National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Project Proposal and Application of Project Management Methods for a Specific Event
Nečasová, Jana ; Tesařová, Mariana (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Tato diplomová práce pojednává o využití metod a nástrojů projektového managementu v rámci specifické akce. Teoretická část se věnuje popisu základních pojmů a teoretických poznatků souvisejících s problematikou řízení projektů. Ve druhé části jsou provedeny analýzy současného stavu, udržitelnosti, marketingu a konkurence akce. Návrhy a příspěvky jsou diskutovány ve třetí části. Jednotlivé metody, modely a nástroje byly vybrány pro maximální využití v rámci tohoto konkrétního projektu.
Application of Branding Concepts for Development of Competitiveness
Tesařová, Mariana ; Schüller, David (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Předložená diplomová práce je zaměřena na aplikaci konceptů značky sloužící k rozvoji konkurenceschopnosti produktu instituce vysokoškolského vzdělávání, konkrétně studijního oboru “Entrepreneurship and Small Business Development”. Na základě teoretických poznatků, metodiky dle Ko Floora a konceptu Brand Prismu je zhodnocena stávající situace studijního oboru. Zároveň jsou provedeny analýzy konkurentů a požadavků zákazníků, společně s analýzou odvětví k určení pozice značky studijního oboru na trhu. Na základě výsledků ze všech provedených analýz jsou následně stanoveny návrhy řešení konceptu značky na podporu rozvoje konkurenceschopnosti studijního oboru.

See also: similar author names
3 TESAŘOVÁ, Marie
12 TESAŘOVÁ, Martina
6 TESAŘOVÁ, Michaela
3 TESAŘOVÁ, Monika
1 Tesařová, M.
3 Tesařová, Marie
1 Tesařová, Marika
8 Tesařová, Markéta
2 Tesařová, Marta
12 Tesařová, Martina
6 Tesařová, Michaela
2 Tesařová, Monica
3 Tesařová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.