No exact match found for TT SERVIS, s.r.o., Brno, using TT SERVIS s r o Brno instead...
National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.04 seconds. 
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Zpráva informuje o postupu prací při vytváření podmínek pro přechod od spalování a skládkování netříděného odpadu k jeho třídění, využívání a energetickému zhodnocení. Uvádí podklady pro návrh nových předpisů pro nakládání s odpady a jejich využití formou energetického využívání zejména formou spalování alternativních technologických paliv.
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Svazek obsahuje 3 z pěti zpracovaných příloh: Příloha 1: Záznam z uskutečněných jednání, příloha 3: Návrh vyhlášky MŽP, kterou se stanovují podmínky a požadavky na kvalitu paliv vyrobených z odpadů určených pro spalování v energetice, hutnictví a průmyslu stavebních hmot, příloha 5: Fotodokumentace
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Výsledky řešení v roce 2002: Spalovací zkoušky v energetickém zařízení a v cementárně a jejich vyhodnocení. Vyhodnocení třídění KO ve spalovně SAKO Brno. Návrh vyhlášky MŽP týkající se paliv vyrobených z odpadů. Používání alternativního paliva - historie, alternativní paliva ve světě a v ČR. Možnosti a obory uplatnění paliv vyrobených z odpadů - výroba stavebních hmot (výpal cementárenského slínku, výpal vápna, výroba cihel a keramiky), hutnictví železa, energetika.
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Projekt se soustředil na výrobu paliv z odpadů - topných směsí, zejména z odpadů produkovaných ve velkém množství a s pokud možno homogenním složením. Vhodné odpady pro výrobu topných směsí se mohou vyskytovat na deponiích nebo lokalitách, kde je nezbytné provádět sanace, a také např. komunální odpad. V návozu brněnské spalovny byla provedena analýza odpadů. Receptury paliv vyrobených z odpadů a požadavky na topné směsi pro energetiku, hutnictví, průmysl stavebních hmot. Zkoušky jednotlivých paliv.
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů: Energetické využívání odpadů. Literární a legislativní rešerše
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Literární rešerše (publikace, projekty zpracované pro odbor odpadů MŽP, články z odborných časopisů, projekty výzkumu a vývoje). Legislativa ve vybraných zemích EU (Dánsko, Belgie). Srovnání současného stavu legislativy ČR a vybraných zemí EU.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.