Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj nápojů s obsahem lignanů získávaných z odpadního rostlinného materiálu (suky smrku ztepilého).
Tříska, Jan ; Vrchotová, Naděžda
Vývoj nápojů s obsahem lignanů získavaných z odpadního rostlinného materiálu (suky smrku ztepilého). Analýzy lignanů, zejména 7-hydroxymatairesinolu, pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS.
Vývoj postupu extrakce odpadního rostlinného materiálu (réví) a stanovení resveratrolu a jeho derivátů.
Tříska, Jan ; Vrchotová, Naděžda
Vývoj postupu extrakce odpadního materiálu (réví) a stanovení resveratolu a jeho derivátů. Analýzy polyfenolických látek a stilbenů, zejména katechinu, epikatechinu, resveratolu, viniferinu v extraktu z réví pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS. Součástí analýz je i interpretace výsledků.
Využití odběrových filtrů z atmosférické stanice Křešín pro další analýzu
Vítková, Gabriela ; Kahoun, D. ; Strnadová, G. ; Hanuš, Vlastimil ; Petrov, M. ; Tříska, Jan ; Holoubek, Ivan
Atmosférická stanice Křešín u Pacova slouží jako monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, vybraných atmosférických polutantů a základních meteorologických charakteristik. Stanovení koncentrace skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O, CO) se provádí ve vzduchu kontinuálně vzorkovaném ve výškách 10, 50, 125 a 250 m. Samotná analýza probíhá u paty vysokého stožáru, kam je vzduch veden pomocí trubic z materiálu Synflex 1300. Vzorkovací linky a jednotlivé analyzátory jsou před mechanickým znečištěním chráněny vstupními filtry, které jsou měněny v pravidelných intervalech v rámci rutinní údržby zařízení, nebo dříve, dojde-li k jejich neočekávanému ucpání. Analýza těchto filtrů může poskytnout další informace o prostředí v okolí stanice. Jedná se o nerezové filtry (Swagelog „T“ filtr) s porozitou 40 μm. Před nimi je předsazena odběrová hlava sloužící k ochraně před hrubými nečistotami a kapkami vody. Objemový průtok prosávaného vzduchu činí cca 15 l/min, interval výměny je obvykle 3 měsíce. Potřeba výměny těchto filtrů se v posledních měsících zvýšila, neboť průtok na vzorkovacích linkách poklesl. Vyvstává otázka, jak dlouho filtry zůstávají plně průchozí a jak dobře slouží svému účelu, aniž by zatěžovaly vzorkovací systém a snižovaly kvalitu měření. K odpovědi na tuto otázku by mohly být nápomocny výsledky analýz polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) prováděné na filtrech na Ústavu chemie a biochemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity a také snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Na základě předběžných výsledků zde navrhujeme rozsáhlejší studii pro využití tohoto odpadního materiálu k analýze pevných částic z ovzduší v okolí AS Křešín u Pacova a optimalizaci postupů QA/QC vzorkovacího systému analyzátorů skleníkových plynů.
Tvorba a ověřování pracovních listů z chemie pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií.
Tříska, Jan ; Hybelbauerová, Simona (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Zařazování učebních úloh určených k osvojování učiva je žádoucí ve většině naukových předmětů. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou pracovních listů z chemie pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a pro žáky odpovídajících stupňů víceletých gymnázií. Součástí práce je rešerše současné literatury, především vybraných pracovních sešitů a dostupných pracovních listů na internetu. Hlavní náplní práce je tvorba pracovních listů na různá témata z učiva chemie podle RVP ZV. Vytvořené pracovní listy byly ověřovány na dvou školách a vyhodnocovány. Práce přináší nové možnosti, jak pojmout výuku některých témat z chemie s využitím připravených pracovních listů, které obsahují především úlohy na osvojování nového učiva.
