Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dřevokazné houby na vybraných lokalitách v Národní přírodní rezervaci Karlštejn
Tesárková, Monika ; Pešková, Vítězslava (vedoucí práce) ; Čížková, Dana (oponent)
Práce se zabývá zhodnocením zdravotního stavu dřevin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Karlštejn se zaměřením zejména na dřevokazné houby v této lokalitě. Údaje byly získány na dvou pokusných plochách nedaleko obce Hostím a Bubovice nacházející se v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras. Na dvou výzkumných plochách byla provedena inventarizace dřevin a sepsán seznam jednotlivých druhů dřevokazných hub. Dále byl na vytýčených plochách posouzen zdravotní stav dřevin podle defoliace koruny a poškození abiotického charakteru. Práce se rovněž zabývá stručnou historií CHKO Český kras a dalšími tématy klimatickými a půdními poměry, včetně geologické charakteristiky a geomorfologie této oblasti, které mají významný vliv na přírodní charakter území, tedy i na výskyt dřevokazných hub. Výzkum a kontrola na vytyčených plochách probíhala jednou měsíčně v období od dubna 2015 do listopadu 2016, bylo zjištěno, že v oblasti NPR Karlštejn potažmo CHKO Český kras, se vyskytují pouze běžné druhy dřevokazných hub, které standardně nacházíme na území ČR. Nejvíce rozšířenou dřevokaznou houbou na obou pokusných plochách je korovitka (Diatrype). Hospodářský význam pro danou lokalitu má však jen z nalezených houbový patogen Sphaeropsis sapinea, který se v posledních letech dále šíří a způsobuje prosychání a odumírání borovic. Nebyly nalezeny žádné větší rozdíly v defoliaci hodnocených stromů, až na již zmíněné borovice černé napadené houbou Sphaeropsis sapinea na kterých byla zjištěna defoliace 45 až 100%. Na šetřených plochách nebylo zjištěno žádné významnější abiotické poškození dřevin.

Viz též: podobná jména autorů
2 Tesárková, Marie
1 Tesárková, Markéta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.