK1/2 v závislosti na koncentraci peptidu. V in vivo experimentech testujících vliv periferně podaných analogů na příjem potravy byl testován potenciální anorexigenní účinek lipidovaných analogů PrRP, který je centrální, a proto předpokládá přestup analogu PrRP přes hematoencefalickou bariéru. Vazebnými testy bylo zjištěno, že všechny analogy se vážou k potkaní hypofyzární buněčné linii RC-4B/C s velkou afinitou, analogy s navázanou mastnou kyselinou...
Účinky analogů peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP) a neuropeptidu FF (NPFF) in vitro a in vivo
Tichá, Anežka ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent)
Peptid uvolňující prolaktin (PrRP) a neuropeptid FF (NPFF) patří do skupiny RF-amidů. Tyto peptidy se vyznačují stejnými C-koncovými aminokyselinovými sekvencemi (R-F-NH2) a podobnými biologickými aktivitami. PrRP byl objeven jako endogenní ligand sirotčího receptoru GPR10, který byl schopný vyvolat uvolňování prolaktinu in vitro a in vivo, avšak brzy bylo zjištěno, že to není primární funkcí tohoto peptidu. Jelikož se PrRP a GPR10 nachází v částech mozku, které jsou zodpovědné za regulaci příjmu potravy a protože se u myší s vyřazeným genem pro GPR10 nebo PrRP objevuje hyperfagie a obezita, je PrRP pokládán za anorexigenní peptid. V této studii byl zkoumán vztah mezi PrRP a NPFF ve vazebných testech a spouštění buněčné signalizace MAPK/ERK1/2 in vitro a in vivo v testu příjmu potravy a analgetickém testu na myších. V in vitro experimentech bylo prokázáno, že PrRP se váže k potkaní hypofyzární buněčné linii RC-4B/C, která obsahuje GPR10 receptor, s velkou afinitou. Oproti tomu NPFF, jeho stabilní analog 1DMe a antagonista RF9 se k receptoru GPR10 nevázaly až do koncentrace 10-5 M. NPFF, 1DMe a PrRP se vázaly na membrány buněk CHO-K1 s transfektovaným lidským NPFF2 receptorem s vysokou afinitou, avšak RF9 se vázal s afinitou nízkou, řádově 10-7 M, oproti tvrzením publikovaným v literatuře. In vivo...

Viz též: podobná jména autorů
2 TICHÁ, Anděla
1 TICHÁ, Anna
6 Tichá, Alena
2 Tichá, Alice
4 Tichá, Alžběta
2 Tichá, Andrea
2 Tichá, Anděla
1 Tichá, Aneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.