Chemická termodynamika ve výuce chemie na vyšším gymnáziu
Tříska, Jan ; Teplý, Pavel (vedoucí práce) ; Šmejkal, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku chemické termodynamiky na čtyřletém gymnáziu nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. Teoretická část práce se zabývá analýzou současně platných kurikulárních dokumentů, východiskem je Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Následně na několika příkladech Školních vzdělávacích programů uvádí, v jakém rozsahu se vyučuje chemická termodynamika, a do kterých ročníků je toto téma zařazeno. Součástí je i recenze nejpoužívanější středoškolských učebnic. Předmětem praktické části práce jsou učební texty připravené pro výuku chemické termodynamiky na vyšším gymnáziu, které jsou určeny žákům jako studijní materiál namísto učebnice. Tyto učební texty jsou vytvořeny tak, aby byly reálně využitelné při výuce chemie na vyšším gymnáziu v povinných i volitelných předmětech. Obsahují stručný výklad učiva a učební úlohy, které podporují žáky k aktivitě při hodinách. Mají všechny náležitosti středoškolské učebnice a detailně prezentují veškeré středoškolské učivo chemické termodynamiky a termochemie. Oba učební texty obsahují ve svém závěru i a autorská řešení úloh pro učitele.
The relationships of soil CO2 flux with selected Norway spruce root parameters and sterol content in the soil
Holub, Filip ; Fabiánek, Tomáš ; Večeřová, Kristýna ; Moos, Martin ; Oravec, Michal ; Tříska, Jan ; Marková, I. ; Edwards, Magda ; Cudlín, Pavel
The flow of CO2 from the soil is a very important part of the carbon cycle in an ecosystem. The aim of our work was to determine how roots and rhizospheric fungi contribute to CO2 flux from the soil. Preliminary results from two years of research are presented. The research on how root biomass as well as ergosterol and phytosterol contents in roots and soil affected CO2 flux from the soil was conducted in a 108-year-old Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) forest in the Drahany Highlands during 2010 and 2011. CO2 flow was measured using a LI-8100 portable closed gasometric system (Li-Cor, USA). The dry weight and volume of individual root categories (< 1 mm, 1–2 mm, 2–5 mm, > 5 mm), C and N contents in the roots, as well as ergosterol, β-sitosterol, and campesterol contents in the soil and roots were determined from root-containing soil samples located in the circular measurement chamber. In addition, sterol content was determined in the soil only. Our soil respiration results correspond with the findings of Buchman (2000) who found respiration values between 5–7 μmol CO2 m−2 s−1 in a 111-year-old spruce forest. A significant influence on soil respiration was proven only for sitosterol content in the soil. The relationships among soil CO2 flux, root characteristics, and nitrogen and sterol contents in the roots and soil are discussed.
Occurence of lignans in environmental waters
Tříska, Jan ; Moos, Martin ; Marešová, I. ; Vrchotová, Naděžda
The content of lignans, especially hydroxymatairesinol (HMR) was investigated in different types of natural waters from the environment. Collected water samples were extracted with methyl tert. butylether, derivatized and analysed by means of GC-MS. HMR was found in different amount in all water samples beside the other lignans.
Metabolomic approach to the study of nanoparticles impact to barley plants
Večeřa, Zbyněk ; Večeřová, Kristýna ; Oravec, Michal ; Kozáčiková, Michaela ; Urban, Otmar ; Tříska, Jan
Barley plants in the pots after formation of second leaves were exposed in the special chamber to elevated concentration of CdO nanoparticles. After three weeks exposure the content of primary metabolites was measured using metabolomic approach and compared with the control.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ensolisation-silylation reaction study of selected steroids
Hehenberger, A. ; Kotas, Petr ; Tříska, Jan
For the purposes of trace analysis of 1,4-androstadiene-3,17-dione (ADD), 1,4-androstadiene-3-one-17β-ol (Boldenone) and 17-β-estradiol in water, waste water, soil and for the further phytosterols transformation studies the enolisation-silylation reaction was studied using MSTFA and BSTFA with different catalysts as derivatization reagents. The different reaction conditions and stability of the products was also studied using GC-MS technique.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Tříska, Jakub
1 Tříska, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.