National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
The History of the Pharmacies of Prior Region Rychnov nad Kněžnou
Symonová, Monika ; Král, Karel (advisor) ; Kučerová, Zdena (referee)
Závěr Cílem předkládané diplomové práce bylo podat celkový obraz o historii i současné situaci lékáren na Rychnovsku tak, aby poskytla základní informace nejen dnešním zájemcům o dějiny lékárenství, ale aby též mohla být zdrojem poznatků do budoucna. Na začátku byly stručně zpracovány dějiny Rychnovska ukazující vývoj od dob zemědělství po zavedení průmyslu a rozmach regionu, jako významné a hojně navštěvované kulturní a turistické oblasti. Podrobněji pak byly rozepsány dějiny jednotlivých obcí a měst, kde lze konkrétně vidět postupný vývoj a zejména dnešní situaci jasně ukazující na potřebu lékárny v dané obci či městě. Zachytit historii starých historických lékáren se podařilo na základě studia historických materiálů (metodika zpracování je v předešlé kapitole). Roku 1980 bylo na území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou 9 lékáren. V současnosti existuje v okrese Rychnov nad Kněžnou 24 lékáren. Již tento údaj ukazuje oprávněnost zpracování diplomové práce, navazující na již dříve zpracované materiály. Bez diplomové práce by dějiny 24 lékáren nebyly zachyceny a v budoucnosti by nikdo neznal dějiny lékáren v letech 1989- 2004. Jedná se o historicky velice zajímavé období. Teprve budoucí generace ocení velikost této doby, kdy se prakticky v celé České republice i v jednotlivých regionech počet lékáren...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.